Nieuws, Veiligheid

Gehoorbescherming

► We hebben allemaal te maken met regelgeving, maar door de vele regels weten we soms niet meer wat we allemaal moeten weten, we gaan in onze nieuwe serie “Bewustwording” regelmatig een artikel uitlichten, duidelijk en niet te veel tekst. 
1Het gebruik en nut van gehoorbescherming
2Soorten gehoorbescherming
3Ontstaan van gehoorschade
4Waarom gehoorbescherming

1-Het gebruik en nut van gehoorbescherming

►Gehoorbescherming op de werkvloer moet geluid dempen tot onder de grens van 80
decibel.
De gehoorbescherming moet echter ook weer niet te veel dempen:
omgevingsgeluiden die op gevaar kunnen duiden moeten nog hoorbaar zijn, en
indien mogelijk moeten werknemers met elkaar kunnen communiceren zonder dat zij
de gehoorbescherming af of uit moeten doen.
Slecht horen als gevolg van lawaai behoort tot de meest voorkomende
beroepsziekten en leidt vaak tot ernstige maatschappelijke en medisch
consequenties. Gehoorbescherming blijkt veelal noodzakelijk om
lawaaislechthorendheid te voorkomen.
Lawaaislechthorendheid treedt op als het geluidsniveau (volume) in de gehoorgang
te hoog is, onafhankelijk van het feit of dit geluid mooi klinkt of als lawaai wordt
waargenomen. Als vuistregel geldt: als het niet mogelijk is om zonder stemverheffing
een gesprek te voeren met iemand binnen een straal van een meter, bestaat de
kans op het ontwikkelen van lawaaidoofheid.

Enkele getallen:

● Een normaal gesprek voeren levert een geluidsniveau op van circa 60 dB(A).

● De pijngrens ligt bij de meeste volwassenen boven 120 dB(A).

● Een autoradio op vol volume zit met pieken soms wel op 100 dB(A).

● Het gevaar van lawaaislechthorendheid begint bij werknemers bij 80 dB(A).
Boven deze waarde moet de werkgever volgens de Arbowet
gehoorbescherming aanbieden.

● Bij 83 dB(A) mag een werknemer nog maar 4 uur zonder gehoorbescherming
werken, waarbij er geen onacceptabel grote kans op gehoorschade mag
bestaan. In de overige 4 uur mag dan geen hoog geluidsniveau meer
voorkomen.

● Een werknemer is verplicht gehoorbescherming te gebruiken als de dagdosis
gemiddeld hoger is dan 85 dB(A).

2-Soorten gehoorbescherming

OTOPLASTIEKEN• Dit zijn op maat gemaakte oordoppen die bescherming kunnen bieden oplopend tot
30 dB(A). Doordat ze prettig zijn om te dragen, zijn ze voor alle situaties geschikt.
Otoplastieken kunnen van een filter worden voorzien, dan dempen ze bepaalde
frequenties wel en andere niet. Hierdoor kun je elkaar gewoon blijven verstaan en
alarmsignalen blijven horen, terwijl schadelijk geluid wordt tegengehouden.
Otoplastieken kun je bij gespecialiseerde bedrijven of de audicien op maat laten
maken.

OORKAPPEN• Oorkappen die als koptelefoons worden gedragen kunnen dempen tot 30 dB(A) (mits
de oren goed worden omsloten). Geschikt voor situaties waarbij 80 dB(A) maar af en
toe wordt overschreden. Ze zijn heel makkelijk op en af te zetten. Nadeel is dat oren
warm en zweterig kunnen worden en dat elkaar verstaan en veiligheidssignalen
horen wordt bemoeilijkt.
Bij scheurtjes,uitdroging,slijtage etc. kunnen de schelpen vervangen worden door
nieuwe.

UNIVERSELE OORDOPPEN• Universele oordoppen met filter worden veel gebruikt in de discotheek of tijdens een
concert. Ze zitten prettig, je ziet ze nauwelijks zitten en de muziek kun je nog steeds
goed horen. Ze zijn ook verkrijgbaar met speciale filters voor tijdens het werk (laat je
goed informeren over welk filter geschikt is voor jouw type werk).

SCHUIMDOPPEN• Schuimdoppen (ook wel pluggen of proppen genoemd) worden vaak niet goed in het
gehoorkanaal ingebracht, waardoor onvoldoende demping optreedt en dus
gehoorschade kan ontstaan. Schuimdoppen zijn geschikt als noodoplossing of
wanneer je ze sporadisch nodig hebt (zoals voor bezoekers). Deze schuimdoppen
zijn niet de beste oplossing voor wanneer je dagelijks in hard geluid staat.

3-Ontstaan van gehoorschade

► Lawaaidoofheid kan ontstaan als je gehoor langer dan 8 uur blootgesteld
wordt aan een geluidsniveau van meer dan 80 decibel.
Onderstaande schaal geeft een indicatie na hoelang gehoorschade ontstaat
als je te lang wordt blootgesteld aan een te hoog geluidsniveau.

► Gehoorverlies is een geleidelijk proces. Vaak zijn ons niet bewust van de
achteruitgang totdat het te laat is. Lawaai op het werk kan gemakkelijk worden
verergerd door factoren in onze dagelijkse omgeving, zoals verkeer, huishoudelijke
apparaten, gadgets en luide muziek, die allen bijdragen aan het onzichtbare
probleem van onherstelbaar gehoorverlies. Het is een feit dat de bedreigingen voor
ons gehoor grotendeels onzichtbaar zijn.
Dit behoort ons te stimuleren tot een positieve en voortdurende aanpak.
Langdurige schade komt vaak pas na 10 of 20 jaar aan het licht.
Geluidsnivo in DBGehoorschade na
115Direct!
110Direct!
1041 minuut
1013 minuten
987,5 minuut
9515 minuten
9230 minuten
891 uur
862 uur
834 uur
808 uur

4-Waarom gehoorbescherming

• Wees je bewust waarom je gehoorbescherming draagt.

• Langdurig in lawaai kan leiden tot stress en mindere prestaties.

• Langdurig in lawaai kan leiden tot vermoeidheid.

• Langdurig in lawaai kan leiden tot desoriëntatie.

• Langdurig in lawaai kan leiden tot tinitus(oorsuizen).

• Wees bewust en verstandig en draag gehoorbescherming als het nodig is,
ook al is het “MAAR” voor 1 minuutje.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is einde-bericht-website-1024x137.png