News, Nieuws, Vaarwegen

Kanaal door Zuid Beveland

1Algemeen
2VTS-Sector Post Wemeldinge
3Maximaal toegelaten afmetingen
4Maximale Vaarsnelheden t.o.v de oever
5Bruggen
6Hoogspanningskabels
7Insteekhaven Wemeldinge
8Contactgegevens Post Wemeldinge, Sluis Hansweert en Post Hansweert

Kanaal door Zuid-Beveland

1-Algemeen

Het Kanaal door Zuid-Beveland is een kanaal in zeeland dat, in noord-zuidrichting, loopt van Wemeldinge naar Hansweert. Het kanaal is een verbindingsweg voor de scheepvaart tussen de Oosterschelde en Westerschelde.

Het Kanaal door Zuid-Beveland is ca. 9 km lang. en 200 meter breed.

Kilometerraaien in het Kanaal door Zuid-Beveland lopen op van Km. 1048, 700 meter binnen de kanaalmonding richting Hansweert.

Postbrug is Kilometer 1050

Vlakebrug is Kilometer 1053

Sluis Hansweert is Kilometer 1054,5

2-VTS-Sector

Verkeerspost Wemeldinge (VHF 68)

(zie Bijlage 2 Regeling communicatie en afmetingen rijksbinnenwateren)

3-Maximaal toegelaten afmetingen

Lengte 200 m; breedte 23,50 m; diepgang 4,75 m bij een waterstand hoger dan of gelijk aan NAP -0,75 m, of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,75 m.

Ten zuiden van de Vlaketunnel is een diepgang van 5,25 m toegestaan. Dit bij een waterstand hoger dan of gelijk aan NAP -0,55 m of zoveel minder dan de waterstand lager is dan NAP – 0,55 m met dien verstande dat deze diepgang slechts is toegestaan voor schepen die vanaf de Westerschelde komen met als directe bestemming loswal “Kaai 85” te Schore, alsmede voor schepen die vertrekken vanaf deze loswal met als directe bestemming Westerschelde.

(zie Bijlage 3 Regeling communicatie en afmetingen rijksbinnenwateren)

vaarsnelheden (ten opzichte van de oever);

4-Maximale Vaarsnelheden t.o.v de oever

15 km/u bij een natte dwarsdoorsnede van 20 m2 of meer

20 km/u bij een natte dwarsdoorsnede kleiner dan 20 m2 

(Onder natte dwarsdoorsnede wordt verstaan: grootste breedte x grootste diepgang van het schip of samenstel).

Zie publicatie in Staatscourant:

5-Bruggen

Onderdoorvaarthoogte Post- en Vlakebrug is 10,50 meter + NAP.

Opening voor beroepsvaart aan te vragen via VHF 22. (sluis Hansweert)

Breedte basculegedeelte 25 meter.

6-Hoogspanningskabels

Toegestane doorvaart 43 meter op NAP.

7-Insteekhaven Wemeldinge

Invaart alleen mogelijk na toestemming Verkeerspost Wemeldinge (A1 bord op Oostzijde)

8-Contact

Post Wemeldinge

Kanaalweg 94
4401 PE Yerseke

Telefoon 088-7974801


Sluis Hansweert

Kanaalweg 8
4417 ER Hansweert

Telefoon 088-7974811


Post Hansweert

Kanaalweg 2
4417 ER Hansweer
t

Telefoon 088-7974290