Nieuws

Ontmoeten op Noord-Duitse kanalen

Schifffahrtsrecht/ Binnenschifffahrtsrecht/ BinSchStrO

1§ 15.06 Ontmoeten
2Ruhr
3Datteln-Hamm kanaal
4Rhein Herne kanaal
5Dortmund Eemskanaal
6Küstenkanal
7Kanalbrücke des Mittellandkanals
8Pareyer Verbindungskanal 
9§ 6.07 Voorschriften voor ontmoeten in versmallingen
10Originele Duitse tekst op Elwis.de

1-§ 15.06 Ontmoeten

1• In geval van een ontmoeting moeten schepen en verbanden, in afwijking van § 6.04 en § 6.05, van haven tot haven passeren. De voorschriften van § 6.07 over ontmoetingen in smalle vaarwegen blijven onveranderd.

2• Nummer 1 geldt niet voor de rivier de Eems beneden Meppen. 

Paragrafen 6.04 en 6.05 zijn van toepassing op ontmoetingen op deze riviertrajecten, maar de opvaart moet, op verzoek, de afvaart toegang geven tot de diepe kant van de vaargeul en, indien nodig, afstoppen.

3• In afwijking van nummer 1 kan de doorgang stuurboord naar stuurboord om goede reden gevraagd worden indien dit zonder gevaar mogelijk is. 

In dit geval moet, onverminderd § 6.04 nummer 3, de voorafgaande wederzijdse communicatie per marifoon plaatsvinden.


4• Op de wateren:

2-Ruhr

a. van 
km 5,60 tot km 7,45

verbindingskanaal met de Ruhr,

Dortmund-Ems-kanaal


van km 1,44 tot km 2,40,

van km 9,50 tot km 12,30 en

van km 13,00 tot km 13,90:


schepen en verbanden zijn toegestaan ​​met een  lengte  van meer dan 90,00  meter of meer dan 9,65 m breed en met een diepgang van meer dan 2,50 m en,


Ruhr

vanaf km 0,40 tot km 2,00:

mogen vaartuig en verbanden van meer dan 100,00 m lengte elkaar niet ontmoeten.

Hiervoor moeten de volgende bepalingen in acht worden genomen:

aa. bij het naderen van dit traject en bij het varen via deze trajecten moet een vaartuig of een verband zich meerdere keren via de marifoon op VHF 10 melden,

bb. als het te voorzien is dat een vaartuig of een verband die in de afvaart vaart, wordt ontmoet, moet het vaartuig of verband die in de bergvaart vaart, stoppen tot dat het vaartuig of verband in de afvaart door de versmalling heen is,

cc. indien een opvarig vaartuig of verband de versmalling al is binnen gevaren, moet het bergvaart varende vaartuig of verband boven de versmalling stoppen tot dat het vaartuig of het verband gepasseerd is.


B. Dortmund-Eems-Kanaal

van km 3,00 tot km 6,90 ,

een vaartuig of een verband met een lengte van meer dan 90,00 m of een breedte van meer dan 9,65 m of met een diepte van meer dan 2,50 m mag geen ander vaartuig of ander verband ontmoeten, uitgezonderd een klein vaartuig. 
Hiervoor moet dit vaartuig of verband zich meerdere keren via marifoon op VHF 10 melden bij het naderen van dit traject.

Dit traject mag pas betreden worden nadat er voor gezorgd is dat een ontmoeting met een ander vaartuig en/ of verband onmogelijk is.

3-Datteln-Hamm-Kanal

a. van km 11.40 tot km 15.00

aa.

Een vaartuig of een verband, met uitzondering van kleine vaartuigen of een bilgeboot, bunkerboot of een passagiersschip, elk met een lengte van maximaal 42,00 m en een breedte van niet meer dan 6,50 m,

van km 13,00 tot km 15.00 varen op het genoemde kanaalgedeelte in slechts één richting:

in de opvaart (vanaf Datteln richting Hamm)

van

02:00 tot 03:00,

04:00 tot 05:00,

06:00 tot 07:00,

08:00 tot 09:00,

10:00 tot 11:00,

12:00 tot 01:00,

14:00 tot 03:00,

04:00 tot 17.00 ,

18.00 tot 19.00 ,

20:00 tot 21:00,

22:00 tot 23:00,

12:00 tot 01:00,

In de afvaart (van Hamm richting Datteln)

van

03:00 tot 04:00,

05:00 tot 06:00,

07:00 tot 08:00,

09:00 tot 10:00,

11:00 tot 12:00,

13:00 tot 14:00,

15:00 tot 16:00,

17:00 tot 18:00,

19:00 tot 20:00,

21:00 tot 22:00,

23:00 tot 24:00,

01:00 tot 02:00

bb.

een vaartuig of verband die aan het einde van de voor zijn vaarrichting gestelde termijn, zijn bestemming niet kan bereiken, dient zijn reis tijdig op een geschikte ligplaats te onderbreken totdat het is toegestaan ​​de reis voort te zetten volgens de dubbele letter aa;

cc.

om gevaren voor de veiligheid en het verkeersgemak af te wenden, kan de reis op het genoemde kanaaltraject anders worden geregeld dan de dubbele letter aa;

B. van km 35,87 tot Schmehausen (km 47,20)

aa.

Een vaartuig of een verband, met uitzondering van kleine vaartuigen, mag op het kanaaltraject ten westen van de Werriessluis slechts in één richting varen.

Er mag alleen gebruikt gemaakt worden van het traject als diegene zich voor aanvang van de reis heeft gemeld bij de sluiswachters in Hamm en Werries en zij toestemming hebben gekregen van de sluiswachter.

bb.

Een vaartuig of een verband, met uitzondering van kleine vaartuigen, mag op het kanaal ten oosten van de
Werriessluis slechts in één richting varen. 

Tijdens de sluisuren mag er alleen gebruik gemaakt worden van het traject als diegene zich voor aanvang van het te bevaren traject heeft gemeld bij de sluiswachters van de Werriessluis en deze daarvoor toestemming heeft gegeven. 

Buiten de sluisuren mag alleen door de opvaart (vanaf de sluis Werries richting Schmehausen) worden gevaren tot 2 uur na de sluitingstijd van de sluis. Aansluitend mag de afvaart varen ( vanaf Schmehausen tot sluis Werries) tot de sluis weer opengaat.
 
De afvaart dient minimaal 1 uur voor aanvang van de sluisuren te zijn aangevangen.

4-RheinHerne kanaal

a.van km 24,70 tot km 26,03 en

van km 33,00 tot km 34,70 mag,

een vaartuig met een breedte van meer dan 9,65 m of een verband met een lengte van meer dan 165,00 m of een breedte van meer dan 9,65 m, met de uitzondering van kleine voertuigen, elkaar niet ontmoeten.

Hiervoor moet dit vaartuig of verband zich meerdere keren via de marifoon op VHF 10 melden bij het naderen van deze trajecten.

Dit traject mag pas bevaren worden nadat diegene ervoor heeft gezorgd dat een ontmoeting met andere vaartuigen en/ of verbanden niet mogelijk is.

b. Van de haven Victor (km 39,97) tot het Dortmund-Ems-kanaal (km 45,60),

mag een vaartuig of verband, met uitzondering van kleine voertuigen, alleen tussen 22:00 en 05.00 uur gebruik maken van het genoemde kanaaltraject één richting, namelijk:

in de afvaart ( vanaf het Dortmund-Ems-kanaal richting de haven Victor)

in de periode van

22:00 tot 00:30,

en

02:00 tot 03:30,


in de opvaart ( de haven Victor richting Dortmund-Ems-kanaal)

in de periode van

00:30 tot 02:00,

en van

03:30 tot 05:00.


Een vaartuig of verband die zijn bestemming niet kan bereiken tegen het einde van de voor zijn vaarrichting vastgestelde periode, moet zijn reis tijdig op een geschikte ligplaats onderbreken totdat hij zijn reis mag voortzetten.

5-Dortmund-Eems kanaal

a.Van Höltingmühle (km 165,83) tot Roheide (km 168,45),

mogen vaartuigen of verbanden met een lengte van meer dan 70,00 m elkaar niet ontmoeten wanneer het waterpeil van de Hase minder dan 200 cm is ter hoogte van de Hase-Hubbrücke in Meppen. 

Hiervoor moeten de volgende bepalingen in acht worden genomen:

aa.

een dergelijk vaartuig of verband moet zich bij het naderen van dit traject en bij het bevaren van dit traject meerdere keren via de marifoon op VHF 10 melden;

bb.

als het voorzienbaar is dat een vaartuig of verband dat opvarig is , in aanvaring zou komen met een vaartuig of verband dat afvarig is, moet het vaartuig of verband dat opvarig is, de vaart stoppen totdat het vaartuig of verband dat afvarig is, is gepasseerd.

cc.

Als een vaartuig of verband dat opvarig is, de vaart al heeft aangevangen, moet het vaartuig of verband die afvarig is, boven het traject stoppen totdat het vaartuig of verband dat opvarig is, gepasseerd is.

B .Tussen de sluizen Meppen en Hüntel

aa.

Bij een waterstand van 130 cm en meer ter hoogte van de Hase-Hubbrücke in Meppen mag een vaartuig of een verband met een lengte van meer dan 86,00 m slechts in één richting varen.

Hij of zij mag deze route pas betreden als de sluiswachters in Meppen en Hüntel de doorgang hebben vrijgegeven

bb.

Met een waterstand van de Hase van 200 cm en meer ter hoogte van de Hase-Hubbrücke in Meppen mogen alle vaartuigen en verbanden, met uitzondering van kleine vaartuigen, maar in één richting varen.

Het traject mag pas bevaren nadat de sluiswachters in Meppen en Hüntel de doorvaart hebben vrijgegeven.

6- Küstenkanal

van de Hundsmühlen ligplaats (km 5,37) naar de Kampe ligplaats (km 27,36);

a. een vaartuig of een verband moet bij de ontmoeting tijdig zijn snelheid verminderen, zodat schadelijke golven of schadelijke zuigeffecten worden vermeden; diegene moet tijdens de ontmoeting zo dicht mogelijk bij de rand van de vaargeul blijven,

b. Voertuigen en verbanden met een breedte van meer dan 8,70 m en een laaddiepte van meer dan 2,15 m mogen elkaar niet ontmoeten. 

Hiervoor moeten de volgende bepalingen in acht worden genomen:

aa.

bij het naderen van dit traject en bij het varen door de secties tussen de passerende punten:

Hundsmühlen (km 5,37 tot km 5,56, zuidelijke oever),

Wardenburg (km 9,17 tot km 9,27, noordelijke oever),

Jeddeloh (km 13,95 tot km 14,29, zuidelijke oever),

Edewechterdamm (km 19,59 tot km 19,69, noordelijke oever),

Ahrensdorf (km 23,25 tot km 23,35, zuidelijke oever),

Kampe (km 27,26 tot km 27,36, zuidelijke oever),


moet een vaartuig of een verband zich meerdere malen op VHF 10 via de marifoon melden,

bb.

als het te voorzien is dat een vaartuig of verband afvarig is, moet het vaartuig of verband dat opvarig is, wachten bij het volgende passeerpunt totdat het afvarende vaartuig of verband is gepasseerd.

cc.

Als een vaartuig of een verband het traject tussen twee passeerpunten al is ingevaren , moet het afvarende vaartuig of verband bij het eerstvolgende passeerpunt wachten tot de opvaart is gepasseerd.

7-Kanalbrücke des Mittellandkanals van km 321,25 bis km 322,40

Ontmoetingen zijn verboden bij de  Kanalbrücke des Mittellandkanals van km 321,25 tot km 322,40 . 

Hier mag alleen in eenrichtingsverkeer worden gevaren.
 
Het passeren vindt plaats in goed overleg via de marifoon op VHF 10 ( schip-schip).

8-Pareyer Verbindungskanal

Op het Pareyer verbindingskanaal van het grindlaadpunt ( km 1,80) naar het Elbe-Havelkanaal (km 3,29), mag een vaartuig of een verband met een diepte van meer dan 2,00 m , uitgezonderd kleine vaartuigen, elkaar niet tegemoet komen. 

Het passeren vindt plaats in goed overleg via de marifoon op VHF 10 ( schip-schip).

9-§ 6.07 Voorschriften voor ontmoeten in versmallingen

Zoals al eerder aangegeven blijven de voorschriften van § 6.07 over ontmoetingen in versmallingen onveranderd.

Deze voorschriften zijn:

Om ontmoetingen te vermijden op een traject of op een punt waar de vaargeul niet voldoende ruimte biedt voor de doorgang (vaarweg smal), geldt het volgende:


• een vaartuig moet zo snel als mogelijk en als toegestaan door de versmalling heen varen

inhalen is verboden;

• bij beperkt zicht moet een vaartuig 1 “lange toon” geven alvorens een versmalling in te varen; 
hij moet het akoestische signaal tijdens de passage herhalen met tussenpozen van niet meer dan 1 minuut;

• als een opvarig schip opmerkt dat een afvarig schip een versmalling in vaart, moet hij voor de versmalling stoppen totdat het afvarige schip door de versmalling heen is;

• Als een opvarig schip al een versmalling is ingevaren, moet het afvarige schip zo ver mogelijk boven de versmalling wachten tot dat het opvarige schip is gepasseerd;

• Als de ontmoeting in een versmalling onvermijdelijk is, moeten de vaartuigen alle mogelijke maatregelen nemen zodat de ontmoeting plaatsvindt op een punt en onder omstandigheden die zo min mogelijk gevaar opleveren.

10-Originele Duitse tekst op Elwis.de

Ondanks dat wij ons uiterste best hebben gedaan deze tekst zo goed mogelijk in het Nederlands te vertalen, kunnen er fouten in de tekst staan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze tekst en bieden deze alleen aan ter informatie.

Kijk voor de originele Duitse tekst van § 15.06 op:

https://www.elwis.de/DE/Schifffahrtsrecht/Binnenschifffahrtsrecht/BinSchStrO/Zweiter-Teil/Kapitel-15/15-06/15-06-node.html

Kijk voor de originele Duitse tekst van § 6.07 op:

https://www.elwis.de/DE/Schifffahrtsrecht/Binnenschifffahrtsrecht/BinSchStrO/Erster-Teil/Kapitel-06/Abschnitt-II/06-07/06-07-node.html