Nieuws

Keuringsartsen Duitsland

Keuringsartsen en bijbehorende informatie

Hoe kom ik aan een medische verklaring?

• Alle leden van de bemanning van een binnenvaartschip dienen medisch geschikt te zijn. De medische geschiktheid moet door het bemanningslid bij elke afgifte van een bekwaamheidsbewijs worden aangetoond door middel van het bekwaamheidsattest, dat niet ouder mag zijn dan 3 maanden. Tenzij de geschiktheid beperkt was tot een ander tijdsbestek, moet dit vanaf 60 jaar opnieuw worden aangetoond.

• Bemanningsleden van binnenvaartschepen moeten hun geschiktheid vanaf 60 jaar opnieuw bewijzen aan Rijkswaterstaat en Scheepvaart (GDWS) door middel van een geneeskundige verklaring, na nog eens 5 jaar. Vanaf 70 jaar is opnieuw om de 2 jaar een bewijs vereist (§22 (1) BinSchPersV).

• De medische verklaring moet worden afgegeven door artsen die voldoen aan de vereisten voor het uitvoeren van geschiktheidsonderzoeken volgens de BinSchPersV, dwz die zijn goedgekeurd door de BG Verkehr op basis van de binnenvaartvoorschriften.

• Om een ​​medische verklaring te krijgen, moet u voldoen aan de medische vereisten van bijlage 4 van de BinSchPersV (interne link) . De hiervoor vereiste medische keuring dient te worden uitgevoerd door een daartoe bevoegde arts.

• De lijst met voor deze onderzoeken erkende artsen vindt u op de website van de ASD Rhein-Ruhr (externe link) .

Ook artsen van de bedrijfsgeneeskundige dienst van de Administratie Waterwegen en Scheepvaart  (externe link) kunnen deze onderzoeken tot 17 januari 2024 uitvoeren .

• Houd er rekening mee dat uw medische verklaring bij uw aanvraag niet ouder mag zijn dan drie maanden. Het (papieren) origineel moet altijd worden ingeleverd bij de autoriteiten van de WSV . Verzenden als kopie of in de vorm van een scan is dus niet voldoende.


Persoonlijke informatie

Bij elke keuring en proeve van bekwaamheid moeten persoonsgegevens worden ingevuld en meegenomen.

Medische geschiedenis

Bij iedere arbeidsgeneeskundige keuring en geschiktheidsonderzoek moet de anamnese worden ingevuld en meegenomen.


Downloads lijsten keuringsartsen