ADN, Kennis, Nieuws

Zone indeling explosiegevaarlijke zones

Zone indeling van explosiegevaarlijke zones

 • zone 0 : Gebieden, waarin een explosieve atmosfeer als mengsel van lucht en brandbare gassen, dampen of nevel voortdurend, langdurig of vaak aanwezig is;
 • zone 1 : Gebieden, waarin zich onder normale bedrijfsomstandigheden regelmatig een explosieve atmosfeer als mengsel van lucht en brandbare gassen, dampen of nevel kan vormen;
 • zone 2 : Gebieden, waarin onder normale bedrijfsomstandigheden een explosieve atmosfeer als mengsel van lucht en brandbare gassen, dampen of nevel niet of slechts kortstondig
  optreedt;

Zone indeling : deze indeling (zie tekeningen) is van toepassing voor tankschepen wanneer de Scheepsstoffenlijst volgens 1.16.1.2.5 stoffen bevat waarvoor in kolom (17) van Tabel C van hoofdstuk 3.2 explosie bescherming is vereist.

Zone 0 omvat :

 • het inwendig van alle ladingtanks, restladingtanks, houders voor restproducten en houders voor slops, en pijpleidingen voor lading of ladingdampen, met inbegrip van hun uitrusting, evenals pompen en compressoren.

Zone 1 omvat :

 • Alle ruimten onder dek in de ladingzone en niet vallen onder zone 0.
 • Besloten ruimten aan dek in de ladingzone.
 • Het dek in de ladingzone over volledige breedte van het schip tot de buitenste kofferdamschotten.
 • Tot en met een afstand van 1.60 m tot de grensvlakken van de ladingzone bedraagt de hoogte 2.50 m boven dek, echter ten minste 1.50 m boven de hoogst gelegen pijpleidingen die lading of ladingdampen bevatten.
  Iedere opening in zone 0, met uitzondering van de snelafblaasventielen /
  veiligheidsventielen van druktanks, worden omgeven zijn door een cilindrisch gebied met een diameter van ten minste 2.50 m die tot de zone 1 behoort.
  Bij openingen waarvan de diameter minder bedraagt dan 0.026 m (1ˮ), kan de afstand tot het buitenste kofferdamschot verminderd worden tot 0.50 m, op voorwaarde dat binnen deze afstand deze openingen niet naar de atmosfeer worden geopend.
  Daar aansluitend (naar voor en naar achter) tot de buitenste ladingtankschot bedraagt de hoogte 0.25 m boven dek.
  Indien het ship gebouwd is met ladingtankruimten of de kofferdam of een gedeelte van de kofferdam is / zijn ingericht als dienstruimte, bedraagt de daaraan aangrenzende hoogte (naar voor en naar achter) tot en met het begrenzingsvlak van de ladingzone 1.00 m boven dek (zie tekening).
 • Om snelafblaasventielen of veiligheidsventielen van druktanks een cylindrisch gebied met een straal van 3.00 m tot een hoogte van 4.00 m boven de uittredeopening van het snelafblaasventiel of veiligheidventiel van de druktanks.
 • Om de ontluchtingsopeningen van mechanisch geventileerde dienstruimten in de ladingzone, een gebied in de vorm van een bolsegment met een straal van 1.00 m

Zone 2 omvat:

 • Aan dek in de ladingzone een gebied van 1.00 m in de hoogte en in de lengterichting aansluitend aan zone 1.
 • Op het voor- en achterdek aangrenzend aan de grensvlak van de ladingzone, een gebied de volledige breedte van het schip met een lengte van 7.50 m . Tussen de scheepshuid en de Beschermende wand komt dit gebied overeen met de lengte en de hoogte van de afmetingen van de zijwand van deze veiligheidwand. Anders bedraagt de hoogte van de
  zone 2, 0.50 m.
  Dit gebied maakt geen deel uit van de zone 2 indien de beschermende wand van huid tot huid is aangebracht en indien er zich geen openingen in bevinden.
 • Een gebied van 3.00 m rondom de zone 1 bij snelafblaasventielen / veiligheidsventielen van druktanks.
 • Om ontluchtingsopeningen van mechanische geventileerde dienstruimten in de ladingzone, een gebied in de vorm van een bolsegment met een straal van 1.00 m aansluitend aan de zone 1.

Zuurstof meetsysteem

Een vast ingebouwde installatie die in staat in om tijdig elke belangrijke
verlaging van het zuurstof gehalte van de lucht te detecteren en in staat is om de alarm te activeren in het geval de zuurstof een concentratie van 19.5 volume -% bereikt .

Een zuurstof meetsysteem mag eveneens deel uitmaken van een gecombineerd toestel dat in staat is beide, brandbaar gas en zuurstof, te meten ;

Zuurstofmeter : een apparaat, waarmee iedere van belang zijnde vermindering van het zuurstofgehalte van de lucht kan worden gemeten. Zuurstofmeters kunnen zowel als individuele meter als ook als combinatiemeter voor het meten van brandbare gassen en zuurstof zijn
uitgevoerd. Het apparaat moet zo zijn uitgevoerd dat ook metingen mogelijk zijn zonder de ruimte, waarin moet worden gemeten, te betreden.

Zone indeling tankschepen

Kofferdam- Geen dienstruime

Een Tankschip met ladingtankruimte / dienstruimte in kofferdams

Hieronder kunt u heel eenvoudig het bestand downloaden en/of uitprinten.


Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is einde-bericht-website-1024x137.png