Nieuws

RiverGuide Binnenvaart

De RiverGuide Binnenvaart App

► De app voor de schipper: voor het vlot, veilig en slimmer varen!
RiverGuide ondersteunt bij het plannen van de reis. Tijdens de vaart geeft RiverGuide alle relevante informatie wat u onderweg tegen gaat komen. Of u nu op zoek bent naar de detailinformatie van bruggen of sluizen, doorvaarthoogten, bedieningstijden, marifoonkanaal of telefoonnummer, alles is duidelijk zichtbaar op uw scherm. Inzicht door de juiste informatie op het juiste moment

Routeplanner ‘RiverGuide app’ breidt dienstverlening uit

► De app RiverGuide – een routeplanner voor de binnenvaart – krijgt er nieuwe functies bij. Binnenkort kunnen binnenvaartschippers er eenvoudige reis- en ladinggegevens mee melden bij de vaarwegbeheerders. Hiermee wordt weer een extra stap gezet om de reis vlot en efficiënt voor te bereiden.
In het tweede kwartaal 2022 wordt deze nieuwe functionaliteit bij een beperkte groep binnenvaartschippers getest. Na positieve afronding van deze test kunnen schippers er gebruik van gaan maken en worden gegevens automatisch doorgegeven aan de bevoegde vaarwegautoriteit. De app leent zich met name goed voor het invoeren van een beperkte hoeveelheid data. De focus ligt dan ook op de eenvoudige meldingen voor schepen met bulklading.
Tevens komt er een nieuwe routeplanner beschikbaar die rekening houdt met bedientijden van bruggen en sluizen, via plannen en start- en eindtijden. Ook wordt een aantal nieuwe kaartlagen toegevoegd met o.a. de ‘Varen Doe Je Samen’-knooppunten, -snelheden en -vernauwingen. Verder wordt de objectinformatie over bruggen en sluizen uitgebreid.
RiverGuide bundelt diverse publieke informatiebronnen. Het gebruik van de app en de informatie is voor eigen risico!

Samenwerking

► RiverGuide is het innovatieplatform van en voor de vaarwegbeheerders om samen met de vaarweggebruikers snel te kunnen innoveren door data te delen en te visualiseren. De doelstelling van de RiverGuide applicatie is om van de veiligheid, verkeersregulering, vlotheid en duurzaamheid op de landelijke vaarwegen en in havens te bevorderen. Dit wordt bereikt door op een innovatieve manier de beschikbare data te ontsluiten, te bundelen, te delen en op een uniforme wijze, visueel, in de Riverguide applicatie, zichtbaar te maken.

Uitgangspunt hierbij is dat in nauwe samenwerking met de vaarweggebruikers de behoeftes in kaart worden gebracht en dat RiverGuide een applicatie wordt met landelijke dekking, waarbij de verschillende vaarwegbeheerders samenwerken en elk hun eigen innovatie kunnen invoeren. Uitgangspunt hierbij is de resultaten duurzaam te ontsluiten om zo de continuïteit van de innovaties te borgen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is einde-bericht-website-1024x137.png