Nieuws

Haven van Duinkerken

1Regels voor verblijf in de haven
1aBij het naderen van de haven
1bBij vertrek van de kade
1cBij transport van gevaarlijke stoffen
2Port Quest
2aBij het binnenvaren
2bBij het verlaten of verleggen in Port Quest
3ISPS
4Havenkaarten
5Autosteiger en drinkwaterplaats
6Regelgevende documentatie
7Bunkercontrolelijst
8Veli
9Contact

1-Regels voor verblijf in de haven

1a-Bij het naderen van de haven

Alle schepen met bestemming “Port de Dunkerque” dienen toelating tot toegang te vragen aan de “l’écluse
de Mardyck” op kanaal 18
wanneer zij zich bevinden ter hoogte van de “Pont à Roseaux”, pk 140 (rechtover
de garage van Loon-plage). Zij dienen tevens te melden indien zij gebruik wensen te maken van de
L’écluse des Dunes”.
De schepen die gebruik wensen te maken van de “Ecluse de la Darse 1” dienen toelating tot toegang te vragen
op VHF kanaal 73 bij “Dunkerque VTS “.
Alvorens de sluis te verlaten, Is het verplicht op te roepen op VHF kanaal 73 bij “Dunkerque VTS” met
de vermelding van :
de naam van het schip
zijn bestemming
en de voorziene aanmeerkade
Het uitluisteren van VHF kanaal 73 is verplicht gedurende de gehele vaart.
Het is verplicht zich via Dunkerque VTS Kanaal 73 aan te melden wanneer het schip aan de kade is aangemeerd.

1b-Bij vertrek van de kade

Bij afvaart van een kade is het verplicht Dunkerque VTS, Kanaal 73 op te roepen met:
• de vermelding van bestemming of gekozen sluis
met bestemming “l’ecluse de Mardyck” eveneens op VHF 18 op roepen
met bestemming “l’écluse de la Darse1” eveneens Dunkerque VTS Kanaal 73 oproepen voor
het verlaten van de haven

1c-Bij transport van gevaarlijke stoffen

Transport met gevaarlijke producten:
dit is onder alle omstandigheden verplicht te melden aan Dunkerque VTS VHF 73 met vermelding van de aard en
de hoeveelheid van de vervoerde producten.


2-Port Quest

2a-Bij het binnenvaren

Wanneer het schip zich bevindt in de “l’écluse des dunes” dient men dit verplicht te melden bij “Dunkerque
Ouest” op VHF Kanaal 73 met vermelding van:
de naam van het schip
de bestemming
en de voorziene aanmeerkade
Voor het verlaten van het “Canal des Dunes” is het verplicht dit te melden bij “Dunkerque Ouest” op
VHF Kanaal 73.

Van zodra het schip is aangemeerd, Dunkerque Ouest op VHF 73 verwittigen en de exacte aanlegplaats
meedelen.

2b-Bij het verlaten of verleggen in Port Quest

Is het verplicht “Dunkerque Ouest” in te lichten op VHF Kanaal 73 met
vermelding van :
de naam van het schip
• de bestemming
• en de eventuele nieuwe
aanmeerkade
Bij het verlaten van de “l’écluse des Dunes” richting Mardyck dient men verplicht op VHF 73 te
melden:
de naam van het schip
de bestemming
de voorziene aanmeerkade of
gekozen sluis

Eveneens “l’écluse de Mardyck” oproepen op kanaal 18 voor het verlaten van de haven met opgave van de vervoerde tonnenmaat (op Kanaal 73 Dunkerque VTS voor het verlaten via de “l’écluse de la Darse 1”).


3-ISPS

Algemeen

Schippers die regelmatig in de haven van Duinkerken komen moeten een entreegeld
van 20€/per jaar voor het schip betalen.
Daarmee krijgen de schippers tevens een kaart waarmee ze het haventerrein kunnen verlaten en binnenkomen. Deze kaart wordt ook verstrekt aan alle officiële leden van de bemanning en de leden van het gezin van de schipper (boven de 16 jaar).
Vanwege de verantwoordelijkheid van de ondernemers van de Westhaven, is het aan boord gaan van alle personen (kinderen, familie, bezoekers) die niet noodzakelijk zijn voor de besturing van het schip aan de kade van
de Westhaven onderhevig aan toestemming van de uitbater.

Uitzonderingen

Niveau 1

Teneinde de toegang via de controle tot de Oosthaven te vergemakkelijken moeten de
schippers die geen toegangskaart hebben hun aanwezigheid melden in de zone bij hun
eerste passage langs de controlepost en de volgende informatie verstrekken:
• Naam van het schip
• Aanlegplaats
• Naam van de schipper
• Nummer van de auto
• Tijd van verblijf maximum 7 dagen

De veiligheidsagent laat de aanwezigheid van het schip controleren binnen de zone van de Oosthaven
door de veiligheidsdienst. Na controle kan de veiligheidsdienst de schipper aankondigen via
Telemaque voor de tijd van verblijf.
De schippers die aanwezig zijn binnen de haven kunnen hun bezoekers ontvangen als ze hen
aankondigen bij de veiligheidsdienst (Controle PC fax: 03 28 28 73 94 of bij de controlepost
vragen of ze de aanvragen willen faxen)

Naam van het schip, schipper opgeven
• De bezoekers en nummer van de auto opgeven

Niveau 2

De toelatingseisen van de schippers en hun familie zijn hetzelfde als niveau 1. Bezoekers
moeten op dezelfde manier worden doorgegeven als niveau 1. Ze moeten alleen wel
worden opgehaald door een (volwassen) lid van de bemanning


4-Havenkaarten

Algemene havenkaart

Port Est-Havennummer 2000-3800

Port Quest-Havennummer 3900-9000

5-Autosteiger en drinkwaterplaats

Autosteiger en drinkwaterplaats aan de buitenzijde van sluis Mardyck aan stuurboordszijde.

Autosteiger zit achter gesloten terrein, voor toegang poort 3220 aanhouden.


6-Regelgevende documentatie

Actuele reglementaire documentatie ter beschikking gesteld aan gebruikers door de Havenkapiteinsdienst:


Sluis Mardyck vanaf het kanaal richting de haven
Sluis Mardyck vanaf de haven richting het kanaal

7-Bunkercontrolelijst


8-Veli

Sinds 1 januari 2019 moet u als (Franse of buitenlandse) binnenvaartervoerder die actief is op het netwerk onder het
beheer van Voies Navigables de France (VNF) uw lading aangeven via de digitale tool van VELI* zodra uw reis in het
Seine-Scheldegebied begint of eindigt.
Wist u? VELI reeds wordt gebruikt door meer dan de helft van de binnenschippers die actief zijn op het Franse waterwegennet.


9-Contact