Kennis, Nieuws

Wat is Green Award voor schepen

Over Green Award

Green Award is in 1994 in de zeevaart ingevoerd om de kwaliteit en veiligheid van de zeeschepen te bevorderen. Sinds 2011 bestaat er ook het Green Award certificaat voor de binnenvaart. Over de hele wereld worden schepen en rederijen door Green Award gecertificeerd op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. De certificering is op vrijwillige basis en levert verschillende voordelen op zoals verbetering van imago en kortingen op onder meer zeehavengelden. Green Award kent zijn eigen programma van eisen die aanzienlijk verder gaan dan de wettelijk verplichte eisen. Alleen de schepen die aan de eisen van Green Award kunnen voldoen komen in aanmerking voor het Green Award certificaat.

Hoe schoner de schepen hoe hoger de korting op Binnenhavengeld

Het nieuwe Green Award programma, dat sinds juni 2014 van kracht is, kent een aantal nieuwe eisen. Het belangrijkste verschil met de voorgaande versie is een verdeling naar niveaus binnen het programma. Schepen zullen naar prestatie worden beloond. Afhankelijk van de behaalde punten, kunnen schepen als brons, zilver of goud aangemerkt worden. Diversen havens geven “bronzen” schepen 5% korting op het havengeld, “zilveren” 10% en “gouden” zelfs 15%. Kortom, hoe milieuvriendelijker en veiliger een schip is, hoe meer korting het schip/rederij ontvangt.

Green Award voor de Binnenvaart, dat schonere schepen herkent, erkent en stimuleert, is afgeleid van het gelijknamige milieukeurmerk voor de zeevaart. Wereldwijd varen schepen die hoog op het gebied van veiligheid en kwaliteit scoren onder de Green Award vlag. Het aantal gecertificeerde binnenvaartschepen bedraagt nu 541. Al 15 havens in Nederland en België geven korting op het binnenhavengeld, 5 banken en een verzekeringsmaatschappij dragen bij aan de Green Award certificaatkosten van hun klanten.

Green Award programma stimuleert veiligere en schonere binnenvaart en pleit voor geïntegreerde aanpak van de Europese binnenwaterwegen. Iedere haven die aan het programma meedoet, draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van de Europese binnenvaart. Iedere haven, ondernemer en vaarwegbeheerder kan het verschil maken door zich bij Green Award aan te sluiten.

Kortingen op uw havengeld lopen uitéén van 5% tot wel 30%

Meer informatie op www.greenaward.org.

Programma van Eisen

  • Het programma van eisen van Green Award voor de binnenvaart is compact gehouden en heeft betrekking op Motoren (blad A) & (blad B), technische uitrusting aan boord en het gedrag van de bemanning.

  • Er moet een minimaal aantal punten gehaald worden op zowel Blad A als Blad B.

  • Het certificaat is 3 jaar geldig na inspectiedatum.


Download Programma van eisen.


Download Leeswijzer voor het programma van eisen


Om het Green Award certificaat aan te vragen, vult u het aanmeldingsformulier in.


Wilt u weten welke schepen al een Green Award hebben ?