Antwerpen, Belgie, Kaarten

Albertkanaal

Het Albertkanaal heeft een totale lengte van 129 km vormt de verbinding tussen de haven van Antwerpen en het industriebekken van Luik. Op de oevers van het kanaal zijn belangrijke industriezones uitgebouwd waar zich de voorbije decennia een bedrijvigheid heeft ontwikkeld.

1Toegelaten afmetingen
1aToegelaten afmetingen dokken
2Vaarsnelheden
3Sluizen
4Vaarwegfiche( Bruggen, scheepvaartberichten en nieuwsberichten)
5Drinkwater voorzieningen
6Afvalafgifte voorzieningen

1-Toegelaten afmetingen

 Maximale lengteMaximale breedteMaximale diepgangVaarafstand van de oeverCEMT klasse
Antwerpen (Straatsburgdok – kmp. 129,7) tot Schoten (kmp. 124,4) 135,00 m15,00 m 3,40 m 8,00 m Vb
Antwerpen (Straatsburgdok – kmp. 129,7) tot Schoten (kmp. 124.400) indien uitgerust met boegschroef of koproer200,00 m15,00 m 3,40 m 8,00 m Vb
Schoten (kmp. 124.400) tot afwaarts sluizencomplex Olen(kmp. 96,0)200,00 m23,00 m3,40 m15,00 mVIb
sluizencomplex Olen tot Kanne (kmp. 18,8)197,00 m23,00 m3,40 m15,00 mVIb

1a-Toegelaten afmetingen dokken

 Maximale lengteMaximale breedteMaximale diepgang
Groot dok Merksem120,00 m11,50 m3,40 m
Klein dok Merksem67,00 m8,20 m2,50 m
dok Tessenderlo135,00 m15,00 m3,00 m
dok Beringen135,00 m15,00 m3,40 m
dok Lummen135,00 m15,00 m3,40 m
dok Hasselt135,00 m11,50 m2,40 m
kolenhaven Genk197,00 m23,00 m2,80 m

(Zie ook algemene voorwaarden)

Bijzondere voorwaarden:

Voor de scheepvaart op het Albertkanaal tussen Kanne en Antwerpen met afmetingen begrepen tussen 135,00 m x 15,00 m x 3,40 m en 197,00 m x 23,00 m x 3,40 m en 200,00 m x 23,00 m (23,50 m) x 3,40 m zijn de volgende voorwaarden van toepassing :

 1. In het vak Antwerpen – Schoten (kmp. 124.400) is het oplopen verboden.
 2. In het vak Antwerpen – Schoten (kmp. 124.400), mogen samenstellen varen tot 200,00 m lengte x 15,00 m breedte x 3,40 m diepgang indien een doeltreffende en geschikte inrichting (boegschroef of koproer) aanwezig is om een maximale bestuurbaarheid te bekomen.
 3. In het vak Schoten (kmp. 124.400) – Olen (duwvaartsas Olen niet inbegrepen) mogen samenstellen tot 200,00 m lengte en 23,00 m breedte in het vak Olen – Kanne mogen samenstellen tot 197,00 m lengte en 23,00 m breedte gevormd worden, indien aan de voorwaarden van dit bericht wordt voldaan.
   
 4. Het schutten in de duwvaartsassen met een gezamenlijke breedte van maximaal 23,50 m zal enkel gebeuren indien aan de volgende voorwaarden is voldaan : – het vaartuig dat in het duwvaartsas naast een ander vaartuig wordt toegelaten waardoor de gezamenlijke schutbreedte groter wordt dan 23,00 m, dient te beschikken over een doeltreffende en geschikte inrichting (boegschroef of koproer) die een maximale bestuurbaarheid kan garanderen;- de schippers dienen alle wrijfhouten, fenders of andere voorwerpen die zich buiten boord bevinden gedurende de volledige duur van de schutting te verwijderen.
 5. Doorvaart aan de Straatsburgbrug: Het wordt aan samenstellen toegestaan gekoppeld de Straatsburg­brug te passeren van het Amerikadok naar het Straatsburgdok of omgekeerd. De breedte van de samenstellen mag evenwel 23,00 m niet overschrijden. Als de samenstellen voormelde brug gepasseerd zijn, dient, vooraleer richting Wijnegem te varen, in het Straatsburgdok te worden ontkoppeld om te voldoen aan de voorwaarden van punt 2.
 6. Bij het in- en uitvaren van de sluizencomplexen dient de nodige voorzichtigheid in acht genomen.  Bovendien dient ermee rekening  te worden houden dat aan sommige sluizen werken in uitvoering kunnen zijn, waardoor het gebruik ervan tijdelijk niet mogelijk is.
   
 7. De maximale snelheid waarmee mag gevaren worden bedraagt 10 km/u.  Ter hoogte van bruggen met vernauwde doorgang en van los- en laadplaatsen, alsook ter hoogte van eventuele geseinde hindernissen in het vaarwater moet de snelheid tot 5 km/u worden verminderd. Van Antwerpen tot Schoten is de maximale snelheid waarmee mag gevaren worden vastgesteld op 5 km/u.
   
 8. Het samenstel moet steeds de vaartuigen die wensen op te lopen, laten voorbijva­ren.
   
 9. De marifoon aan boord dient steeds in werking te zijn en er geldt een meldings- en uitluisterplicht op VHF 10 ter hoogte van bruggen met vernauwde doorgang en geseinde hindernissen en bochten.
   
 10. Van Schoten (kmp. 124.400) tot Antwerpen, dient voor de ingang van de bochten steeds geïnformeerd te worden via de marifoon of andere vaartuigen of samenstellen in de bochten aanwezig zijn en dient desnoods gewacht.
   
 11. De in acht te nemen vaargeul op het Albertkanaal bevindt zich op 15,00 m uit beide zijden van de oever, met uitzondering  :
  • onder de bruggen met vernauwde doorgang waar deze afstand van 15,00 m wordt verminderd tot 5,00 m of waar de afstand dient gerespecteerd zoals bekendgemaakt d.m.v. plaatselijke signalisatie;
  • van de kaaimuren of aanlegplaatsen;
  • van Schoten (kmp. 124.400) tot Antwerpen waar deze afstand 8,00 m bedraagt.
 12. In het dok van Hasselt dienen vaartuigen langer dan 80 meter uitgerust te zijn met een inrichting (boegschroef of koproer) om een maximale bestuurbaarheid te bekomen. In het smalste deel van het dok dient men te varen in het midden van de vaargeul.  
 13. Vaartuigen met een lengte groter dan 80,00 m die in het Groot Dok te Merksem invaren, dienen  uitgerust met een doeltreffende en geschikte inrichting (boegschroef of koproer) om een maximale bestuurbaarheid te bekomen.

2-Vaarsnelheden

Maximaal toegelaten snelheden (in km/u) wanneer er geen afgemeerde schepen in de buurt liggen.

KmpuntPK G
Antwerpen / Schoten128.6 – 123.4 13139
Schoten / Oelegem123.4 – 116.8141411
Oelegem / Kanne116.8 – 18.8151513

Aanbevolen toegelaten snelheden (in km/u) bij het passeren van afgemeerde schepen. 

SectieKmpuntPKG
Antwerpen / Schoten128.6 – 123.413139
Schoten / Olen Hoogbuul123.4- 92.9141410
Olen Hoogbuul /Tessenderlo92.9 – 74.5141411
Tessenderlo74.5 – 72.014149
Tessenderlo / Kanne72.0 – 18.8141411

Opmerking: Schepen van klasse I en II mogen de snelheid van categorie K hanteren.

Meer info over de categorieën en bijkomende informatie zie: www.visuris.be/vaarsnelheden

Kilometer 84,5

3-Sluizen

SluisKilometerLocatienaamVHF kanaalTelefoonnummer
Wijnegem119,8Wijnegem80+32 11244019
Olen95,8Olen20+32 11244029
Kwaadmechelen77,1Ham20+32 11244030
Hasselt50,0Hasselt20+32 11244049
Diepenbeek45,5Diepenbeek18+32 11244059
Genk41,4Genk80+32 11244069

Voor alle informatie wat betreft bedieningstijden, adressen, scheepvaartberichten van de betreffende sluis, klik hieronder op 1 van de blauwe knoppen.

Sluisgegevens Wijnegem

Sluisgegevens Olen

Sluisgegevens Kwaadmechelen

Sluisgegevens Hasselt

Sluisgegevens Diepenbeek

Sluisgegevens Genk


4-Vaarwegfiche ( Bruggen, scheepvaartberichten en nieuwsberichten)

Voor alle bruggen, scheepvaartbericten en nieuwsberichten verwijzen wij naar de website van VisuRis. Daar staan alle actuele gegevens betreffende het Albertkanaal.


5-Drinkwater voorzieningen


6-Afvalafgifte voorzieningen