Kennis, Nieuws, Platform Zero Incidents

Ongevallen aan boord door uitglijden

Near missen (bijna ongelukken) en ongevallen komen vaak voor bij het aan en van boord gaan, door uitglijden, misstappen en vallen. Deze Safety Flash geeft punten aan waarop men kan beoordelen wanneer een overstap wordt gezien als veilig en op welke andere zaken gelet kan worden.

Lees hierover in de Safety Flash en bespreek het met de gehele bemanning.