Kennis

Vervoersdocument

1 Droge lading schepen 2 Tankschepen 3 Voorbeeld van een vervoersdocument Vervoerdocument voor gevaarlijke goederen en daarmee samenhangende informatie Algemene informatie, die in het vervoerdocument moet staan bij het vervoer in colli of indien losgestort of in tankschepen 1-Droge lading schepen 5.4.1.1.1 Het (de) vervoerdocument(en) moet(en) de volgende informatie bevatten[ Lees meer…]

Read More

Etiketten

1 UN nummer 2 Gevarenklassen 3 Schriftelijke instructies 4 Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals 5 Gevi nummers 1-UN nummer Het UN nummer is een stofidentificatienummer dat een gevaarlijke stof identificeert tijdens het transport, conform voorschriften van de Verenigde Naties. Het UN nummer bestaat uit 4 cijfers.[ Lees meer…]

Read More

Zuiging en veilig oplopen

De wet van Bernoulli: ‘Hoe sneller het water stroomt, des te lager komt de waterspiegel bij gelijkblijvende watertoevoer.’ Het is een beangstigende ervaring als je vaartuig ineens naar een ander schip toegezogen wordt. Alsof een onzichtbare kracht het roer heeft overgenomen. Vaak blijft het bij schrik, soms is er ook schade.[ Lees meer…]

Read More

Wat is een binnenvaartschip?

Wat is een binnenvaartschip?Een binnenvaartschip, is een niet-zeewaardig vaartuig dat goederen en personen over de binnenwateren (zoals rivieren en kanalen) vervoert. De schipper, zijn schip en de ladingFormeel is de gezagvoerder aan boord degene, die verantwoordelijk is voor de veilige vaart. In de praktijk is dat altijd een kapitein of[ Lees meer…]

Read More

Brughoogten en diepten

Update: 11-03-2021 Om van tevoren te bepalen of een route bevaarbaar is, moet je weten of de waterdiepte en de brughoogten van vaste bruggen voldoen zijn voor jouw schip. De nodige informatie vind je op de waterkaart. Als je bruggen na of voor de bedieningstijden wilt passeren, is het handig[ Lees meer…]

Read More

Samenladingsverboden ADN

In het ADN staan voorschriften omtrent het samen laden van goederen van verschillende klassen: In het ADN staan voorschriften omtrent het samen laden van goederen van verschillende klassen Definitie van compatibiliteitsgroepen van de stoffen en voorwerpen A: Inleispringstof. B: Voorwerp dat een inleispringstof bevat en niet voorzien is van ten[ Lees meer…]

Read More

CDNI

VERDRAG De binnenvaart staat bekend als de milieuvriendelijkste vervoerswijze. De behandeling van het afval dat onvermijdelijk ontstaat tijdens de exploitatie van de schepen vormt dan ook een bijzonder aandachtspunt voor de binnenvaartoperators. Het beheer en de verwijdering van het afval moeten aan strikte regels voldoen, die het gebruik van geëigende[ Lees meer…]

Read More