Kennis

Vervoersdocument

1 Droge lading schepen 2 Tankschepen 3 Voorbeeld van een vervoersdocument Vervoerdocument voor gevaarlijke goederen en daarmee samenhangende informatie Algemene informatie, die in het vervoerdocument moet staan bij het vervoer in colli of indien losgestort of in tankschepen 1-Droge lading schepen 5.4.1.1.1 Het (de) vervoerdocument(en) moet(en) de volgende informatie bevatten[ Lees meer…]

Read More

Etiketten

1 UN nummer 2 Gevarenklassen 3 Schriftelijke instructies 4 Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals 5 Gevi nummers 1-UN nummer Het UN nummer is een stofidentificatienummer dat een gevaarlijke stof identificeert tijdens het transport, conform voorschriften van de Verenigde Naties. Het UN nummer bestaat uit 4 cijfers.[ Lees meer…]

Read More

Zuiging en veilig oplopen

De wet van Bernoulli: ‘Hoe sneller het water stroomt, des te lager komt de waterspiegel bij gelijkblijvende watertoevoer.’ Het is een beangstigende ervaring als je vaartuig ineens naar een ander schip toegezogen wordt. Alsof een onzichtbare kracht het roer heeft overgenomen. Vaak blijft het bij schrik, soms is er ook schade.[ Lees meer…]

Read More

Wat is een binnenvaartschip?

1 Wat is een binnenvaartschip? 2 De schipper, zijn schip en de lading 3 Vrachtschepen 4 Containerschepen 5 Beunschepen 6 Tankschepen 7 RoRO schepen 8 Duwboot 9 Duwbakken 10 Passagiersschip 11 Veerdiensten 12 Zeevarende binnenschepen en zeeschepen in de binnenvaart 13 Soorten schepen 14 Andere soorten schepen 1-Wat is een[ Lees meer…]

Read More

Brughoogten en diepten

Update: 11-03-2021 Om van tevoren te bepalen of een route bevaarbaar is, moet je weten of de waterdiepte en de brughoogten van vaste bruggen voldoen zijn voor jouw schip. De nodige informatie vind je op de waterkaart. Als je bruggen na of voor de bedieningstijden wilt passeren, is het handig[ Lees meer…]

Read More

Samenladingsverboden ADN

In het ADN staan voorschriften omtrent het samen laden van goederen van verschillende klassen 1 Definitie van compatibiliteitsgroepen van de stoffen en voorwerpen 2 Samenladingsverbod (los gestorte goederen) 3 Samenladingsverbod ( Colli in laadruimen) 4 Samenladingsverbod ( Containers, voertuigen, wagens) 5 Kort samen gevat 1-Definitie van compatibiliteitsgroepen van de stoffen[ Lees meer…]

Read More

CDNI

1 Het verdrag 2 Afvalsoorten 3 A-Verzameling, afgifte, en inname van olie-en vethoudend scheepsafval 4 B-Afval van de lading 5 C-Overig afval 6 Ontvangstinrichtingen 7 Opening van een eco-kaart rekening 8 Aanvraagformulieren Eco-kaart 9 Overige gebruiksmogelijkheden van de eco-kaart 10 Formulieren 11 Losstandaarden en herzieningen 12 Voorkoming van afval door[ Lees meer…]

Read More