Documenten

CLNI Verdrag

Op 1 juli 2019 trad het nieuwe CLNI-verdrag inzake de beperking van de aansprakelijkheid in de binnenvaart in werking in Nederland. Voor een aantal verzekeringen voor schepen die varen op de binnenwateren zijn er verstrekkende gevolgen. Vele polissen moeten gecontroleerd worden om te kijken of aanpassingen noodzakelijk zijn. Hoewel het[ Lees meer…]

Read More

CMNI Vrachtbrief

► Artikel 11 van de CMNI stelt een aantal voorwaarden waaraan de vrachtbrief in de binnenvaart moet voldoen. De zogenoemde CMNI-vrachtbrief moet de volgende gegevens bevatten: • Het vervoersdocument bevat de aanduiding ‘Vrachtbrief’. • De naam, woonplaats, zetel of verblijfplaats van de vervoerder en van de afzender. • De geadresseerde van[ Lees meer…]

Read More