Delfzijl – Eemshaven

update 01-01-2021

Hier geldt het Scheepvaartreglement Eemsmonding: https://wetten.overheid.nl/BWBR0004552/2002-06-26

In de havens van Delfzijl en Eemshaven geldt het BPR: https://wetten.overheid.nl/BWBR0003628/2017-01-01

Groningen Seaports N.V.

Onder het beheersgebied van Groningen Seaports vallen de volgende Havens:

· Delfzijl

· Eemshaven

· Oosterhornhaven / Farmsumerhaven

· Ligplaatsen Nieuwe Eemskanaal vanaf Woldbrug t/m Farsumerhaven

· Ligplaatsen Oude Eemskanaal vanaf Woldbrug tot brug 15

Regelgeving:

De havens die zich in het beheersgebied van Groningen Seaports bevinden, vallen onder het Binnenvaart Politie Reglement (BPR).

Communicatie:

Zowel Delfzijl als de Eemshaven heeft een VTS-systeem en havendienst.

Delfzijl Radar – VHF 03

Eemshaven Radar – VHF -01

Havendienst Delfzijl/Eemshaven – VHF 66

Eems ( Rivier) – VHF 74

Volgens de volgende artikelen uit het BPR:

· Art. 4.05 lid 3 en 4 gebruik en uitrusting marifoon

· Art. 6.29 lid 3 Algemene bepalingen voor het varen bij slecht zicht

· Art. 6.33 lid 2 Niet op radar varende schepen

· Art. 9.07 lid 1 en 2 Meld-, uitluister- en communicatieplicht

Is men verplicht zich op bovengenoemde marifoonkanalen te melden en te blijven uitluisteren.

Getij:

Zowel de rivier Eems, de Eemshaven als de buitenhaven van Delfzijl hebben een dubbeldaags getij (twee maal per dag hoogwater en twee maal per dag laagwater).

Het getij kan door weersinvloeden afwijken van het astronomische getij, hierdoor kan een verhoging of verlaging ontstaan. Door contact met de verkeersleiders kunt u de juiste gegevens krijgen.

Het gemiddelde verval in de havens:

Eemshaven: 2 ½ meter

Delfzijl: 3 meter

Scheepvaart- en weerberichten:

Een scheepvaartbericht kan op aanvraag gegeven worden.

· De actuele meteogegevens (windrichting en kracht, zicht)

· De actuele waterstanden met het eventuele verschil t.o.v. de voorspelde waterstanden

· De weersverwachting uitgegeven door het KNMI voor het district Rottum

· Bijzonderheden: Baggerwerkzaamheden, meetwerkzaamheden, duikwerkzaamheden, etc. etc.

Contact:
De havendienst van Delfzijl/Eemshaven bevindt zich aan de Handelskade Oost 1 in Delfzijl, en is te bereiken onder telefoonnummer: 0596-640477 (24 uur)

Rijkswaterstaat / Wasser- und Shifffahrtsamt Emden (WSA-Emden)

De Eems en Dollard in de lijn tussen Emden/Nieuwstatenzijl tot plm. Boei 10 in de Westereems in de lijn met Boei Huibergat is Verdragsgebied. De grens is mede afhankelijk van de morfologie in de Eemsmonding.

Binnen dit verdragsgebied, die is vastgesteld in het Eems-Dollardverdrag van 1960 zijn zowel Rijkswaterstaat als WSA-Emden de bevoegde autoriteit.

Regelgeving:

Voor het scheepvaartverkeer op de Eems is het Scheepvaartreglement Eemsmonding (SRE) van toepassing. Dit reglement, dat gebaseerd is op de ‘Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op zee’, is tot stand gekomen in een overeenkomst tussen Duitsland en Nederland. Net als de overige afwijkende reglementen in Nederland valt het SRE onder de Scheepvaartverkeerswet.

Communicatie:

Het nautisch beheer op de rivier wordt verzorgd vanuit de Duits-Nederlandse ‘Verkehrzentrale Ems’ (Ems Traffic). Ems Traffic is te bereiken op VHF kanaal: 74

Scheepvaart- weerberichten:

Iedere 10 minuten voor elk heel uur (h+50) wordt er op de bovengenoemde VHF kanalen een “Lage Meldung” uitgezonden. Deze meldungen zijn wat wij scheepvaarberichten noemen.

In deze berichten wordt vermeld:

· De actuele waterstand, plus het volgende hoog- en laagwater met verwachte waterstanden als ook het laatste hoog- en laagwater.

· De weersverwachting voor de Duitse Bocht

· De huidige en verwachte wind voor Borkum en Knock

· De wind en stroom waarschuwingen voor de Oost Friese kust.

· Zicht berichten.

· Bijzonderheden: Baggerwerkzaamheden, meetwerkzaamheden, verdreven tonnen etc. etc.

Contact:
De Verkehrzentrale Ems bevindt zich aan de Jannes- Ohling- Straβe 17 in Emden, en is te bereiken onder

telefoonnummer: +49 4927- 18770

Interessante internet links:

www.groningen-seaports.com (havendienst Delfzijl/Eemshaven)

www.rijkswaterstaat.nl/water (getij en meteo gegevens)

www.vaarweginformatie.nl (scheepvaartberichten)

www.wsa-emden.de (wasser- und Schifffahrtsamt Emden)

www.elwis.de (scheepvaartberichten Duitsland)

www.bsh.de (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie)

Open Whatsapp
1
Snel contact
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?