Gelderse IJssel

De IJssel  of Geldersche IJssel is een Nederlandse aftakking van de Rijn. De rivier takt bij Westervoort (de IJsselkop) ten oosten van Arnhem af van de Rijn bij Kilometer 878,6 en stroomt in noordoostelijke en later in noordelijke richting naar het Ketelmeer respectievelijk het IJsselmeer.
Hieronder kunt u heel eenvoudig het bestand downloaden en/of uitprinten.

Op de Geldersche IJssel worden systematisch peilingen verricht om te bepalen wat de minste waterdiepte in de vaargeul is. Het bekendmaken van deze Minst Gepeilde Diepte vindt plaats zodra en zolang deze, ergens in de vaargeul, de volgende grens onderschrijdt:

• Geldersche IJssel 300 cm of minder
Als extra service wordt de volgende informatie gegeven:

• Bij Uitvaardiepte sluis Eefde  280 cm of minder
Klik op onderstaande button voor meer informatie over de MGD
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze tekst. U dient zelf de plaatselijke omstandigheden en de daarbij behorende wetten en reglementen te controleren.