FAQ Vaarbewijzen

Geldigheid en omwisselen vaardocumenten

Welke vaarbewijzen worden er vanaf 18 januari 2022 uitgegeven?Hoe lang zijn het EU kwalificatiecertificaat en de nationale vaarbewijzen geldig?

Vanaf 18 januari 2022 bestaat er één vaarbewijs, namelijk het EU kwalificatiecertificaat. Dit certificaat is te vergelijken met het groot vaarbewijs B (rivieren, kanalen en meren). Op het EU/CCR kwalificatiecertificaat kunnen specifieke vergunningen worden bijgeschreven:
 • –  M: maritieme wateren, vergelijkbaar met groot vaarbewijs A (alle binnenwateren)
 • –  R: radar*
 • –  Behaalde Strecken/zones RijnHet Rijnpatent en het bewijs voor riviergedeelten kunnen niet meer als losse patenten worden aangevraagd.Het LNG certificaat blijft een apart document. * Radar aanvragen kan ook voor recreatievaart (is een bijschrijving op het klein vaarbewijs). Het sportpatent en de nationale vaarbewijzen (het zeilbewijs en het vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot van het Amsterdamse grachtentype) blijven voorlopig bestaan, maar krijgen wel een nieuwe geldigheidsduur.

Hoe lang zijn het EU kwalificatiecertificaat en de nationale vaarbewijzen geldig?

het vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot van het Amsterdamse grachtentype) zijn 13 jaar geldig. U vernieuwt het dus om de 13 jaar tot uw 60ste verjaardag. Vanaf dan vernieuwt u het vaardocument uiterlijk drie maanden na uw 60ste, 65ste en 70ste verjaardag. Vanaf uw 70ste verjaardag vernieuwt u het vaardocument elke 2 jaar. U vindt de geldigheidsdatum op uw certificaat. Ook na het verlopen van het certificaat kunt u een nieuw certificaat aanvragen. Varen mag natuurlijk alleen met een geldig certificaat.

Wanneer wissel ik mijn geldige (beperkt) groot vaarbewijs A, B of Rijnpatent om voor een EU kwalificatiecertificaat schipper?

U mag tot en met 17 januari 2032 blijven varen met een geldig (beperkt) groot vaarbewijs A, B of Rijnpatent. U heeft dus maximaal 10 jaar de tijd om uw (beperkt) groot vaarbewijs A, B of Rijnpatent om te wisselen voor een EU kwalificatiecertificaat schipper. Als uw (beperkt) groot vaarbewijs A, B of Rijnpatent eerder verloopt, houdt u die einddatum aan voor het vernieuwen. Voor het omwisselen en/of verlengen van dit document is altijd een geneeskundige verklaring nodig van maximaal 3 maanden oud.

Wanneer wissel ik mijn verlopen groot vaarbewijs A, B of Rijnpatent om voor een EU kwalificatiecertificaat schipper?

Vanaf de datum dat uw vaarbewijs verloopt of verlopen is, heeft u 10 jaar om het om te wisselen voor een geldig EU kwalificatiecertificaat schipper. Voor het omwisselen is altijd een geneeskundige verklaring nodig van maximaal 3 maanden oud. Met een verlopen vaardocument mag u niet varen.

Hoe wissel ik mijn groot vaarbewijs A, B of Rijnpatent om voor een EU kwalificatiecertificaat schipper?

U vraagt het EU kwalificatiecertificaat schipper aangevraagd met het aanvraagformulier, deze vindt u spoedig op onze website. Bij de aanvraag stuurt u een geneeskundige verklaring mee van maximaal 3 maanden oud.

Wanneer moet ik een geneeskundige verklaring indienen?

U moet een geneeskundige verklaring indienen bij elke omwisseling/aanvraag voor een EU kwalificatiecertificaat schipper. De geneeskundige verklaring mag maximaal 3 maanden oud zijn. Voor het bijschrijven van een specifieke vergunning is geen geneeskundige verklaring nodig.

Wat zijn de kosten voor het omwisselen/aanvragen van een EU kwalificatiecertificaat schipper en het bijschrijven van specifieke vergunningen?

> Omwisseling voor EU kwalificatiecertificaat schipper € 62,55
> Eerste aanvraag EU kwalificatiecertificaat schipper € 62,55
> Verlening EU kwalificatiecertificaat schipper € 31,25
> Bijschrijving specifieke vergunning € 31,25

Datum 18 januari 2022

Buitenlandse vaardocumenten

Ik heb een buitenlands groot vaarbewijs A of B of Rijnpatent. Mag ik dit bij het CBR omwisselen voor een EU kwalificatiecertificaat schipper?

Nee, een buitenlands vaarbewijs omwisselen kan alleen in het land waar het vaarbewijs is uitgegeven.

Ik heb een buitenlands EU kwalificatiecertificaat schipper en ik heb in Nederland examen gedaan voor een specifieke vergunning. Kan ik deze vergunning op mijn certificaat laten bijschrijven door het CBR?

Nee, een specifieke vergunning kan alleen bijgeschreven worden in het land waar het EU kwalificatiecertificaat schipper is uitgegeven.

Het EU kwalificatiecertificaat

Krijg ik een pasje?

Nee, het EU kwalificatiecertificaat schipper is een digitaal certificaat. U ontvangt het als PDF per e-mail. Het is daarom belangrijk om uw e-mailadres op het aanvraagformulier in te vullen.

Moet ik mijn EU kwalificatiecertificaat kunnen tonen als ik gecontroleerd wordt?

Ja, u moet uw EU kwalificatiecertificaat kunnen tonen. Het EU kwalificatiecertificaat wordt per e-mail naar u verzonden, deze e-mail moet u kunnen tonen.

Binnen de EU wordt een digitale centrale databank (ECDB) opgezet. Hiermee controleren de handhavers de EU kwalificatiecertificaten. Zodra deze databank gereed is hoeft u het EU kwalificatiecertificaat niet meer bij u te dragen en te tonen.

Welke zones van de Rijn worden op het EU kwalificatiecertificaat schipper met de specifieke vergunning voor het varen op de Rijn genoteerd?

Op het EU kwalificatiecertificaat schipper met de specifieke vergunning voor het varen op de Rijn worden alleen de zones op het Duitse gedeelte van de Rijn genoteerd, waarvoor u geslaagd bent en waar u een verklaring Rijnreizen voor kunt aantonen.

Met uw EU kwalificatiecertificaat schipper met de specifieke vergunning voor het varen op de Rijn mag u ook op het Nederlandse deel van de Rijn varen en tot de Mittleren Rheinbrücke Basel. Deze zones worden echter niet op het EU kwalificatiecertificaat vermeld.

Vanaf de Mittleren Rheinbrücke Basel blijft het Hoghrheinpatent of een loods verplicht. Meer informatie hierover vindt u op:
https://port-of-switzerland.ch/hafenservice/schifffahrtschalter/rechtsgrundlagen/

Examens

Ik ben bezig met de examens voor het (beperkt) groot vaarbewijs A of B. Mag ik deze examens afmaken?

Als u voor 1 september 2022 bent gestart met de examens voor het (beperkt) groot vaarbewijs A of B en voor minimaal één van deze examens geslaagd bent, mag u dit examentraject afmaken. De huidige examens toetsen namelijk al een groot deel van de eisen voor het EU kwalificatiecertificaat schipper. In aanvulling daarop moet u aan de volgende eisen voldoen:

 • overgangstheorie-examen
 • navigatie 1
 • in totaal 4 jaar vaartijd voor het aanvragen van het EU kwalificatiecertificaat schipperNa 1 september 2022 wordt het navigatie 1 examen vervangen door twee praktijkexamens schipper. In totaal moet u dan 3 jaar vaartijd kunnen aantonen.Voor EU kwalificatiecertificaat schipper met bijschrijving maritieme wateren moet u ook de theorie- examens navigatie 2 en reglementen 2 doen. Vanaf 1 september 2022 worden deze twee examens vervangen door het theorie-examen maritieme wateren.

Ik ben bezig met de examens voor het diploma aspirant schipper. Mag ik deze examens afmaken?

 1. Ja, u kunt de oude theorie-examens voor het diploma aspirant schipper afmaken.
  Voor het diploma aspirant schipper moet u slagen voor de examens Kennis vaarwater, Laden en lossen, Reglementen 1, Reglementen 2, Veiligheid en milieu en Kennis schip en motorkennis. Daarna kunt u verder met het opbouwen van vaartijd en de examens doen om het diploma schipper RKM te behalen. Dat ziet er als volgt uit:

  • Van 18 januari 22 tot en met 31 augustus 2022: overgangsexamen + navigatie 1 + 4 jaar vaartijd
  • Vanaf 1 september 2022: overgangsexamen + 2 praktijkexamens schipper + 3 jaar vaartijd Na het behalen van het diploma RKM, kunt u het EU kwalificatiecertificaat schipper aanvragen.

Ik kan het antwoord op mijn vraag niet vinden. Wie kan mij verder helpen?

Meer informatie over de examens en vaarbewijzen na 18 januari vindt u op de website van het CBR.
Of neem contact op met onze klantenservice via klantenservice.ccv@cbr.nl of bel naar 088 227 77 00.

Meer informatie over vaarbewijzen

Diploma's binnenvaart

Vanaf 18 januari 2022 geeft het CBR geen (beperkt) groot vaarbewijs A/B meer uit, we stappen over op het EU kwalificatiecertificaat schipper. Op deze pagina leest u meer over het overgangsexamen schipper en het EU kwalificatiecertificaat.

Welk diploma u nodig heeft, hangt af van het vaardocument dat u wilt aanvragen. Kijk hier voor meer informatie over de verschillende vaardocumenten.

https://www.cbr.nl/nl/beroepsexamens/binnenvaart/nl/diplomas.htm

Diploma's ADN

Voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren van de EU gelden regels en afspraken zoals opgenomen in het ADN. Dit zijn regels op onder andere het gebied van opleiding, examinering en certificering. In het ADN staat o.a. vermeld dat een persoon aan boord moet zijn die, afhankelijk van de te vervoeren lading, in het bezit is van onderstaande verklaring(en):

https://www.cbr.nl/nl/beroepsexamens/binnenvaart/diplomas-adn.htm

Vaardocumenten en patenten

 • Kwalificatiecertificaat matroos
 • EU kwalificatiecertificaat schipper
 • Specifieke vergunningen
 • Nationale vaardocumenten
 • Recreatievaart

https://www.cbr.nl/nl/beroepsexamens/binnenvaart/nl/vaardocumenten-en-patenten.htm

Praktijk examens binnenvaart

Verklaring praktijkexamen Vaartijd (Schipper)

Verklaring praktijkexamen Matroos

Verklaring praktijkexamen Schipper Rondvaartboot Beperkt vaargebied

Verklaring praktijkexamen machinist

https://www.cbr.nl/nl/beroepsexamens/binnenvaart/praktijkexamens-binnenvaart.htm

Theorie examens binnenvaart

Al de informatie in deze FAQ komt van het CBR.
Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden in deze FAQ, check altijd de site van het CBR of er een update is.