Nieuws

Verkeersborden en lichten

1Verbodstekens
2Gebodstekens
3Beperkingstekens
4Aanbevelingstekens
5Aanwijzingstekens
6Bijkomende tekens
7Tekens aan kunstwerken
8Bewegwijzering
9Spui-en inlaattekens

1-Verbodstekens

Opmerking
Deze tekens kunnen worden aangevuld of verduidelijkt met bijkomende tekens, vermeld onder F *)
A.1

In-, uit-, of doorvaren verboden (algemeen teken) (artikelen 6.08, onder a, 6.16, lid 9, onder a, 6.22, lid 1, 6.25 lid 1, 6.26, leden 4 en 5, 6.27, lid 1, 6.28a)
id-a4e78f93-4804-4b0f-8c20-8bff58f38a63
of
of*)
of
of*)
A.1a

Buitengebruik gestelde gedeelten van de vaarweg; vaarverbod, niet geldend voor een klein schip zonder motor: (artikel 6.22, lid 2)
A.2

Voorbijlopen verboden(artikel 6.11)
id-3148d6d8-a31c-4d9a-9537-4a3ef8799d11
A.3

Voorbijlopen verboden voor samenstellen onderling.Het verbod geldt niet, wanneer tenminste één van beide betrokken samenstellen een duwstel is waarvan de lengte en breedte niet meer bedragen dan 110 m respectievelijk 12 m(artikel 6.11)
id-813309a6-2909-460a-bcb3-1a474af2b2a7
A.4

Ontmoeten en voorbijlopen verboden(artikelen 6.07, lid 1, en 6.11, onder c)
id-ada3b407-5b11-4594-a066-1e6fdbd4b6c1
A.4.1

Ontmoeten en voorbijlopen van samenstellen onderling verboden.Dit verbod geldt niet wanneer tenminste[lees: ten minste] één van beide betrokken samenstellen een duwstel is waarvan de lengte niet meer bedraagt dan 110 m en de breedte niet meer bedraagt dan 12 m(artikel 6.07, lid 1)
BPR_BIJL7_01
A.5

Verboden ligplaats te nemen (ankeren en meren) aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst(artikel 7.02, lid 1  c)
id-d9290f47-27bf-4984-9b70-7e5c851a0c3e
A.5.1

Verboden ligplaats te nemen (ankeren en meren) binnen de in meters aangegeven breedte te rekenen vanaf het bord(artikel 7.02, lid 1  k)
id-58a8a2ec-8536-4920-9c05-44d7b241f200
A.6

Verboden te ankeren en ankers, kabels en kettingen te laten slepen aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst(artikelen 6.18, lid 5, 7.03, lid 1, onder b)
id-b860a31c-91d7-4055-942a-f4d6bb7bd0a0
A.7

Verboden te meren aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst(artikel 7.04, lid 1  b)
id-32552520-1464954125
A.8

Verboden te keren(artikel 6.13, lid 6)
id-9947c879-b1b3-4173-bb60-8f1ca44a0503
A.9

Verboden hinderlijke waterbeweging te veroorzaken (artikel 6.20, lid 1  e)
id-53515220-1464954084of

A.10

Verboden buiten de aangegeven begrenzing te varen(artikel 6.24, lid 2  a)
A.11

In-, uit- of doorvaren verboden, wordt aanstonds toegestaan(artikelen 6.26, lid 4 c, 6.28 a, lid 1 c)
A.11.1

Doorvaren verboden, tenzij de doorvaartopening zo dicht is genaderd, dat stilhouden redelijkerwijs niet meer mogelijk is (artikel 6.26, lid 4 f) groen flikkerlicht
A.12

Verboden voor motorschepen
id-b0dfe80f-b316-4197-bd0f-2ee59710b398
A.13

Verboden voor kleine schepen
id-1c41ce5e-0ccb-42ab-a5a7-6b084f9a8380
A.14

Verboden te waterskiën
id-53251820-1464954254
A.15

Verboden voor zeilschepen
id-ea379cbe-4a72-41f2-ad2d-e83fdfa4741b
A.16

Verboden voor door spierkracht voortbewogen schepen
id-77328ca0-b57b-43b9-9f0e-05f69b5a9449
A.17

Verboden voor zeilplanken
id-56919788-bb06-4286-8e06-bf7578775818
A.18

Einde van het vaarweggedeelte waar door snelle motorboten zonder beperking van de snelheid mag worden gevaren
id-2d7df3e9-0e26-4774-89ad-3dc6a13e0187
A.19

Verboden schepen te water te laten en uit het water te halen
BPR_BIJL7_02
A.20

Verboden voor waterscooters
id-8294ae3e-e2a5-4ee5-9c7a-0a6dd3f6336f

2-Gebodstekens

Opmerking
Deze tekens kunnen worden aangevuld of verduidelijkt met bijkomende tekens, vermeld onder F
B.1

a Verplichting te varen in de richting aangegeven door de pijl(artikel 6.12)
id-1f10bcd0-280e-4136-8658-03b4cff42125
B.1

b idem
id-126bd5e4-c108-477f-8968-baea342f6922
B.2

a Verplichting zich naar de bakboordszijde van het vaarwater te begeven(artikel 6.12)
id-6c778b74-dbc4-40fb-9b12-e34e568dd15e
B.2

b Verplichting zich naar de stuurboordszijde van het vaarwater te begeven(artikel 6.12)
id-373ca71b-bf5a-4f90-ae70-72684c30ee63
B.3

a Verplichting de bakboordszijde van het vaarwater te houden(artikel 6.12)
id-b58de328-f220-4cf5-aa4f-eaceb2d21b74
B.3

b Verplichting de stuurboordszijde van het vaarwater te houden(artikel 6.12)
id-a06cd684-5961-4591-8c11-5eda2f4fe09e
B.4

a Verplichting het vaarwater over te steken naar bakboord(artikel 6.12)
id-deb74a05-7024-4033-b29c-9a724dfb84fd
B.4

b Verplichting het vaarwater over te steken naar stuurboord(artikel 6.12)
id-bedf269c-cfb4-4b9e-b099-a2408a3552c1
B.5

Verplichting vóór het bord stil te houden onder bepaalde omstandigheden(artikelen 6.26, lid 3, onder b, en 6.28, lid 1)
id-e30bb9c8-eda2-4ba0-8e32-edd38a3dbde7
B.6

Verplichting de vaarsnelheid te beperken, zoals is aangegeven (in km/u)
id-122d18c1-21f8-4ced-b7ef-c6f4546076b8
B.7

Verplichting een geluidssein te geven
id-d0f321a7-3b25-4a04-8f0e-d2ecb321eae3
B.8

Verplichting bijzonder op te letten
id-1b73c3c5-57cc-4eb7-9a06-0b45514ed307
B.9

a Verplichting niet het hoofdvaarwater op te varen of over te steken, indien daardoor schepen op het hoofdvaarwater zouden worden genoodzaakt hun koers of snelheid te wijzigen(artikel 6.16, lid 8)
id-ea27893a-e109-4d30-b9ce-1d282d693acc
B.9

b idem
id-08f9d836-3b95-4590-8584-c52f112eb1e3
B.10

Verplichting zonodig koers en snelheid te wijzigen ten behoeve van uitvarende schepen(geen verwijzing)synchroon brandende flikkerlichten
B.11

Verplichting gebruik te maken van marifoon overeenkomstig de daartoe bij algemene regeling vastgestelde voorschriften, dan wel zich te melden op het aangegeven marifoonkanaal
BIJLAGE 4 5668BIJLAGE 18 8867

3-Beperkingstekens

Opmerking
Deze tekens kunnen worden aangevuld of verduidelijkt met bijkomende tekens, vermeld onder F
C.1

Beperkte waterdiepte; eventueel de beschikbare diepte aangegeven in centimeters
id-146956120-1366104353id-174629120-1366104359

BIJLAGE 18 8868
C.2

Beperkte doorvaarthoogte; eventueel de beschikbare doorvaarthoogte aangegeven in meters *
id-146717120-1327500285id-5d24bdb1-7fa3-48a3-b569-da12e3ee2abe

id-91173120-1327923572
C.3

Beperkte breedte van doorvaart of vaarwater; eventueel de beschikbare breedte aangegeven in meters
id-35859120-1347356385BIJL5 1 3663
C.4

Vaartbeperkingen; vraag nadere inlichtingen
id-134709ce-27da-45b9-abd1-526fe8f939e9
C.5

Het vaarwater bevindt zich op enige afstand van de oever; het op het bord voorkomende getal geeft in meters de afstand aan die de schepen uit de oever dienen te blijven, gerekend vanaf het bord
id-134709ce-27da-45b9-abd1-526fe8f939e9

4-Aanbevelingstekens

Opmerking
Deze tekens kunnen worden aangevuld of verduidelijkt met bijkomende tekens, vermeld onder F
D.1

Aanbevolen doorvaartopening (vaste bruggen); *doorvaart toegestaan (gesloten beweegbare bruggen)
a. doorvaart uit de tegengestelde richting toegestaan (artikelen 6.25, lid 2, 6.26, lid 4, 6.27, lid 3)of

b. doorvaart uit de tegengestelde richting verboden (artikelen 6.25, lid 2, 6.26, lid 4, 6.27, lid 3)of
 


of


D.2

Aanbeveling binnen de aangegeven begrenzing te varen(artikel 6.24 lid 2 b)
D.3

Aanbeveling te varen in de richting aangegeven door:a. de pijl
id-9548fc19-1937-4efa-b1a7-ceb0855b09c3
b. idemid-2145bc92-606f-4d83-988b-d90d834d735e
c. het isofase licht

5-Aanwijzingstekens

Opmerking
Deze tekens kunnen worden aangevuld of verduidelijkt met bijkomende tekens, vermeld onder F
E.1

In-, uit- of doorvaren toegestaan (algemeen teken)(artikelen 6.08, onder b, 6.16, lid 10, onder a, 6.26, leden 4 en 6, 6.27, lid 2, 6.28 a)
id-9c28384f-2943-4128-baa4-8cac96e725f2

of
E.2

Hoogspanningslijn
id-afe9f5aa-d8b2-4d2c-b3d8-4efe3abe90bd
E.3

Stuw
id-7bbf0e28-9dcf-49d2-a3f8-8e8863398f27
E.4a

Niet-vrijvarende veerpont
id-e1b7d15e-fc06-413d-ab31-55e942ea91e7
E.4b

Vrijvarende veerpont
id-05734648-fcff-46f7-9a0e-597e57a081c6
E.5

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) aan de zijde van de vaarweg
waar het bord is geplaatst(artikelen 7.02, lid 27.05, lid 1)
id-08eaa526-e9b8-4fb4-91fd-fbefc15366e5
E.5.1

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) tot ten hoogste de aangegeven breedte, in meters gerekend vanaf het bord(artikel 7.05, lid 2)
id-2db59266-7001-47be-b263-97f7db08637f
E.5.2

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) op het gedeelte van de vaarweg, gelegen tussen de aangegeven afstanden, in meters gerekend vanaf het bord(artikel 7.05, lid 3)
id-dc9ec837-43e5-4e96-b2e2-c3768013c0ae
E.5.3

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) met ten hoogste het aangegeven aantal schepen langszijde van elkaar, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst(artikel 7.05, lid 4)
id-0dc60c66-4023-4044-958f-70c44613dd09
E.5.4

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor duwvaart die geen blauwe kegels of lichten behoeft te voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst(artikel 7.06, lid 1)
id-1ca86a72-fa09-4796-a4a7-6fbd08874ef5
E.5.5

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor duwvaart die één blauwe kegel of één blauw licht moet voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst(artikel 7.06, lid 1)
id-23821120-1324025717
E.5.6

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor duwvaart die twee blauwe kegels of twee blauwe lichten moet voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst (artikel 7.06, lid 1)
id-05ef3e1a-03e8-4584-832b-af39a2d93e6b
E.5.7

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor duwvaart die drie blauwe kegels of drie blauwe lichten moet voeren aan de zijde van de vaarweg, waar het bord is geplaatst (artikel 7.06, lid 1)
id-9ff47e72-9c87-446d-8be1-3ec9559f1368
E.5.8

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor andere schepen dan duwvaart die geen blauwe kegels of lichten behoeven te voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst (artikel 7.06, lid 1)
id-804ce39a-97f3-4269-ad79-dcb4bd4e6cb0
E.5.9

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor andere schepen dan duwvaart die één blauwe kegel of één blauw licht moeten voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst(artikel 7.06, lid 1)
id-f319f6f4-f4fb-420f-9e02-44e9f6c95fad
E.5.10

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor andere schepen dan duwvaart die twee blauwe kegels of twee blauwe lichten moeten voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst(artikel 7.06, lid 1)
id-1f411a1f-9a5e-4569-a037-88a4cc05c325
E.5.11

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor andere schepen dan duwvaart die drie blauwe kegels of drie blauwe lichten moeten voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst(artikel 7.06, lid 1)
id-38d2f433-10ea-4ec1-933f-c73dfd6b6ffe
E.5.12

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor schepen — zowel duwvaart als andere schepen dan duwvaart — die geen blauwe kegels of lichten behoeven te voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst (artikel 7.06, lid 1)
id-f475cfdc-7866-4423-811b-29d8ddbb9292
E.5.13

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor schepen — zowel duwvaart als andere schepen dan duwvaart — die één blauwe kegel of één blauw licht moeten voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst (artikel 7.06, lid 1)
id-c5f8acb6-4b0a-491f-b873-23f493d3c09c
E.5.14

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor schepen — zowel duwvaart als andere schepen dan duwvaart — die twee blauwe kegels of twee blauwe lichten moeten voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst (artikel 7.06, lid 1)
id-c747e91d-61c1-4b39-a0cd-195caefbe4aa
E.5.15

Toestemming ligplaats te nemen (ankeren en meren) uitsluitend voor schepen — zowel duwvaart als andere schepen dan duwvaart — die drie blauwe kegels of drie blauwe lichten moeten voeren, aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst (artikel 7.06, lid 1)
id-b35c668d-4be9-4af0-a701-73d7200ef282
E.6

Toestemming te ankeren aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst(artikel 7.03, lid 2)
id-9a4c61b4-1084-4d85-a2d4-fccdf5fcf8d2
E.6.1

Toestemming gebruik te maken van spudpalen aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst (artikel 7.03, lid 3)
E.7

Toestemming te meren aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst(artikel 7.04, lid 2)
id-4476b6b2-92f8-4c71-9edb-07698f397185
E.7.1

Toestemming te meren voor het onmiddellijk van of aan boord zetten van een auto
id-81036f51-0d8e-467e-a262-0d5b632ae1cb
E.8

Plaats om te keren(artikelen 6.13, lid 7, 7.02, lid 1, onder i)
id-cb336f50-28e0-4c68-8a65-7ab8dc17c017
E.9

a. Het gevolgde vaarwater geldt als hoofdvaarwater ten opzichte van het vaarwater dat daarin uitmondt
id-afc188a5-174c-4b78-a721-b3f413f5fb5e
b. idemid-8f62a43e-4780-4499-bfd4-456b82281bf7
c. idemid-053030b0-469d-40c5-932e-d93c74dcc7fe
d. idemBIJLAGE 4 5718
e. idemBIJLAGE 4 5719
f. idemid-c0cc4fcf-a882-468a-a8c1-54a93f0b4fbf
g. idemid-255c9b94-237c-4c17-acbd-806eab4eb893
h. idemid-250a93cf-d6b1-4dc4-ba15-6ad4b6648b21
i. idemid-7ded8fa1-f625-48f3-ae31-94465f1869c8
E.10

a. Het gevolgde vaarwater geldt als nevenvaarwater ten opzichte van het vaarwater waarin het uitmondt
id-e9ee201b-790a-4a2d-b680-cbe061c48b53
b. idemid-485c39ec-a0d4-43c1-9778-8cd3e26ec654
c. idemid-b817714f-8789-47c6-9912-8633f300e3b1
d. idemid-f187e32f-7392-4d0c-b19f-ddabbcb5f301
e. idemid-c4198f5b-2e0d-4665-b898-2bfc1c95fb10
f. idemid-c3a2f664-3ee1-4da1-a9f8-03b01c255f39
E.11

Einde van een verbod of een gebod geldend voor één richting of einde van een beperking
id-479da6f3-312f-4c2d-991d-1c2446490dcdid-74214595-261f-4ea6-9d6f-e9efebc79367
E.12

Voorwaarschuwing.
a. vaste lichten: moeilijkheden vooruit, stoppen indien de voorschriften zulks vereisen.
b. synchroon brandende isofase lichten: u kunt voorzichtig naderen
E.12.1

Waarschuwing voor uitvarende of langsvarende schepen
flikkerlicht
E.13

Drinkwater voor schepen
id-83ff4bc2-2873-4c96-bc26-db763c142f41
E.14

Telefoon
id-714bd97f-342b-41a4-8642-543757d9b768
E.15

Motorschepen toegestaan
id-fda36e8c-4b85-4c90-bcda-4df57d9e2409
E.16

Kleine schepen toegestaan
id-e4aab015-48bb-48b0-a586-e607c93d96cc
E.17

Waterskiën toegestaan
id-777e23f2-a220-494d-a25a-abad25579005
E.18

Zeilschepen toegestaan
id-803e9fc4-30f8-4d4a-9a17-cc26a975242f
E.19

Door spierkracht voortbewogen schepen toegestaan
id-2e6e32e2-5aa5-40db-9990-1674b00ad557
E.20

Zeilplanken toegestaan
id-a2ac7c57-22bf-44ae-b6ba-22fa68b4d740
E.21

Snel varen voor kleine motorschepen toegestaan
id-d5fa9b35-c1a6-4d22-a1aa-cb6ee839dc58
E.22

Toegestaan schepen te water te laten (trailerhelling)
E.23

Marifoonkanaal voor nautische informatie, bijvoorbeeld: kanaal 18.
id-238f1a40-9d92-4892-9bde-8e6a8c9b3ee5
E.24

Waterscooters toegestaan
E.25

Aansluiting voor walstroom beschikbaar

6-Bijkomende tekens

Opmerking
Deze tekens kunnen voorkomen ter aanvulling of verduidelijking van de tekens, vermeld onder A t/m E
F.1

Afstandsaanduidingen:
borden boven het hoofdteken, vermeldende na welke afstand * het hoofdteken geldt.
Voorbeelden:
Maximum snelheid 7 km/u, ingaande na 800 m.id-34ef4009-94aa-4c19-93b2-6c7c6a231ade
Niet-vrijvarende veerpont na 600 m.id-9aedc01d-fa4b-469a-b7aa-98c133e16028
F.2

Richtingaanduidingen:
a borden naast het hoofdteken, aangevende de richting van het vaarweggedeelte waarop het hoofdteken betrekking heeft. Hierop kan de lengte van het betreffende traject zijn vermeld. *
Voorbeelden:
Ligplaats nemen toegestaan op het gedeelte tussen de borden?

Ligplaats nemen verboden op het gedeelte tussen de borden (over 2 km)?

b lichtpijl, aangevende de richting waarvoor het hoofdteken (één of meer lichten) geldt.
Voorbeelden:
Uitvaren haven verboden(teken geplaatst nabij een havenuitgang)id-b97852bd-28e8-4e64-8b28-c970b5cbf787
Invaren haven enz. (nog) verboden, wordt aanstonds toegestaan
(teken geplaatst langs een vaarweg, nabij een daaraan gelegen
haven of vertakking)
id-adeb92a6-7996-468d-b65f-ebab3c98b428
Invaren haven enz. toegestaan(teken geplaatst langs een vaarweg nabij een daaraan gelegen haven of vertakking)id-d0359d3b-3e28-4a27-913e-40a76c0a1a56
F.2

Aanvullende aanduidingen:
borden onder het hoofdteken, waarop een nadere verklaring of aanwijzing is vermeld.
Voorbeelden:
Versmalling in verband met brugbouwid-f590a004-1a6e-41b5-bc0c-44911d870104
Geef een lange stootid-619bf382-d3b0-40a2-9170-5f602f3092a2
Beperkte doorvaarthoogte; beschikbare hoogte verminderd met 1,80 mid-50ffe109-3065-41f9-96d6-be4cda3ea090
Beperkte waterdiepte; de actuele waterdiepte is 2,20 mid-9fc11f52-5faa-40cb-8df3-7d3a752f9293
Opletten, regeling scheepvaartid-c40b9f15-10fc-4098-a236-508e8f336d8c
Aansluiting voor 400 V~ beschikbaar
F.4

Categorie aanduidingen:
borden onder het hoofdteken, aangevende de categorie waarvoor het hoofdteken geldt.
Voorbeelden:
Verplichte vaarrichting, geldend voor motorschepenid-32e746f4-9c9f-437f-96a0-f42127756e58
Aanbevolen vaarrichting, geldend voor kleine schepenid-283be0e2-a832-47ed-9f9e-2361bc5cf48e

7-Tekens aan kunstwerken

Bij de hierna onder G.1 t/m G.4 genoemde markeringen kunnen de volgende tekens worden toegepast:
A.1:

hetzij rode vaste lichten

hetzij rood-wit-rode rechthoekige borden

id-fab23ad8-fc66-4968-8f4f-9b487545782e
E.1:

hetzij groene vaste lichten

hetzij groen-wit-groene rechthoekige borden

id-a1dbbf38-7886-4ad8-ac67-d04224f892eb
D.1:

hetzij gele vaste lichten

hetzij gele ruitvormige borden

groene flikkerlichten

G.1

Vaste bruggen en vaste delen van bruggen*
aBegrenzing vaargeulbreedte (Art. 6.24)
verboden buiten de aangegeven begrenzing te varen (A.10)id-ee63271d-74ef-49c6-aa08-a77e5d6bb398
aanbeveling binnen de aangegeven begrenzing te varen (D.2)id-dee02acd-2e5f-4566-8cf1-11edda0f9a2f
bVerboden of aanbevolen doorvaartopening (art. 6.25)
verboden doorvaartopeningid-e963ccf4-a324-49e3-a549-29598bf6c72b
aanbevolen doorvaartopening, ** tegenliggende vaart mogelijkid-835bf190-a05f-4954-a854-dcfa05908fb6
aanbevolen doorvaartopening, voor tegenliggende vaart verbodenid-90c9bab2-b730-43bd-af17-c6437b124f16
G.2

Beweegbare bruggen (art. 6.26)
Opmerking:
Het kan voorkomen dat de rode en groene lichten slechts aan één zijde van de doorvaartopening (als regel stuurboordszijde) zijn geplaatst.
Bruggen in bedrijf:
doorvaart verbodenid-70635f09-4cd7-4d36-9eba-49f1b908b09e
doorvaart gesloten brug toegestaan, tegenliggende vaart mogelijkid-9713deaf-0542-4265-a82c-89e7f1d4fa79
doorvaart gesloten brug toegestaan, voor tegenliggende vaart verbodenid-e2ddf0d6-f092-4ae1-b20e-ce62f0a4879a
doorvaart verboden, wordt aanstonds toegestaanid-84fa3436-9eed-4dcb-9e5d-3af6bc455b0d
doorvaart toegestaanid-dc5da71c-a8b6-456e-81ba-ad1a30c687c6
doorvaart verboden, tenzij de doorvaartopening zo dicht is genaderd, dat stilhouden redelijkerwijs niet meer mogelijk isid-97e77656-1450-4f88-9868-26eb9033879e
bBruggen buiten bedrijf
doorvaart verbodenid-68f6ce24-50ef-48b0-be99-6e08b565fdc9
doorvaart gesloten brug toegestaan, tegenliggende vaart mogelijkid-fe2a4c64-da9f-4a54-8010-d459ba63c2f1
doorvaart gesloten brug toegestaan, voor tegenliggende vaart verbodenid-f8c7cc80-8bbc-45c5-ba34-3f7a5ea36d83
doorvaart toegestaan, tegenliggende vaart mogelijkid-5662114157-1446648756
G.3

Stuwen (art. 6.27)
doorvaart verboden (stuw gesloten)id-76eebcf0-fd94-476a-af8e-79542d5c5a29
doorvaart verbodenid-7f36e404-c726-464c-af75-636e51ef80f2
doorvaart toegestaanid-91e2c879-27cc-41fe-b397-44b3e68d6c02
verboden doorvaartopening (brug over stuw)id-d0d477c0-5971-48ce-b98e-7f02195a7f60
aanbevolen doorvaartopening (brug over stuw), tegenliggende vaart mogelijkid-273e5c25-eb37-46a1-8441-53499917193d
aanbevolen doorvaartopening (brug over stuw), voor tegenliggende vaart verbodenid-f5db169b-cdf4-4bce-b733-7a783b403bea
G.4

Sluizen (art. 6.28 a)
Opmerking:
Het kan voorkomen dat de rode en groene lichten slechts aan één zijde van de invaart (als regel stuurboordszijde) zijn geplaatst
4.1

Algemeen
Sluis in bedrijf
invaart of uitvaart verbodenid-6916814c-235e-4a53-8cf0-4600b108214d
invaart verboden, wordt aanstonds toegestaanid-6711efe2-8a96-4eab-a3a1-b01e42a60f99
invaart of uitvaart toegestaanid-4e1ff8d3-03cf-4836-b846-987dc0450043
bSluis buiten bedrijf
invaart verbodenid-a0cf7a60-e345-44f0-bd98-1103b0b9799f
doorvaart toegestaan, sluis aan beide zijden openstaandid-4c92a6c0-8195-4feb-a001-0fa0b19aa689
4.2

Sluis met beweegbare brug (indien brug niet van aparte seingeving is voorzien)
invaart sluis verboden, wordt aanstonds toegestaanid-e528cb0e-5103-47a6-9295-a49c0196bcc1
invaart of uitvaart sluis en doorvaart gesloten brug toegestaanid-eb50a5a8-96cf-4f39-a03c-1cd0ab8be0e1
invaart of uitvaart sluis en doorvaart brug toegestaanid-616a822b-28e8-4436-abbb-85d6374cfc75
G.5

Hoogteaanduidingen
De beschikbare doorvaarthoogte van bruggen of andere overspanningen kan zijn aangegeven door middel van hoogteschalen of hoogteborden.
5.1

Hoogteschaal
Deze is geplaatst aan de stuurboordszijde of aan beide zijden van de doorvaartopening van een kunstwerk.Een hoogteschaal is verdeeld in blokken van 1 meter; afhankelijk van de plaatselijke situatie kan eveneens een onderverdeling in halve meters en decimeters zijn toegepast.id-d1cc11e3-c8df-478f-9fbe-f5206243df62
aVoorhoogteschaal
Deze is op dezelfde wijze uitgevoerd als de hoogteschaal, doch als voorwaarschuwing op enige afstand voor een kunstwerk geplaatst. De naam of aanduiding van dat kunstwerk is meestal boven de voorhoogteschaal vermeld.
bReferentietekens
Deze tekens geven de plaats van de overspanning aan waarop de aanwijzing van de hoogteschaal betrekking heeft;id-d515f7ac-a3c7-4167-b167-46f0538fe013
of
wanneer reeds een beperking van de vaargeulbreedte is aangegeven d.m.v. het teken A.10
of
het teken D.2
dan dienen deze als referentietekens.
Indien geen referentietekens zijn aangebracht dan heeft de aanwijzing van de hoogteschaal betrekking op het laagste punt van de overspanning binnen het normaal bruikbare breedteprofiel.
cAanduiding overhoogte/onderhoogte
Indien op een bepaald punt van een overspanning meer of minder hoogte beschikbaar is dan de hoogteschaal aanwijst, dan kan dit zijn aangegeven met een teken waarin de betreffende over- of ondermaat in meters is vermeld.
5.2

Hoogtebord
Bij sommige vaarwegen wordt de beschikbare doorvaarthoogte aangegeven op een hoogtebord, dat is aangebracht aan de overspanning.id-2856e4b5-0365-450c-92ba-3da3a40cf248
5.3

Dieptebord
Bij sommige vaarwegen wordt de beschikbare waterdiepte aangegeven op een dieptebordid-cb74d9e7-694b-4029-82b7-3185fa31aa10
H. Overige aanduidingen
H.1

Kilometrering
a. Kilometeraanduidingid-89a5828d-51be-4ee5-9277-b63bfe228c87
b. Hectometeraanduidingid-da9d7284-b28e-4d58-b6e2-73618334bfb2

8-Bewegwijzering

2.1

Aanduiding hoofddoelen
Hierop kunnen zowel plaatsnamen als vaarwegnamen zijn vermeld.
a. Vooraanduiding(vóór een vertakking)id-e0ba8acc-cc5a-4544-9b9d-83e4922e9261
b. Beslissingsaanduiding(ter plaatse van een vertakking)id-3ff9baf0-f8f4-407d-aa64-87a0e3ed6a3d
2.2

Aanduiding specifieke doelen
Deze verwijzen naar havens, losplaatsen, jachthavens, e.d.
a. Vooraanduiding(vóór een vertakking)id-aac003b0-1b36-466f-9de5-c8a097debbc9
b. Beslissingsaanduiding(ter plaatse van een vertakking)id-befe25cf-3e2c-427b-b347-29d4bbe7c1cd
2.3

Aanduiding omleidingen
id-3199ebf5-7897-4941-ac73-645c1d0fde89
2.4

Naamgeving vaarwater of object
(haven, brug, sluis, e.d.)id-300c60e2-ca29-447d-8cfd-53ce58c0f836

9-Spui-en inlaattekens

a. Er wordt gespuid


en/of

b. Er wordt ingelaten
en/of

c. Er zal weldra worden gespuid/ingelaten

en/of

of
Opmerkingen:
1. Des daags kunnen hetzij de dagtekens, hetzij de lichten, hetzij beide worden gebruikt.
2. De vlaggen en wimpels kunnen worden vervangen door borden van dezelfde vorm.