Nieuws

RiverGuide Binnenvaart

De RiverGuide Binnenvaart App

► De app voor de schipper: voor het vlot, veilig en slimmer varen!
RiverGuide ondersteunt bij het plannen van de reis. Tijdens de vaart geeft RiverGuide alle relevante informatie wat u onderweg tegen gaat komen. Of u nu op zoek bent naar de detailinformatie van bruggen of sluizen, doorvaarthoogten, bedieningstijden, marifoonkanaal of telefoonnummer, alles is duidelijk zichtbaar op uw scherm. Inzicht door de juiste informatie op het juiste moment
RiverGuide bundelt diverse publieke informatiebronnen. Het gebruik van de app en de informatie is voor eigen risico!

Samenwerking

► RiverGuide is het innovatieplatform van en voor de vaarwegbeheerders om samen met de vaarweggebruikers snel te kunnen innoveren door data te delen en te visualiseren. De doelstelling van de RiverGuide applicatie is om van de veiligheid, verkeersregulering, vlotheid en duurzaamheid op de landelijke vaarwegen en in havens te bevorderen. Dit wordt bereikt door op een innovatieve manier de beschikbare data te ontsluiten, te bundelen, te delen en op een uniforme wijze, visueel, in de Riverguide applicatie, zichtbaar te maken.

Uitgangspunt hierbij is dat in nauwe samenwerking met de vaarweggebruikers de behoeftes in kaart worden gebracht en dat RiverGuide een applicatie wordt met landelijke dekking, waarbij de verschillende vaarwegbeheerders samenwerken en elk hun eigen innovatie kunnen invoeren. Uitgangspunt hierbij is de resultaten duurzaam te ontsluiten om zo de continuïteit van de innovaties te borgen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is einde-bericht-website-1024x137.png