Reglementen voor de scheepvaart

Op deze pagina kunt u reglementen, bestanden of documenten downloaden. 

De reglementen mag u tegenwoordig ook digitaal aan boord hebben, wel zo dat u deze onmiddellijk kunt raadplegen. Op deze pagina kunt u de reglementen, bestanden of documenten downloaden en opslaan.  
Sla deze pagina daarom ook op bij uw favorieten, krijgt u controle en er wordt om een reglement gevraagd dan heeft u het snel bij de hand.

De bestanden staan op alfabetische volgorde.

Ter info: Op een telefoon staat de downloadknop boven het reglement!

ADN 2019 
Algemene voorwaarden vervoeren over binnenwateren
Algemene opslagvoorwaarden binnenvaart
ALGEMENE VEERBOOT- EN BEURTVAARTCONDITIES
Bepaling ter voorkoming aanvaring op zee (ZAR)
Binnenvaart Politie Reglement
Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES_TRIN_2019)
Handboek voor de marifonie in de binnenvaart
Overeenkomst inzake het met één reis vervoeren van goederen over binnenwateren (EXCEL)
Regeling communicatie en afmetingen Rijksbinnenwateren
Reglement betreffende het scheepvaart personeel op de Rijn
Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR)
Rijnvaart Politie Reglement
Scheepvaartreglement Eemsmonding
Scheepvaartreglement Gemeenschapelijke Maas
Scheepvaartreglement Kanaal Gent-Terneuzen
Scheepvaartreglement Westerschelde
Toelichting op de Algemene voorwaarden inzake het met één reis vervoeren van goederen over binnenwateren
Verdrag van Boedapest inzake de Overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)
Verdrag inzake de verzameling, afgifte eb inname van afval in de binnenvaart (CDNI 2019)

Unterteilung Schifffahrtsrecht Deutsland

Downloaden (PDF, 1.01MB)

Binnen Schiffs Untersuchungs Ordnung (BinSchUO) 12-2019
Rhein Schiffahrts Polizeiverordnung (R S PV) 01-21020
Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung (SeeSchStrO)
Donauschifffahrtspolizeiverordnung (DonauSchPV) 12-2019
Moselschifffahrtspolizeiverordnung (MoselSchPV) 12-2019
Schifffahrtsordnung Emsmündung (EmsSchO)
Kollisionsverhütungsregeln (KVR)
HANDBUCH BINNENSCHIFFFAHRTSFUNK – ALLGEMEINER TEIL
Handbuch Binnenschifffahrtsfunk Regionaler 2019
HANDBUCH BINNENSCHIFFFAHRTSFUNK
Regionaler Teil Rhein (Basel – offenes Meer) und Mosel
Handbuch Binnenschifffahrtsfunk Regionaler Teil 2019
Österreich-Deutschland
Binnenschifferpatentverordnung (BinSchPatenO)
CDNI 2018
Europäischer Standard der technischen Vorschriften für Binnenschiffe (ESTRIN 2019)
ADN 2019
Binnenschiffsuntersuchungsordnung – (BinSchUO)
Europäischer Standard der technischen Vorschriften für Binnenschiffe (ES-TRIN 2019)
Verordnung über die Seelotsreviere und ihre Grenzen
Anlaufbedingungsverordnung (AnlBV)
Zehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (10. BImSchV)
Binnenschifffahrt-Abfallübereinkommen-Ausführungsgesetz (BinSchAbfÜbkAG)
Binnenschiffs-Abgasemissionsverordnung (BinSchAbgasV)
Binnenschifffahrtsaufgabengesetz (BinSchAufgG)
Binnenschiffseichordnung (BinSchEO)
Binnenschifffahrtskostenverordnung (BinSchKostV)
Verordnung über die Entgelte für die Leistungen der Binnenlotsen auf der Bundeswasserstraße Rhein zwischen Iffezheim und Mannheim (BinSchLostsVergV)
Binnenschifferpatentverordnung (BinSchPatentV)
Buß- und Verwarnungsgeldkatalog Binnen- und Seeschifffahrtsstraßen (BVKatBin-See)
Schifffahrtsordnung Emsmündung (EmsSchO)
Fährenbetriebsverordnung (FäV)
Flaggenrechtsgesetz (FlaggRG)
Flaggenrechtsverordnung (FlRV)
Gefahrgut-Ausnahmeverordnung (GGAV)
Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBefG)
Gefahrgutkostenverordnung (GGKostV)
Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)
Gefahrgutverordnung See (GGVSee)
Verordnung über das Befahren des Naturschutzgebietes Helgoländer Felssockel (HgFSNatSchV)
Hamburg-Naturschutzgebietsbefahrensverordnung (HmbNSGBefV)
Verordnung über die Küstenschifffahrt (KüSchV)
Kollisionsverhütungsregeln (KVR)
Lotstarifverordnung (LTV)
Befahrensregelungsverordnung Küstenbereich Mecklenburg-Vorpommern (NPBefVMVK)
Verordnung über das Befahren der Bundeswasserstraßen in Nationalparken im Bereich der Nordsee (NPNordSBefV)
Naturschutzgebietsbefahrensverordnung (NSGBefV)
Ostsee-Schleswig-Holstein-Naturschutzgebietsbefahrensverordnung (OstseeSHNSGBefV)
Verordnung über die Erteilung von Radarpatenten auf den Bundeswasserstraßen außerhalb des Rheins (RadarPatEVB)
Verordnung über die Erteilung von Radarpatenten auf den Bundeswasserstraßen außerhalb des Rheins (RadarPatEVB)
Schiffspersonalverordnung-Rhein (RheinSchPersV)
Durchführungsrichtlinien-Gefahrgut (RSEB)
Verordnung zur Durchführung der Schiffsregisterordnung (SchRegDV)
Schiffsregisterordnung (SchRegO)
Schiffssicherheitsgesetz (SchSG)
Schutz- und Sicherheitshafenverordnung (SchSiHafV)
Schiffssicherheitsverordnung (SchSV)
Schutzhafenverordnung (SchutzhafenV)
Seeaufgabengesetz (SeeAufgG)
Verordnung über die Sicherung der Seefahrt (SeeFSichV)
Seelotsgesetz (SeeLG)
Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung (SeeSchStrO)
Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung (SeeSchStrO) ENGELSE VERSIE
Sperr- und Warngebietsverordnung (SperrWarngebV)
Talsperrenverordnung (TspV)
Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG)
Kostenverordnung zum Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG-KostV)
Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart 
Politiereglement van de Beneden-Zeeschelde
Scheepvaartreglement voor de Beneden-Zeeschelde
Scheepvaartreglement voor het kanaal Brussel-Schelde
Tariefreglement voor het kanaal Brussel-Schelde
Reglement betreffende het zeekanaal van Brussel naar de Rupel en de haveninrichtingen van Brussel
Scheepvaartreglement gemeenschappelijke Maas
Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren
Politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee kusthavens en stranden
RPP Politiereglement Nord Pas de Calais

BPR Politiereglement France

Règlement de visite des bateaux du Rhin
La Moselle version 2017 complète (RPPI)
Règlements de police
Avis 1 2020 Bassin de la Seine
Avis 1 2014 Nord-Est
Avis 1 2020 Rhône-Saône
Avis 1 2018 Paris
RPP Nord – Pas de Calais 2014
RPP Oise-canal du nord 2014
RPP Liaison Sambre-Oise 2014
RPP Seine & Yonne 2016
RPP Liaison Marne-Escaut 2014
RPP Liaison Marne-Petite Saône 2017
RPP Liaison Seine-Saône 2014
RPP Liaison Meuse-Saône 2017
RPP Marne & canal latéral à la Marne 2014
RPP Liaison Marne-Rhin 2017
RPP C. du Rhône au Rhin 2017
RPP Bourgogne 2014
RPP Rhône-Saône 2019
RPP C. du Rhône à Sete 2018
RPP Canaux de Paris 2014
Standard européen établissant les prescriptions techniques des
bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN 2019)

Revidierte Rheinschifffahrts-Akte

Rheinschiffsuntersuchungsordnung

Europäischer Standard der technischen Vorschriften für Binnenschiffe
Verordnung über das Schiffspersonal auf dem Rhein
Rheinschifffahrtspolizeiverordnung
Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstrassen
Übereinkommen vom 9. September 1996 über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt (mit Anlagen)
Übereinkommen vom 30. November 1979 über die Soziale Sicherheit der Rheinschiffer
Übereinkunft vom 10. Mai 1879 zwischen der Schweiz und dem Grossherzogtum Baden betreffend den Wasserverkehr auf dem Rhein von Neuhausen bis unterhalb Basel
Verordnung über die Erteilung von Patenten für den Hochrhein
Verordnung des UVEK über die Geltung von rheinschifffahrtspolizeilichen Vorschriften auf der Rheinstrecke Basel – Rheinfelden
Staatsvertrag über die Zusammenlegung der Rheinschifffahrtsdirektion Basel und der Rheinhäfen des Kantons Basel-Landschaft
Hafenordnung für die Rheinhäfen beider Basel
Interkantonale Vereinbarung zwischen den Kantonen Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Aargau in Rheinschiffahrts- und Hafenangelegenheiten
Rheinhafengesetz vom 30. März 1992 (Kanton Basel-Landschaft)

DONAU

Donauschifffahrtspolizeiverordnung (DonauSchPV)
Übereinkommen über die Regelung der Schifffahrt auf der Donau
GRUNDSÄTZLICHE BESTIMMUNGEN FÜR DIE SCHIFFFAHRT AUF DER DONAU (DFND)
Handbuch binnnenschiffahrtsfunk
Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen ES-TRIN
Bulgaarse Estrin
Kroatische Estrin
Hongaarse Estrin
Italiaanse Estrin
Litouwse Estrin
Poolse Estrin
Romeense Estrin
Russische Estrin
Slowaakse Estrin
Tjechieschese Estrin
Duitse Estrin
Nederlandse Estrin
Open Whatsapp
1
Snel contact
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?