FAQ Algemeen

Wat betekent FAQ.

Frequently Asked Questions, oftewel veelgestelde vragen.

Wat is een dienstboekje.

Een dienstboekje is een op naam gesteld document voor bemanningsleden van een beroepsmatig varend binnenschip. Elk lid van de bemanning, behoudens de schipper, van een binnenschip moet in het bezit zijn van een op naam gesteld dienstboekje.  Het dienstboekje dient, voor personen die een patent of vaarbewijs willen verkrijgen, ook voor het aantonen van vaartijd en scheepsreizen op de Rijn en op andere vaarwegen. Voor de schipper is een apart dienstboekje bschikbaar voor het registreren van zijn vaartijd welke nodig zijn voor het verkrijgen van certifcaten/vergunningen (LNG, ADN, Rijnpatent plus uitbreiding en Grote konvooien)

Het dienstboekje is slechts geldig indien het is voorzien van de officiële aantekeningen. Een dienstboekje zonder deze officiële aantekeningen is ongeldig.

Houder van een dienstboekje is degene op wiens naam het dienstboekje is afgegeven. Deze houder dient het dienstboekje vanaf de afgiftedatum, ten minste eenmaal per 12 maanden, te laten afstempelen door een bevoegde autoriteit. Deze autoriteit is ook verantwoordelijk voor de invulling van de persoonlijke gegevens. Elke bevoegde autoriteit kan haar stempel aanbrengen om de informatie over de afgelegde reizen te bekrachtigen. Door deze procedure wordt het aantal jaren waarin de houder vaarervaring heeft opgedaan officieel vastgesteld en kan de houder op een zekere bekwaamheid aanspraak maken.

Alle Europees erkende dienstboekjes hebben een gelijksoortig formaat.

Waar vind ik informatie over een dienstboekje.

Hoe kunt u partner worden.

Partnerschap
Click or drag a file to this area to upload.
U kunt uw logo uploaden in de volgende bestand formaten .EPS .PNG .JPG .PDF mocht het niet lukken dan kunt u deze ook per email sturen naar info@binnenvaartkennis.nl
Met het project Binnenvaart School willen wij de jongere generatie en zij instromers een plek in de binnenvaart bieden, wij maken voor u een aparte pagina met eventueel een stage mogelijkheid. Dit kost €500 ex btw per jaar.
U krijgt van ons de factuur via email.