Handig, Kennis, Nieuws

Arbeidstijdenregistratie

Naast de controle van het vaartijdenboek wordt in de binnenvaart steeds vaker gecontroleerd op de registratie van arbeidstijden.

Het registreren van de arbeidstijden is verplicht vanuit de Richtlijn 2014/112/EU en te vinden via de volgende link: https://wetten.overheid.nl/BWBR0009386/2020-01-25/#Hoofdstuk5_Paragraaf5.4_Artikel5.4:2

Er zijn verschillende manieren voor het bijhouden van deze registratie.

Specifieke regels in de binnenvaart,
zeescheepvaart en zeevisserij

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze tekst. U dient zelf de plaatselijke omstandigheden en de daarbij behorende wetten en reglementen te controleren.