Duitsland, Nieuws, Reglementen

Rheinschifffahrtspolizeiverordnung (RheinSchPV) Nederlandse Index

Hoofdstuk 1 – Bepalingen die van toepassing zijn op het gehele Rijntraject
1.01 Definities
1.02 Schipper
1.03 Verplichtingen van de bemanning en andere personen aan boord
1.04 Algemene zorgplicht
1.05 Gedrag onder bijzondere omstandigheden
1.06 Gebruik van de vaarweg
1.07 Eisen aan belading, zichtbaarheid en maximum aantal passagiers
1.08 Constructie, uitrusting, en bemanning van vaartuigen
1.09 Roerbezetting
1.10 Certificaten en andere documenten aan boord
1.10a Uitzonderingen voor bepaalde vaartuigen met betrekking tot certificaten en andere documenten aan boord
1.11 Aan boord hebben van het Rheinschifffahrtspolizeiverordnung (RheinSchPV) en het Binnenschifffahrtsfunk ( Handboek marifonie)
1.12 Gevaar door voorwerpen aan boord, verlies van voorwerpen en hinder door verloren voorwerpen
1.13 Bescherming van de scheepvaartborden
1.14 Schade aan kunstwerken( Sluis, Brug…)
1.15 Verbod om voorwerpen en vloeistoffen in het water te deponeren
1.16 Redding en hulp
1.17 Vastzittende of gezonken vaartuigen; Weergave van ongevallen
1.18 Vrijmaken van het vaarwater
1.19 Speciale instructies
1.20 Toezicht
1.21 Bijzondere transporten; Amfibievaartuigen
1.22 Tijdelijke verordeningen van de bevoegde autoriteit
1.22a Tijdelijke verordeningen van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart
1.23 Toestemming voor speciale evenementen
1.24 Toepassing van de regels op havens, en laad- en losplaatsen
1.25 Regelingen en vergunningen
Hoofdstuk 2 – Markering en ijkmerken van schepen; Scheepskalibratie
2.01 Identificatie van de schepen, met uitzondering van kleine schepen en zeeschepen
2.02 Identificatie van kleine schepen
2.03 Scheepskalibratie
2.04 Inzinkingsmerken en diepgangsaanduidingen
2.05 Identificatie van de ankers
2.06 Identificatie van schepen die vloeibaar aardgas ( LNG ) als brandstof gebruiken
Hoofdstuk 3 – Seinen van de Schepen
Deel 1 – Algemeen 3.01 tot 3.07
3.01 Definities en toepassingen
3.02 Lichten en signaallichten
3.03 Vlaggen, borden en wimpels
3.04 Cilinders, ballen en kegels
3.05 Verboden of uitzonderlijk toegestane lichten en visuele tekens
3.06 ( Geen inhoud)
3.07 Verboden gebruik van lichten, schijnwerpers, vlaggen, borden en wimpels 
etc.
Deel 2 – Nacht- en dag aanduiding 3.08 tot 3.26
Tijdens de vaart
3.08 Seinen van individueel varende schepen met motoraandrijving
3.09 Seinen van bewegende sleepformaties
3.10 Seinen van varende duwkonvooien
3.11 Seinen van varende gekoppelde schepen
3.12 Seinen van varende zeilschepen
3.13 Seinen van varende kleine schepen
3.14 Seinen van varende schepen die bepaalde gevaarlijke goederen vervoeren
3.15 Seinen van varende schepen met meer dan 12 passagiers en korter dan 20 meter
3.16 Seinen van varende veerponten
3.17 Aanvullende seinen van varende schepen die voorrang hebben
3.18 Aanvullende seinen van onmanouvreerbare schepen
3.19 Seinen van drijvende en stilliggende voorwerpen
Tijdens het stilliggen
3.20 Seinen van stilliggende schepen
3.21 Aanvullende seinen van stilliggende schepen die bepaalde gevaarlijke stoffen vervoeren
3.22 Seinen van stilligende veerponten
3.23 Seinen van drijvende voorwerpen die niet in gebruik zijn
3.24 Seinen van inactieve vissersschepen en hun netten
3.25 Seinen van drijvende werkschepen en vastzittende of gezonken schepen
3.26 Aanvullende seinen van schepen , drijvende voorwerpen waarvan de ankers de scheepvaart in gevaar kunnen brengen
Deel 3 – Overige aanduidingen 3.27 tot 3.34
3.27 Seinen van schepen van de toezichthoudende autoriteiten
3.28 Aanvullende seinen van schepen die werkzaamheden in de vaargeul uitvoeren
3.29 Bescherming tegen golfslag
3.30 Noodsignalen
3.31 Tekens voor het verbod op het betreden van een vaartuig
3.32 Tekens voor het verbod op roken en gebruik van onbeschermd licht of vuur
3.33 Tekens voor het verbod om naast elkaar af te meren
3.34 Aanvullende seinen van schepen bij gebruik van duikers
Hoofdstuk 4 -Scheepsgeluidssignalen; 
Radiotelefonie; 
Informatie- en navigatieapparatuur
Deel 1 – Geluidssignalen
4.01 Algemeen
4.02 Gebruik van akoestische signalen
4.03 Verboden akoestische signalen
4.04 Noodsignalen
Deel 2 – Marifonie
4.05 Marifonie
Deel 3 – Informatie en navigatieapparatuur
4.06 Radar
4.07 Ais en Inland ECDIS
Hoofdstuk 5 – Navigatietekens en aanduiding van de waterweg
5.01 Scheepvaartborden
5.02 Aanwijzing vaarweg
Hoofdstuk 6 – Vaarregels
Deel 1 – Algemeen
6.01 Snelle schepen
6.02 Wederzijds gedrag van kleine schepen en andere schepen
6.02a Bijzondere vaarregels voor kleine schepen onderling
Deel 2 – Tegemoet komen en passeren
Ontmoeten
6.03 Algemene regels
6.04 Basisregels
6.05 Uitzonderingen op de regels
6.06 Tussen snelle schepen en andere schepen
6.07 Ontmoeten verboden door scheepvaartborden
6.08 Versmallingen
Oplopen
6.09 Algemene bepalingen
6.10 Gedrag en signalering van de vaartuigen
6.11 Oploopverbod door scheepvaartborden
Deel – 3 Andere vaarregels
6.12 Varen op routes met een verplichte vaarrichting
6.13 Keren
6.14 Regels bij vertrek
6.15 Verbod om tussen een sleepformatie door te varen
6.16 Invaren en verlaten van havens en zijwateren
6.17 Varen op gelijke hoogte
6.18 Verbod op het slepen van ankers, kabels en kettingen
6.19 Drijvend varen
6.20 Vermijden van golfslag
6.21 Samenstellingen van verbanden
6.22 Blokkeren van de scheepvaart en versperring van de vaarweg
6.22a Varen langs drijvende voorwerpen en vastzittende of gezonken schepen
Deel 4 – Veerponten
6.23 Regels voor veerponten
Deel 5 – Varen door bruggen, stuwen en sluizen
6.24 Varen door bruggen stuwen: Algemeen
6.25 Doorvaart onder vaste bruggen
6.26 Doorvaart door bruggen
6.27 Varen door stuwen
6.28 Passeren van sluizen
6.28a In- en uitvaren van sluizen
6.29 Voorrang bij sluizen
Deel 6 – Slecht weer; Gebruik van radar
6.30 Alle vaartuigen bij slecht weer
6.31 Stilliggende schepen
6.32 Op radar varende schepen
6.33 Niet op radar varende schepen
Hoofdstuk 7 – Regels bij het stilliggen
7.01 Algemeen
7.02 Ligplaatsverbod
7.03 Ankeren en gebruik van spudpalen
7.04 Aanmeren
7.05 Ligplaatsen
7.06 Bijzondere ligplaatsen
7.07 Minimum afstand van schepen die bepaalde gevaarlijke stoffen vervoeren
7.08 Bewaking en toezicht
Hoofdstuk 8 – Aanvullende bepalingen
8.01 Gesleepte en slepende duwkonvooien
8.02 Duwkonvooien die andere schepen dan duwbakken vervoeren
8.03 Kopbakken
8.04 Verplaatsen van duwbakken
8.05 Koppelen van een duwkonvooi
8.06 Spreekverbinding
8.07 Lopen over duwkonvooien
8.08 Samenstelling van slepen
8.09 Blijf weg signaal
8.10 Veiligheid aan boord van schepen die zijn goedgekeurd voor vervoer en overnachting van meer dan 12 passagiers
8.11 Veiligheid aan boord van schepen die vloeibaar aardgas als brandstof gebruiken
Bijlagen
Bijlage 1 – Onderscheidende letter of lettergroep van het land waarin de thuis- of registratielocatie van de schepen zich bevindt
Bijlage 2( Geen inhoud)
Bijlage 3 – Aanduidingen
Bijlage 4( Geen inhoud)
Bijlage 5( Geen inhoud)
Bijlage 6 – Akoestische signalen
Bijlage 7 – Scheepvaartborden
Bijlage 8 – Aanduidingen op de vaarweg
Bijlage 9 – Lichten Oberwesel – St. Goar Rhein-km 548,50 – 555,43
Bijlage 10 Voorbeeld olieafgifteboek
Bijlage 11 – In te voeren gegevens in het Inland  AIS- apparaat: uitleg “Navigatiestatus” en het “Referentiepunt voor positie-informatie op het voertuig”
Bijlage 12 – Lijst met soorten schepen en verbanden
Bijlage 13 – Lijst van documenten en andere documenten die moeten worden vervoerd volgens § 1.10 RheinSchPV

Actuele Rheinschifffahrtspolizeiverordnung (RheinSchPV) Download