Nederland, Nieuws

Waddenzee

1Den Helder-Den Oever
2Den Oever-Oudeschild
3Kornwerd-Harlingen
4Kornwerd-Den Helder
5Port of Den Helder
6Port of Harlingen
7Haven van Oudeschild
8 VTS procedures Den Helder
9 Waterdata en waterberichtgeving van Rijkswaterstaat
10 Dieptestaat Wadden Nautin.nl
11Getijdenkaartjes Nautin.nl
12Centrale meldpost Waddenzee
De Waddenzee is de  binnenzee tussen de Waddeneilanden

Het gebied strekt zich uit tussen Den Helder in Nederland en Esbjerg in Denemarken, heeft een lengte van 500 km en een breedte van gemiddeld 20 km. De oppervlakte bedraagt ongeveer 10.000 km², waarvan ongeveer 7500 km² getijdengebied (slikken en zandbanken), 1100 km² eilanden en 350 km² kwelders en zomerpolders. De rest bestaat uit vaargeulen.

Onderstaande kaarten hebben wij gemaakt op basis van eigen praktijkervaring en dienen dan ook ter informatie. Iedereen ervaart een en ander op zijn eigen manier. Gebruik van de informatie is ten allen tijden voor eigen risico en men dient de plaatselijke omstandigheden zelf te controleren! Deze kaarten zijn niet geschikt voor navigatie.

1-Den Helder-Den Oever

Voor alle haveninformatie verwijzen wij naar de pagina van Port of Den Helder ( zie index).
Verkeerscentrale Den Helder
Na het uitvaren van de Koopvaarderschutsluis melden op VHF 62 ( VC Den Helder) dat je de sluis uitkomt en richting Den Oever gaat. De Moormanbrug oproepen op VHF 18 voor een opening. ( Kijk voor de actuele bedieningstijden op onze pagina van de Port of Den Helder). Door de Moormanbrug weer VC Den Helder oproepen dat je door de brug komt richting Den Oever. Na het uitvaren van de haven stuurboord uit het Malzwin op. Bij de Malzwin 11 afmelden bij VC Den Helder en overgaan op VHF 10.
Bij de VG 1 vaar je het Visjagersgaatje in.
Tussen de VG 17 en VG 19 alvast wat afstoppen voor de verondieping die zich tussen de VG 21 en VG 23 bevindt. Diepte die hier wordt afgegeven is 3.20m N.A.P. Kijk voor de actuele waterstand op www.vaarweginformatie.nl of vraag de Stevinsluis op VHF 20. Net voor het invaren van Den Oever alvast de sluis oproepen, de brug wordt tevens bediend vanaf de sluis. Roep tijdig, want de brug houd rekening met een buslijndienst. Soms moet er even gewacht worden, en achteruit draaien met geladen schip in de voorhaven kan soms lastig zijn omdat er niet veel water staat.
Als de stuwen open staan kan er een aardige dwars stroming staan met het indraaien van de haven, stuur dan wat hoger op, want binnen de tonnen staat weinig tot geen water en valt ook droog met laag water!
Den Oever met de Stevinsluis en de Brug over de A7

2-Den Oever-Oudeschild

Na het doorvaren van de brug is het geladen verstandig om gelijk naar bakboord te gaan omdat aan stuurboord minder water staat, dit valt dan ook droog met laag water. Met het uitvaren van de voorhaven rekening houden dat als de stuwen open staan, er een flinke dwars stroming kan staan. Houd hier rekening mee! Met het wad opdraaien ook rekening houden dat als de stuwen open staan, je wordt weggezet naar de “Kaap banaan”.
Let op! Tussen de VG 21 en VG 23 zit een verondieping, hier wordt 3.20m N.A.P afgegeven. Kijk voor de actuele waterstand op www.vaarweginformatie.nl of vraag de Stevinsluis op VHF 20.
Bij de Malzwin 10 VC Den Helder oproepen op VHF 62 dat je via het Gat van de stier naar Oudeschild gaat.
VC Den Helder loopt tot Boei T13, daarna overgaan op VHF 10.
Bij de T17 Havendienst Oudeschild oproepen dat je de haven op wilt varen. Houd rekening met de zeer sterke dwarsstroming die hier loopt! Mooiste is met dood tij naar binnen varen. Gaat dit niet, houd dan rekening met een paar dingen: Vraag duidelijk aan de Havendienst of er nog uitvaart is, want met 2 schepen tegelijk de haven in en uit varen is niet mogelijk! Houd rekening met de dwars stroming. Omdat je door de dwars stroming met een redelijke snelheid de haven moet opvaren, houd er rekening mee dat eenmaal binnen de maximale stop afstand ongeveer 150 meter is. ( Afhankelijk hoeveel schepen er in de haven liggen). Ongeveer 25 meter voor de haveninvaart val je nagenoeg uit de stroming. Met leeg schip de haven weer uit, ook rekening houden met de dwars stroom, je wordt flink weggezet.
Haven invaart Oudeschild
Voor alle haveninformatie verwijzen wij naar de pagina van de haven van Oudeschild ( zie index).

3-Kornwerd-Harlingen

Laatst afgegeven diepte voor de Boontjes is N.A.P 3.30 meter.
Na het doorvaren van de brug wat bakboord uit gaan, omdat de uitvaart niet zo heel breed is en je de draai anders niet kan maken. Probeer goed de midden aan te houden in de uitvaart. Buiten de haven goed de midden aan houden en rekening houden met de dwars stroming. Ervaande uitgaande dat het opkomend water is, dan wat hoger opsturen .
Tussen Boei BO25 en BO27 zit een verondieping. Midvaarwater loopt de diepste geul.
Bij Boei BO39 en BO40 Havendienst Harlingen oproepen op VHF 11 dat je de haven op wilt varen en wat je bestemming wordt.
Met opkomend water is het makkelijkste om kort om de punt naar binnen te draaien. Het is een flinke draai, dus probeer aan te varen op ongeveer een hoek van 90 graden. Draai goed kort en met een gangetje om de punt naar binnen, omdat je door het opkomende water wordt weggezet.
Haven invaart Harlingen
Haven van Harlingen
Voor alle haveninformatie verwijzen wij naar de pagina van Port of Den Harlingen ( zie index).

4-Kornwerd-Den Helder

Kornwerd/ Lorentzluis en Brug over de A7
Na het doorvaren van de brug wat bakboord uit gaan, omdat de uitvaart niet zo heel breed is en je de draai anders niet kan maken. Probeer goed de midden aan te houden in de uitvaart. Buiten de haven goed de midden aan houden en rekening houden met de dwars stroming. Ervaande uitgaande dat het opkomend water is, dan wat hoger opsturen .
Buiten Kornwerd vaar je van de Boontjes via de Doove balg en Texelstroom naar Den Helder.
Bij de Boei T8 melden op VHF 62, ( VC Den Helder), dat je afvarig bent met bestemming Den Helder. Houd er rekening mee dat als de VC doorgeeft dat de haven gespert gaat worden voor vertrekkende of aankomende Marinevaartuigen, dan is het verboden de haven op te varen. Luister goed uit op VHF 62!
Voor de haven nogmaals melden, dit ook i.v.m Suppliers die aan het verhalen zijn. Maximale snelheid in de haven is 10 km/h.
Voor alle haveninformatie verwijzen wij naar de pagina van Port of Den Helder ( zie index).

5-Port of Den Helder


6-Port of Harlingen


7-Haven van Oudeschild


8-VTS procedures aanloop Den Helder


9-Waterdata en waterberichtgeving van Rijkswaterstaat


10-Dieptestaat Wadden Nautin.nl

De dieptes in de vaarwaters en op de wantijen in de Waddenzee veranderen constant.
Zie hiervoor bijv. ook de waarschuwing op de zeekaarten van de 1800-serie.
De Nautin Wadvaarsdersdieptestaat bevat de meest actuele gegevens.
 Bron: www.nautin.nl 23-05-2021

11-Getijdenkaartjes Nautin.nl

Op onderstaande kaartjes kunt u o.a de volgende gegevens vinden:

• Gemiddelde tijdsverschillen van HW ten opzichte van Harlingen
• Gemiddelde tijdsverschillen van LW ten opzichte van Harlingen
• Verschil tussen LAT-niveau en NAP niveau
Bron: www.nautin.nl 

12-Centrale meldpost Waddenzee

De Centrale meldpost Waddenzee fungeert als eerste aanspreekpunt voor alle vaarweggebruikers op de hele Waddenzee. U kunt de Centrale Meldpost Waddenzee (CMW) bereiken via marifoonkanaal 4 ( uitluisterplicht) en telefoonnummer 088-7974599. Marifoonkanaal 4 is dekkend op de gehele Waddenzee.

Schepen met gevaarlijke lading en bijzondere transporten hebben een meldplicht:
Bron: wetten.overheid.nl


UPDATE: 05-12-2022