ADN

Piggen naar tankschepen

Leegdrukken van landleidingen naar het schip (piggen) Piggen is het leegmaken van landleidingen van een installatie in een schip met behulp van een prop tussen de vloeistof en het gas (meestal stikstof). Onder hoge druk wordt de prop door de leiding geblazen, waardoor de leiding leeggemaakt wordt en de vloeistof[ Lees meer…]

Read More

ADN controlelijst 2021 meertalig

7.2.4.10.1 Met het laden en lossen mag pas worden begonnen wanneer een Controlelijst overeenkomstig 8.6.3 is ingevuld voor de betreffende ladingen en de vragen 1 t/m 19 in de Controlelijst met “X” zijn aangekruist. Niet van toepassing zijnde vragen moeten worden doorgehaald. De Controlelijst moet, nadat de pijpleidingen voor het[ Lees meer…]

Read More

Vervoersdocument

1 Droge lading schepen 2 Tankschepen 3 Voorbeeld van een vervoersdocument Vervoerdocument voor gevaarlijke goederen en daarmee samenhangende informatie Algemene informatie, die in het vervoerdocument moet staan bij het vervoer in colli of indien losgestort of in tankschepen 1-Droge lading schepen 5.4.1.1.1 Het (de) vervoerdocument(en) moet(en) de volgende informatie bevatten[ Lees meer…]

Read More

Etiketten

1 UN nummer 2 Gevarenklassen 3 Schriftelijke instructies 4 Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals 5 Gevi nummers 1-UN nummer Het UN nummer is een stofidentificatienummer dat een gevaarlijke stof identificeert tijdens het transport, conform voorschriften van de Verenigde Naties. Het UN nummer bestaat uit 4 cijfers.[ Lees meer…]

Read More

ADN Tabel C uitgelicht

FC, 3 + inst + N3+F, T2, llA, PP+EP+TOX+EX+A Zomaar een paar afkortingen die je tegenkomt in Tabel C van het ADN. Al deze afkortingen hebben wij uitgewerkt in 1 overzicht. Hieronder kun je heel eenvoudig het bestand downloaden.

Read More

Samenladingsverboden ADN

In het ADN staan voorschriften omtrent het samen laden van goederen van verschillende klassen 1 Definitie van compatibiliteitsgroepen van de stoffen en voorwerpen 2 Samenladingsverbod (los gestorte goederen) 3 Samenladingsverbod ( Colli in laadruimen) 4 Samenladingsverbod ( Containers, voertuigen, wagens) 5 Kort samen gevat 1-Definitie van compatibiliteitsgroepen van de stoffen[ Lees meer…]

Read More

Vluchtwegen ADN

Vluchtweg: een veilige weg vanuit een gevarenzone naar een veilige plaats of een ander evacuatiemiddel Op onderstaande schema’s kun je heel eenvoudig zien welke vluchtweg er verplicht is voor welke soort lading. Voor droge lading schepen: Voor Tankschepen: Hieronder kunt u heel eenvoudig het bestand downloaden en/ of uitprinten: Droge[ Lees meer…]

Read More

Blauwe kegel(s) en lichten

Blauwe kegels en lichten, waar dienen ze voor? Wat moeten de afmetingen zijn? Waar moeten ze geplaatst zijn aan boord? Hoe zit het met ligplaats nemen? Hoeveel afstand moet er bewaard blijven t.o.v andere schepen en kunstwerken? 1 Bijkomende tekens van varende schepen die bepaalde gevaarlijke stoffen vervoeren 2 Ligplaats[ Lees meer…]

Read More

CDNI

1 Het verdrag 2 Afvalsoorten 3 A-Verzameling, afgifte, en inname van olie-en vethoudend scheepsafval 4 B-Afval van de lading 5 C-Overig afval 6 Ontvangstinrichtingen 7 Opening van een eco-kaart rekening 8 Aanvraagformulieren Eco-kaart 9 Overige gebruiksmogelijkheden van de eco-kaart 10 Formulieren 11 Losstandaarden en herzieningen 12 Voorkoming van afval door[ Lees meer…]

Read More

Wijzigingen ADN 2021 in hoofdlijnen.

Op 1 januari 20121werden in het ADN – de Europese regelgeving van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren – wederom een groot aantal wijzigingen doorgevoerd. Dit keer zijn die wijzigingen substantieel, vanwege de harmonisatie met de ATEX-richtlijn voor explosieveiligheid. Wij hebben een document met de wijzigingen gemaakt.

Read More

OCIMF neemt EBIS over

Het platform EBIS (European Barge Inspection Scheme, sinds 1998) is vanaf 1 januari 2021 naar een ander platform gaan. Dit zal ondergebracht worden bij OCIMF (Oil Companies International Marine Forum) in hun SIRE-systeem (Ship Inspection Reporting Programme, sinds 1993, maar voornamelijk zeevaart). Deze overgang is door de gemeenschappelijke oliemaatschappijen in[ Lees meer…]

Read More

ADN Index

Het ADN, een complex reglement met vele hoofdstukken, opgedeelde hoofdstukken en doorverwijzingen. In welk hoofdstuk stond het nu ook alweer? Wij hebben een index gemaakt, wat het zoeken in het ADN makkelijker maakt.  Download hier de ADN Index:

Read More