Belgie, Handig, Nieuws

Ontvangstinstallaties scheepsafval België

ONTVANGSTINSTALLATIES VOOR SCHEEPSAFVAL

► In de afvalparken van de waterweg- en havenbeheerders kan u terecht voor gratis afgifte van het olie- en vethoudend afval (deel A) en het huishoudelijk afval en KGA (deel C). Bij afgifte van olie- en vethoudend afval dient u uw Eco-kaart en olie-afgifteboekje voor te leggen.

Het huishoudelijk afval kan ook worden afgegeven in de daartoe voorziene afvalcontainers, verspreid langs de Vlaamse waterwegen.

Huishoudelijk afval dient zoveel mogelijk gescheiden naar de recycleerbare categorieën papier/karton, glas en PMD te worden afgegeven.

Klik op Inzamelpunten milieuboot (milieuboot) of Inzamelpunten vaste stations (vast inzamelstation) of Inzamelpunten tankwagen (tankwagen) voor detailinformatie.

Bron: www.binnenvaartservices.be