Amsterdam, Amsterdam, Havens Nederland

Amsterdam

1Binnenhavengeld
2Auto afzetplaatsen
3Bunkeren
4LNG bunkeren
5Drinkwater
6Vaar- en rusttijden
7Huis- en scheepsafval
8Vergunningen en ontheffingen binnenvaart
9Ligplaatsvergunning IJ-haven
10Walstroomaansluiting
11Generatorverbod
12Wifi
13Medische dienstverlening
14Ontgassen
15Havenverordening
16BAOR’s en besluiten
17Marifoonkanalen Amsterdams havengebied
18Meldpunt verkeer & meldpunt haven
19VTS kaart Amsterdam
20Maximale vaarsnelheden
21Contact

1-Binnenhavengeld

Wanneer je het havenwater bezoekt, moet je net als bij andere havens opgave Binnenhavengeld doen. Dit is je toegangsbewijs tot het havengebied.

Zo werkt binnenhavengeld

Waar je vaart en verblijft, bepaalt of je opgave moet doen. Bekijk hieronder op de kaart of je vaart op het havenwater of het binnenwater.

Vaar je in het samenwerkingsgebied (havenwater)? Dan doe je opgave bij Port of Amsterdam. Schepen die varen op stadswater (ook wel binnenwater genoemd), doen aangifte bij de gemeente Amsterdam(link is external).

Havenwater

IJ, het Noordzeekanaal, de Zaan, Voorzaan en Zijkanaal G en alle daarop uitkomende wateren/havenbekkens tot de begrenzing zoals weergegeven op de gebiedskaart havenwater.

Doe opgave bij Port of Amsterdam.

Binnenwater

Overige Amsterdamse wateren, zoals de grachten, de vaarten, de Amstel, het Buiten IJ en het Amsterdam Rijnkanaal.

Doe aangifte bij de gemeente Amsterdam

Wanneer doe je opgave binnenhavengeld?

Als beroepsvaart binnenvaart ben je verplicht om opgave te doen als je het havenwater van Zaanstad en Amsterdam aandoet. Onder beroepsvaart binnenvaart vallen:

 • vrachtschepen
 • commerciële passagiersschepen zoals riviercruisevaart
 • overige binnenschepen zoals drijvende kranen en werkschepen

Je hoeft geen opgave voor het binnenhavengeld te doen (en dus ook niet te betalen) als jouw schip is vrijgesteld van binnenhavengeld. In alle andere gevallen ben je wel verplicht opgave te doen. Ook voor ontheffingen moet je opgave doen.

Opgave doen kan voor aankomst, tot en met 28 dagen na aankomst in het Zaans-Amsterdamse havenwater. Je kunt een opgave ook nog zelf wijzigen of annuleren. Dit kan tot en met 28 dagen na de ingegeven aankomstdatum.

Voor riviercruiseschepen geldt: reserveer je een ligplaats via Easydock? Dan hoef je niet apart opgave binnenhavengeld te doen. Met een reservering via Easydock wordt namelijk ook het binnenhavengeld geregeld. Bekijk de tarieven en voorwaarden

Hoe doe je opgave binnenhavengeld?

Opgave binnenhavengeld kun je doen door in te loggen via bhg.portofamsterdam.com. Hier kun je ook je registreren voor een bhg-account als je deze nog niet hebt.

Doe de opgave op tijd en voorkom een toeslag.

Nieuw: Automatisch opgave doen voor duwbakken met een tracker

Voor duwbakken met een tracker is het ook mogelijk om automatisch opgave te doen.

Als klant met duwbakken die voorzien zijn van een locatietracker kun je automatisch opgave doen. Je sluit hiervoor een datacontract met Port of Amsterdam af. Het verblijf van duwbakken met een tracker wordt afgerekend op basis van het uurtarief.

Dit krijg je voor het betalen van binnenhavengeld

 • Onbeperkt toegang tot het havenwater voor de opgegeven periode
 • Veilig afmeren aan de openbare wacht- en ligplaatsen in het havengebied
 • Auto-afzetplekken in het havengebied
 • Gratis parkeergelegenheid op 17 plekken in het havengebied
 • Drinkwater, de eerste 6 kubieke meter is inbegrepen in het binnenhavengeld
 • Gratis WiFi nabij de WiFi-spots
 • Diensten van de Havenmeester die toeziet op een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van de scheepvaart

2-Auto-afzetplaatsen

Er zijn 7 openbare afmeerplekken waar je auto aan of van boord kan. Van de 7 plekken zijn er 4 met afvalcontainers en 1 met een drinkwateraftappunt.

 • Een auto-afzetplaats is gratis te gebruiken.
 • Je mag 30 minuten aangemeerd zijn.
 • Je hoeft niet van tevoren te reserveren

3-Bunkeren

Brandstof en smeerolie

Er zijn 4 bunkerstations voor brandstof en smeerolie:

4-LNG Bunkeren

Om het gebruik van LNG te stimuleren heeft Port of Amsterdam de havenverordening aangepast om ship-to-ship bunkeren mogelijk te maken voor schepen. In de Amerikahaven is een LNG-bunkerstation voor de binnenvaart ingericht.

5-Drinkwater

Er is één drinkwatertappunt bij de auto-afzetplaats op de Haparandadam. Binnenkort komt er een tweede tappunt bij de auto-afzetplaats in de Afrikahaven.

Met de chipknip op de ecokaart kun je gratis water tappen tot 6 m3 per dag. Als je op één dag meer water wilt, is de prijs € 2,50 per kuub.

6-Vaar- en rusttijden

Vaar je in de dag- of semicontinuvaart? Dan kun je volgens de wettelijke regels(link is external) rondom de vaar- en rusttijden de daarvoor aangewezen, havengeldvrije ligplaatsen gebruiken:

 • Surinamekade. Maximaal 110 meter
 • IJplein. Maximaal 70 meter
 • Slik ten noorden van de Surinamekade. Uitsluitend spudpalen en geen generator.
 • Ligplaatsen in de inhammen van de Coentunnel Noord en Zuid. Maximaal 110 meter.

Wil je een ontheffing van het Binnenhavengeld aanvragen in het kader van vaar- en rusttijden? Doe je aanvraag via bhg.portofamsterdam.com.

7-Huis en scheepsafval

Huisafval

Bij de auto-afzetplaatsen op de Haparandadam in de Houthavens, de Afrikahaven, aan de Stromboliweg en de Jan Riebeeckhaven vind je inzamelpunten voor papier, glas en huisvuil.

De glas- en papiercontainer zijn voor iedereen toegankelijk. De huisvuilcontainer bedien je met de gratis ecokaart, net zoals een drinkwatertappunt.

Afval van lading

Ladingafval kan ontstaan bij de overslag en het vervoer van droge en vloeibare lading. De ontvanger of afzender van de lading is verantwoordelijk voor de kosten van het schoonmaken van de scheepsruimen en gangboorden na lossing. De terminal geeft aan bij welke inzamelaar of haven-ontvangstvoorziening het afval terecht kan.

Als schipper ben je verantwoordelijk voor de manier van schoonmaken en de hoeveelheid afgegeven afval. Vraagt een toezichthouder van de havenmeester hier om? Dan moet je dit kunnen aantonen door een opgemaakte losverklaring.

Olie- en vethoudende en overige scheepsafvalstoffen

Afvalstoffen uit de machinekamer (zoals bilgewater, afgewerkte olie en vet, filters en gebruikte poetslappen) en overig afval (zoals afvalwater, slops uit ruimen en tanks en niet-oliehoudende afvalsoorten) geef je af bij een inzamelaar die een overeenkomst heeft met SAB Maritieme Service BV.

Hulp nodig?

Staat jouw situatie er niet bij, of twijfel je? Neem dan contact op met de Divisie Havenmeester, Portoffice. Wij helpen je graag verder.

8-Vergunningen en ontheffingen Binnenvaart

Heb je een vergunning of ontheffing nodig, of kun je volstaan met een melding? Je doet je aanvraag makkelijk en snel online.

9-Ligplaatsvergunning IJhaven

Lig jij in de IJhaven en wil je jouw ligplaatsduur verruimen? Check of je aan de voorwaarden voldoet. Zo ja, dan kun je direct een ligplaatsvergunning IJhaven krijgen.

Applications: makkelijk en snel online aanvragen doen

Voordelen van Applications
Met Applications zijn jouw formulieren al ingevuld met de bij ons bekende gegevens van jouw reis. Denk aan bezoeknummer, scheepsnaam, ligplaats en IMO nummer. Ook kun je zelf de status van jouw aanvragen en meldingen bekijken. Zo kun jij makkelijker en sneller werken.

Direct Applications gebruiken
Om Applications te gebruiken log je in MyPort in. Geen account? Geen probleem. Die kun je ook in MyPort aanmaken. Wil je meer weten over Applications? Bekijk dan ook ons webinar. In 20 minuten ontdek je alles over MyPort en Applications.

Online aanvragen bij incidenteel bezoek

Kom je zelden in de Amsterdamse haven en wil je een aanvraag of melding doen? Dan kun je volstaan met de formulieren hieronder. Als je regelmatig(er) onze haven bezoekt, adviseren we je Applications te gebruiken.

10-Walstroomaansluiting

Port of Amsterdam heeft voor binnenvaart- en passagiersschepen walstroomaansluitingen gerealiseerd op verschillende ligplaatsen. Dit is goed voor het milieu. Ook voorkomt het gebruik van walstroom mogelijke geluidsoverlast.

Walstroom krijg je in 3 stappen
Registreer je op parklineaqua.nl(link is external).
Meld je per mobiele telefoon aan via een unieke code of als onderdeel van jouw abonnement.
Sluit jouw eigen stroomkabel aan op de schakelkast. Je hebt direct stroom na aanmelding.
De levering stopt direct na afmelding.

Voordelen van registratie

 • Je betaalt alleen over de afgenomen stroom per kWh.
 • Elke maand ontvang je een overzicht, zodat je precies weet hoeveel stroom is geleverd.
 • Na registratie kun je walstroom gebruiken in meerdere havens in Nederland.

11-Generatorverbod

Om geluid- en stankoverlast te voorkomen zijn er in de Amsterdamse haven gebieden aangewezen waar een generator niet mag draaien.

12-WiFi

Er zijn twee WiFi-hotspots in de Amsterdamse haven:

 • in de Houthavens
 • bij de ADM-haven

13-Medische dienstverlening

In de regio Amsterdam zijn verschillende zorginstanties gespecialiseerd in het werken met de internationale scheepvaart. Je kunt hier terecht voor eerste hulp, medische keuringen en geestelijke hulpverlening.

14-Ontgassen

Of een binnenvaarttankschip in de Amsterdamse haven kan ontgassen, hangt af van twee factoren. Namelijk de laatste lading en de manier van ontgassen (varend of stilliggend). Als je stilliggend wilt ontgassen, heb je toestemming nodig van de havenmeester. Het ontgassen van benzine is altijd verboden.

Zo vraag je toestemming aan:

 • Door te bellen met de Divisie Havenmeester, Portoffice op 020-5234600 optie 2.
 • Via de marifoon, op kanaal 14.

De toestemming wordt verleend door de havenmeester, onder twee voorwaarden:

 1. Je moet kunnen aantonen dat je na het lossen gaat herladen in onze haven.
 2. Als er een stankcode van kracht is, geeft de havenmeester geen toestemming en trekt hij eerder verleende toestemmingen (tijdelijk) in. De stankcode wordt ingesteld door de Provincie Noord-Holland en hangt af van de weersomstandigheden.

De voorwaarden zoals in het ADN gesteld blijven altijd van kracht.

We meten en verminderen geuroverlast

In de Amsterdamse haven wonen en werken we dicht bij elkaar. Daarom houden we geuroverlast door schepen die stilliggend ontgassen in de gaten. Dat doen we met elektronische waarnemingen door ons eNose-netwerk in en om de haven.

Samen met jou zoeken we graag naar duurzame en werkbare oplossingen om geuroverlast te beperken. Heb je een idee? Laat het ons weten via info@portofamsterdam.com(link sends email)

Verbod varend en stilliggend ontgassen benzeen

In Noord-Holland geldt een verbod op varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende restladingdampen. Het stilliggend ontgassen van deze producten is ook verboden. Deze maatregelen dragen bij aan een beter milieu en een schonere binnenvaart.

Verbod stilliggend ontgassen
Verbod varend ontgassen

15-Havenverordening

Regionale Havenverordening

Om de veiligheid van de Amsterdamse havenregio te borgen is er internationale, nationale en lokale wet- en regelgeving voor scheepvaart. De Havenmeester handhaaft die.

De lokale wet- en regelgeving is vastgesteld in de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019.

Het zijn de ‘huisregels’ voor het hele CNB gebied: Velsen/IJmuiden, Beverwijk, Zaanstad en Amsterdam. In Rotterdam en de Drechtsteden geldt dezelfde Havenverordening.

De Havenverordening is ingegaan op 6 januari 2020.

Regionale Havenverordening 2019 

Hieronder kunt u heel eenvoudig het bestand downloaden en/of uitprinten.

16-BAOR’s en besluiten

Noordzeekanaalgebied

Bekijk alle bekendmakingen

17-Marifoonkanalen Amsterdams havengebied

VHF 61

Roepnaam Haven IJmuiden

VHF 22

Roepnaam Sluis IJmuiden

Informatiekanaal Noordzeesluizen, planning en toewijzing.

VHF 3

Blokkanaal verkeersdienst Noordzeekanaal

 • Meldplicht bij binnenkomen gebied
 • Verplicht uit te luisteren navigatiekanaal
 • Verplicht om bereikbaar te zijn via dit communicatiekanaal

VHF 4

Blokkanaal Haven Amsterdam (kmr 14.8)

 • Meldplicht bij binnenkomen gebied
 • Verplicht uit te luisteren navigatiekanaal
 • Verplicht om bereikbaar te zijn via dit communicatiekanaal

VHF 60

Blokkanaal Sector Schellingwoude

 • Meldplicht bij binnenkomen gebied
 • Verplicht uit te luisteren navigatiekanaal
 • Verplicht om bereikbaar te zijn via dit communicatiekanaal

VHF 18

Infokanaal Oranjesluis

Informatiekanaal Oranjesluizen, planning en toewijzing

VHF 66

Info Sector Schellingwoude

18-Meldpunt Verkeer & Meldpunt Haven

VHF 68

Roepnaam Meldpunt Verkeer

Marifoonkanaal voor de varende scheepvaart ter ondersteuning van de VTS. Op dit kanaal kun je informatie krijgen over:

 • de afhandeling van de reis door het gebied
 • ligplaatsen
 • infrastructurele bijzonderheden zoals werkzaamheden op en aan de vaarweg en stremmingen
 • meldingen over scheepsbijzonderheden tijdens de vaart en reisvoornemen o.a. invaart (olie)havenbekkens
 • afhandeling verkeersincidenten

VHF 14

Roepnaam Meldpunt Haven

Marifoonkanaal voor de afgemeerde scheepvaart ten behoeve van havenbeheerstaken vanuit de Havenmeester en de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied. Op dit kanaal moet de havengebruiker meldingen doen die voortkomen uit de regionale havenverordening zoals:

 • aanvang en beëindiging werkzaamheden waarvoor toestemming is verleend
 • aanvang en beëindiging bunkeren, boord-boord overslag, inname afvalstoffen, schoonmaken etc.
 • vragen omtrent dienstverlening in de haven
 • aanvraag ontheffingen, melding storingen aan boord
 • afhandeling van (water)verontreiniging en incidenten
 • ontvangst en verwerking van IVS-Next meldingen

19-VTS kaart Amsterdam

Hieronder kunt u heel eenvoudig het bestand downloaden en/of uitprinten

20-Maximale vaarsnelheden

21-Contact

Scheepvaart

Divisie Havenmeester, Team havengeld en Team binnenhavengeld.

Via marifoon

 • Bij aankomst in het havengebied
 • Bij vertrek terminal of wachtplaats
 • Operationeel melden

Stadswater

Heb je een vraag of opmerking over stadswater, zoals de grachten, vaarten, Amstel, Buiten IJ of het Amsterdam Rijnkanaal?

Neem dan contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14 020. Of doe een melding openbare ruimte(link is external)

Havenwater

Gaat je vraag of opmerking over havenwater, zoals het IJ, Noordzeekanaal, Zaan, Voorzaan, Zijkanaal G en alle daarop uitkomende wateren?

Bel of mail dan naar onze Port Office

Via telefoon

Heb je vragen over vessel planning?

 • Aankomst en vertrek van zeeschepen
 • Bestellen van schepen vertrek
 • Operationele vragen over varende schepen

Bel ons: +31 (0)20 523 46 00 en kies optie 2.
Bij een technische storing zijn we bereikbaar op +31 (0)6 132 96 838.

Heb je een andere vraag of melding?

Vragen over:

 • Gevaarlijke stoffen
 • Het moeten doen van meldingen
 • Een reservering openbare ligplaats
 • Port Security
 • Ontheffingen of vergunningen
 • Riviercruise
 • Afgifte van scheepsafval

Meldingen

 • Aanvang of beëindiging activiteiten waarvoor je een ontheffing hebt
 • Een storing, voorwerpen en/of stoffen te water
 • Resultaat metingen gegaste ladingen

Bel ons: +31 (0)20 523 46 00 en kies optie 2.
Bij een technische storing zijn we bereikbaar op +31 (0)6 202 81 095

Via mail

Waar gaat je vraag over?

Team Binnenhavengeld

Vraag
Heb je een vraag over de opgave van Binnenhavengeld Beroepsvaart in havenwater? Kijk dan bij de veelgestelde vragen. Je kunt ons ook bellen of mailen.

Telefoon: +31 (0)20 523 46 23
Maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur

E-mail: binnenhavengeld@portofamsterdam.com(link sends email)

Bezwaar
Ben je het niet eens met een factuur of toeslag? Dan kun je een bezwaar indienen.

Vraag voor gemeente Amsterdam
Heb je een vraag over:

 • de aangifte van Binnenhavengeld in binnenwater
 • varen op de grachten van Amsterdam
 • de bediening van bruggen, sluizen en keringen in Amsterdam

Dan verwijzen we je graag naar de gemeente Amsterdam(link is external).

Team Havengeld

Heb je een vraag over havengeld? Bel of mail ons.

Telefoon: +31 20 523 46 23
Maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur

E-mail: havengeld@portofamsterdam.com