Antwerpen

Port of Antwerp-Bruges

1Plooikaart binnenvaart (standaard)
2VHF kanalen en telefoonnummers sluizen
2aMarifooncommunicatie VTS Port of Antwerp
3Havengidsen Zeebrugge
4Spertijden bruggen Antwerpen op werkdagen – Bruggen VHF 62
5Havenverordeningen( tevens controlelijsten bunkeren en overslag)
6Havenrechten
7Nautische berichten
8Walstroom, drinkwater en afvalinzameling
8aSchoon schip maken in een afvalpark?
8bBilgeboot
9Meldpunt haven
10Schademeldingen
11Loket toelatingen
12APICS Barge applicatie
12aZEDIS – Port Community Systeem van de haven van Zeebrugge
13Stadshaven Antwerpen
14Contactgegevens HSS en VT
Haven van Antwerpen
Haven van Zeebrugge

1 Plooikaart binnenvaart


2-VHF kanalen en telefoonnummers sluizen Antwerpen

Sluizen in Zeebrugge

SluisVHF kanaal
Voorhaven71
Achterhaven en Brugge68

2a-Marifooncommunicatie VTS Port of Antwerp


3-Havengidsen Zeebrugge


4Spertijden bruggen Antwerpen op werkdagen – Bruggen VHF 62


5-Havenverordeningen( tevens controlelijsten bunkeren en overslag)

Via onderstaande knop komt u bij alle verordeningen van de haven van Antwerpen en de haven van Zeebrugge , tevens vind u hier ook controlelijsten voor overslag, bunkeren en LNG bunkeren, tarieven etc…


6-Havenrechten

De dienst Havenrechten van het Havenbedrijf Antwerpen.

Wat is het?

Voor inlichtingen over facturen en afgifte van documenten in verband met zeevaart, scheepsafval en binnenvaart, kan je terecht bij de dienst Havenrechten van het Havenbedrijf Antwerpen.

Wat biedt het?

Een vraag over facturen? Waarheen met de documenten voor de scheepsafval of andere documenten? Inlichtingen over tonnenmaatrecht, verplichte reiswegen voor de binnenvaart in doorvaart, jaarabonnementen, tarieven lijnvaart, vrijstellingen en verminderingen en dergelijke meer?

De dienst Havenrechten geeft steeds een helder en volledig antwoord op uw vragen.

Voor wie is het?

Rederijen en binnenvaartoperatoren.

Contactpersoon
Dienst Havenrechten
Havenhuis, Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen
Tel: +32 3 229.70.77

Het loket is alle werkdagen geopend van 8u30 tot 16u30


7-Nautische berichten8-Walstroom, drinkwater en afvalinzameling

De meest actuele informatie m.b.t. walstroom, afvalinzameling en drinkwater voor binnenschepen in Vlaanderen vind je op Binnenvaartservices.be

Daar raadpleeg je bijvoorbeeld de beschikbaarheid van walstroomaansluitpunten in real time.

Vlaams afvalbeheersplan voor de binnenvaart 2021-2025


8a-Schoon schip maken in een afvalpark?


8b-Bilgeboot

Bilgewater (olie-watermengsel in de machinekamer) en overig scheepsbedrijfsafval van binnenschepen wordt op de Rechterscheldeoever in de Antwerpse haven per schip ingezameld. De bilgeboot oproepen kan vanaf 500 l bilgewater.

Contact

Tijdstippen

 • Maandag tot vrijdag tussen 09.00 en 17.00u.
 • Aanvraag vóór 12.00u = ophaling op dezelfde dag
 • Aanvraag na 12.00 = ophaling op volgende werkdag vóór 12.00u.

Locaties

 • Kanaaldok B1, B2, B3
 • 2de, 3de, 4de, 5de en 6de Havendok
 • Albertdok
 • Amerikadok
 • Bevrijdingsdok
 • Churchilldok
 • Hansadok
 • Industriedok
 • Leopolddok
 • Marshalldok
 • Wachtdok voor lichters

9-Meldpunt haven

Heb je een vraag, melding of klacht over het havengebied, de werking van de haven of het Havenbedrijf? Meld het hier en de medewerkers van het Havenbedrijf gaan er zo snel mogelijk mee aan de slag! 

Let wel, alle meldingen die je doet via dit meldpunt worden enkel behandeld van maandag tot vrijdag tijdens de kantooruren. 

Voor zeer dringende meldingen binnen het havengebied neem je best contact op met de dokmeester-werkleider (0032 3 229 67 33 of VHF kanaal 63). Dit is tevens verplicht volgens GHPV artikel 2.1. 3. “MELDINGSPLICHT HAVENGEBRUIKERS”. Elke havengebruiker die getuige of oorzaak is van een incident dat hinder, schade of gevaar veroorzaakt of kan veroorzaken, moet dit onmiddellijk melden aan Havenkapiteinsdienst.


10-Schademeldingen

Ziet u in het havengebied ergens putten in het wegdek, schade aan een kaaimuur of hinder bij een brug? Meld dit ons dan direct via het eenvoudige online formulier en we gaan direct aan de slag!

De Antwerpse haven is een veilige en propere haven en dat willen we graag zo houden. Echter, we hebben daar ook uw hulp voor nodig. Ziet u in het havengebied bijvoorbeeld ergens putten in het wegdek, schade aan een kaaimuur of hinder bij een brug? Reageer via ons meldpunt. Met een korte omschrijving van locatie en schade en eventueel een verduidelijkende foto kunnen we direct aan de slag! 

Dringende melding?

Gaat het om een heel dringende melding, dan kunt u tijdens de kantooruren telefonisch contact opnemen via 0032 3 229 64 00 (Havenbedrijf Antwerpen) of met de Scheepvaartpolitie buiten de kantooruren (0032 3 546 37 40).


11-Loket toelatingen

Aanvragen van werken zoals lassen en branden, duiken, immobiliseren van een schip, LNG bunkeren Kade 526 etc… worden conform de Gemeentelijke Havenpolitieverordening schriftelijk aangevraagd bij het loket Toelatingen van de dienst Harbour Safety and Security.


12-APICS Barge applicatie

1. Eenvoudige en efficiënte planning

 
Met APICS Barge registreer je vooraf je reis en plan je jouw traject in de haven van Antwerpen. Dankzij die voorbereiding vermijd je talrijke oproepen via het VHF kanaal.

 • Eens een reis met bestemming haven van Antwerpen bekend is, registreer je dit in APICS Barge. Zo hoef je dit niet meer te melden bij het binnenvaren van de haven.
 • De toepassing geeft een overzicht van beschikbare sluizen. Op basis van je geschatte aankomsttijd reserveer je een schutting bij een gewenste sluis. Het invaren in de sluizen verloopt nog wel via het VHF kanaal.
 • Bevestig eenvoudig je aankomst en vertrek op een ligplaats. 
 • Is je vervolgreis op voorhand gekend? Ook deze registreer je nu volledig digitaal.
 • De eigenaar van een schip kan zijn schip gemakkelijk machtigen aan een andere gebruiker.

APICS Barge is compatibel met andere systemen zoals BICS en UAB online. Je hoeft enkel nog het punt aan te vullen waarlangs je de Haven van Antwerpen zal in- of uitvaren. Voor het binnenvaren van de haven, een sluispassage en de aankomst op de ligplaats moet je de gegevens maar éénmaal ingeven.

Telefonisch aanmelden voor een sluis twee uur op voorhand of ad-hoc blijft in uitzonderlijke gevallen mogelijk.

2. Transparante informatiestroom

 
APICS Barge bundelt informatie die voorheen niet beschikbaar was via het VHF kanaal. Je krijgt een digitaal overzicht van de toestand van de haven aan de hand van een interactieve kaart.

 • Ligplaatsen: de kaart geeft een overzicht van de ligplaatsen voor binnenschepen en bezettingsgraad van de zeeschepen.
 • Diensten: nuttige voorzieningen zoals walstroompunten en afvalparken zijn duidelijk weergegeven.
 • Realtime: actuele gegevens over de situatie in de haven van Antwerpen, zoals de stand van sluizen en bruggen, getijden en de actuele windrichting.
 • Tracking: aangemelde schepen zijn live te tracken.

Hoe start ik met APICS Barge?

Ga naar APICS Barge op C-Point
Je leert er hoe je je registreert en hoe de applicatie werkt.


12a-ZEDIS -Port Community Systeem van de haven van Zeebrugge

Zedis is het Port Community Systeem van de haven van Zeebrugge. Het havenbestuur stelt dit gratis platform ter beschikking aan zijn cliënteel .

Zedis heeft als doel om op een snelle en efficiënte manier data uit te wisselen tussen agentschappen, havenbestuur en diverse overheden.


13-Stadshaven Antwerpen

De Stadshaven bestaat uit zes historische dokken in het noorden van het centrum. Het is het oudste havengebied van Antwerpen. 

De zeeschepen zijn verdwenen en de typische havenactiviteiten gebeuren nu noordelijker in de tweede grootste zeehaven van Europa. Deze historische haven is geëvolueerd tot een moderne trekpleister voor passagiersschepen en biedt ligplaatsen voor woonschepen en pleziervaart in het centrum van Antwerpen.
Er zijn twee jachthavens: in het Willemdok en het Kempisch Dok en er zijn ligplaatsen voor woonboten voorzien in het Houtdok. De Stadshaven is ook de thuishaven van verschillende rondvaartboten.
De Stadshaven ontvangt jaarlijks een 700-tal riviercruiseschepen. Aan de Scheldekaaien liggen jaarlijks een 300-tal riviercruiseschepen. Samen goed voor ruim 90.000 passagiers uit de hele wereld!


14-Contactgegevens HSS en VT

Binnen het havengebied waakt de dienst Harbour Safety & Security (HSS) over de veiligheid van het scheepvaartverkeer. Ze staat in voor het nemen van alle maatregelen ter vrijwaring van openbare orde en veiligheid van het havengebied, zoals de regeling van de goederenbehandeling en opslag, de regeling van de toegankelijkheid van het havengebied en de vrijwaring van het milieu, de integriteit en de veiligheid van het havengebied.

De dienst Vessel Traffic (VT) staat in voor een veilige en efficiënte doorstroom van het scheepvaartverkeer in het havengebied: ze zorgt voor verkeersplanning, scheepvaartbegeleiding achter de sluizen en het beheer van ligplaatsen van zee- en binnenvaartschepen.

We bouwen onze scheepvaartplanning en -begeleiding verder uit en blijven het toezicht en de handhaving verbeteren met één doel voor ogen: veilig en vlot verkeer in de haven van Antwerpen. Daarom verduidelijken we ook onze mailadressen van deze diensten zodat je weet waar je met welke vraag terecht kan. Op de pagina’s hieronder vind je een overzicht van de verschillende diensten en hun contactgegevens.