Delfzijl – Eemshaven

1Havenschap Delfzijl / Eemshaven (Groningen Seaports N.V.)
2Scheepvaartreglement Eemsmonding
3Wasser- und Shifffahrtsamt Emden (WSA-Emden)
4Informatiekaart Eems

1– Havenschap Delfzijl / Eemshaven (Groningen Seaports N.V.)

Havenschap Delfzijl / Eemshaven (Groningen Seaports N.V.)

Onder het beheersgebied van Groningen Seaports vallen de volgende Havens:

• Delfzijl
• Eemshaven
• Oosterhornhaven / Farmsumerhaven
• Ligplaatsen Nieuwe Eemskanaal vanaf Woldbrug t/m Farsumerhaven
• Ligplaatsen Oude Eemskanaal vanaf Woldbrug tot brug 15


Regelgeving

De havens die zich in het beheersgebied van Groningen Seaports bevinden, vallen onder het Binnenvaart Politie Reglement
(BPR).

Communicatie

Zowel Delfzijl als de Eemshaven heeft een VTS-systeem en havendienst.

VTS Delfzijl – VHF 03
VTS Eemshaven – VHF -01
Havendienst Delfzijl/Eemshaven – VHF 66

Volgens de volgende artikelen uit het BPR:

• Art. 4.05 lid 3 en 4 gebruik en uitrusting marifoon
• Art. 6.29 lid 3 Algemene bepalingen voor het varen bij slecht zicht
• Art. 6.33 lid 2 Niet op radar varende schepen
• Art. 9.07 lid 1 en 2 Meld-, uitluister- en communicatieplicht
Is men verplicht zich op bovengenoemde marifoonkanalen te melden en te blijven uitluisteren.

Getij

Zowel de rivier Eems, de Eemshaven als de buitenhaven van Delfzijl hebben een dubbeldaags getij (twee maal per dag hoog water en twee maal per dag laagwater).
Het getij kan door weersinvloeden afwijken van het astronomische getij, hierdoor kan een verhoging of verlaging ontstaan.
Door contact met de verkeersleiders kunt u de juiste gegevens krijgen.
Het gemiddelde verval in de havens:
Eemshaven: 2 ½ meter
Delfzijl: 3 meter

Scheepvaart en weerberichten

Op verzoek kan op VHF 66 de volgende haveninformatie worden opgevraagd:
• De actuele meteogegevens (windrichting en kracht, zicht)
• De actuele waterstanden met het eventuele verschil t.o.v. de voorspelde waterstanden
• De weersverwachting uitgegeven door het KNMI voor het district Rottum
• Bijzonderheden: Baggerwerkzaamheden, meetwerkzaamheden, duikwerkzaamheden, etc. etc.
Deze gegevens kunnen altijd op aanvraag nog extra worden uitgezonden

Contact

Nautisch Service Centrum: 0596-640477 (24h)
Operations/Tijpoorten: 0596-640410
Tariefen en facturatie: 0596-640476
nsc@groningen-seaports.com

Wasser- und Shifffahrtsamt Emden (WSA-Emden)

Het beheersgebied de Eems (vanaf de Westereems tot Papenburg) valt onder het Wasser- und Schifffahrtsamt Emden . Binnen het verdragsgebied zijn zowel WSA-Emden als Rijkswaterstaat Noord Nederland•
bevoegde autoriteit.

Regelgeving

Het scheepvaartregelement Eemsmonding (SRE) die zijn basis vindt in de Scheepvaartverkeerswet
(SVW) is van toepassing op de Eemsmonding en de Dollard. Dit reglement vindt mede haar basis in een overeenkomst tussen Nederland en Duitsland. Het is gebaseerd op de Bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee (BVA).
Artikel 21. Vaarbeperkingen en vaarverboden

Voor tankschepen die onder bepaalde voorwaarden vallen is de vaart met een zicht tot 1000 meter verboden.
Zie hiervoor Artikel 21 van het scheepvaartreglement Eemsmonding:

2-Scheepvaartreglement Eemsmonding


3- Wasser- und Shifffahrtsamt Emden (WSA-Emden)

Wasser- und Shifffahrtsamt Emden (WSA-Emden)

Het beheersgebied de Eems (vanaf de Westereems tot Papenburg) valt onder het Wasser- und Schifffahrtsamt Emden . Binnen het verdragsgebied zijn zowel WSA-Emden als Rijkswaterstaat Noord Nederland•
bevoegde autoriteit.

Regelgeving

Het scheepvaartregelement Eemsmonding (SRE) die zijn basis vindt in de Scheepvaartverkeerswet
(SVW) is van toepassing op de Eemsmonding en de Dollard. Dit reglement vindt mede haar basis in een overeenkomst tussen Nederland en Duitsland. Het is gebaseerd op de Bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee (BVA).

Communicatie

Het nautisch beheer op de rivier vindt plaats vanuit de Verkehrzentrale Ems (Ems Traffic) op VHF 74.
De volgende kanalen worden voor beratung gebruikt:

Borkum Radar – VHF 18
Knock Radar – VHF 20
Wybelsum Radar – VHF 21
Ems Rivier Radar – VHF 15

Scheepvaart en weerberichten
Iedere 10 minuten voor elk heel uur (h+50) wordt er op de bovengenoemde VHF kanalen een “Lage
Meldung” uitgezonden. Deze meldungen zijn wat wij scheepvaarberichten noemen.
In deze berichten wordt vermeld:
• De actuele waterstand, plus het volgende hoog- en laagwater met verwachte waterstanden
als ook het laatste hoog- en laagwater.
• De weersverwachting voor de Duitse Bocht
• De huidige en verwachte wind voor Borkum en Knock
• De wind en stroom waarschuwingen voor de Oost Friese kust.
• Zicht berichten.
• Bijzonderheden: Baggerwerkzaamheden, meetwerkzaamheden, verdreven tonnen etc. etc.

• Contact
De Verkehrzentrale Ems bevindt zich aan de Jannes- Ohling- Strasse 17 in Emden, en is te bereiken onder telefoonnummer: +49 4927- 18770

Interessante internet links

www.groningen-seaports.com (havendienst Delfzijl/Eemshaven)
www.vaarweginformatie.nl (actuele getij en meteo gegeven van Nederland)
www.wsa-emden.de (wasser- und Schifffahrtsamt Emden)
www.elwis.de (scheepvaartberichten Duitsland)
www.bsh.de (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrograp

4-Informatiekaart Eems

Hieronder kunt u heel eenvoudig het bestand downloaden en/of uitprinten.