Kennis, Nieuws

Wat is een binnenvaartschip?

1Wat is een binnenvaartschip?
2De schipper, zijn schip en de lading
3Vrachtschepen
4Containerschepen
5Beunschepen
6Tankschepen
7RoRO schepen
8Duwboot
9Duwbakken
10Passagiersschip
11Veerdiensten
12Zeevarende binnenschepen en zeeschepen in de binnenvaart
13Soorten schepen
14Andere soorten schepen

1-Wat is een binnenvaartschip?

Een binnenvaartschip, is een niet-zeewaardig vaartuig dat goederen en personen over de binnenwateren (zoals rivieren en kanalen) vervoert.

2-De schipper, zijn schip en de lading

Formeel is de gezagvoerder aan boord degene, die verantwoordelijk is voor de veilige vaart. In de praktijk is dat altijd een kapitein of schipper. In de continuvaart varen dus meerdere kapiteins of schippers aan boord, waarvan er op een bepaald moment altijd maar één de gezagvoerder is. Informeel spreekt men alleen van kapitein, schipper of binnenschipper. Een vervanger is de aflosschipper of aflosser. De onder elkaar gebezigde aanspreektitel is van oudsher: buurman of buurvrouw.

Veel binnenvaartschepen zijn eigendom van de schipper zelf. Voor hem en zijn gezin is het schip tevens een varend huis. In toenemende mate is ook sprake van rederijen, die meerdere schepen in beheer hebben, en waar de schipper dan in loondienst van de rederij is. Dit gebeurde al langer in de tankvaart, maar komt ook in de droge-lading sector steeds meer voor.

Binnenschepen vervoeren allerlei lading zoals olie, graan, erts, containers en passagiers. Het is niet altijd nodig dat lading wordt vervoerd. Binnenschepen en vooral duwbakken kunnen voor tijdelijke opslag worden gebruikt. Het heet vletten of vletwerk. Het betaalt minder dan met de lading varen.

Binnenschepen zoals wij die kennen vindt men over de gehele wereld, maar het meest in West-Europa. Nederland heeft relatief de grootste binnenvaartvloot in West-Europa.


3-Vrachtschepen

Deze schepen zijn ingericht op het vervoer van bulkgoederen en ook nog wel voor stukgoederen.

Veel bulkvervoer bestaat uit erts, steenkool, landbouwproducten als graan, kunstmest enz. Het is niet altijd nodig dat met luiken wordt gevaren, omdat sommige producten nat mogen worden. In dat geval levert zonder luiken varen tijdwinst bij het laden en lossen. Zand- en grindschepen worden zelfs volgespoten en kennen geen luiken. Droge lading is echter een begrip uit de Evenredige Vrachtverdeling en heeft formeel niets met nat te maken.

Schepen die stukgoed vervoeren hebben meestal luiken om het laadruim af te dekken. Een schip met moderne schuifluiken is te zien op nevenstaande foto. De Friese kap als luikenconstructie wordt steeds minder gezien in de beroepsmatige binnenvaart, omdat het openleggen van de luiken voor het laden en lossen zeer arbeidsintensief is.

Er wordt ook geëxperimenteerd met het automatisch beladen met pallets.


4-Containerschepen

Stukgoed wordt tegenwoordig voornamelijk vervoerd per container. Containerschepen zijn hiervoor speciaal ingericht. Ook relatief kleinere hoeveelheden vloeistoffen als chemicaliën worden in tanks met een containerframe vervoerd.

De lengte en breedte van het schip zijn afgestemd op de gestandaardiseerde afmetingen van containers. Het aantal containers dat op een containerschip kan worden meegenomen is mede afhankelijk van de diepgang en bestemming van het containerschip.

 • In 1998 werd de “Jowi” opgeleverd en later dat jaar het zusterschip “Amistade”, wat een revolutie in de binnencontainervaart veroorzaakte. Dit type schip heeft een lengte van 134,16 meter, is 16,9 meter breed en gaat 3,52 meter diep. Als alle ruimen volstaan en de containers 5 hoog zijn opgestapeld nemen ze 398 teu per schip mee.
 • Op 10 december 2009 werd het nieuwste containerschip voor de binnenvaart opgeleverd, dat een nieuwe revolutie betekende. Dit betreft de “Ursa Montana”, een multi-inzetbaar schip in de vorm van een zogenaamd koppelverband. Dat betreft twee aan elkaar gekoppelde schepen met een totale lengte van 192 meter. Hiermee kunnen bij volledige benutting 824 teu op meegenomen worden. Er kunnen 6 stapels met 6 lagen vervoerd worden als de bruggen op de vaarroute dit toelaten. Het achterschip beschikt over twee voortstuwingsmotoren met ieder een vermogen van 1400 kW. Het schip beschikt over vier machinekamers om de beide schepen zelfstandig te kunnen laten afmeren. Het schip kan varen van Vlissingen tot aan Karlsruhe. Gezien de bruggenhoogte op de Rijn zal de stapelhoogte beperkt worden tot 4 hoog gestapelde containers.

Als dat nodig is worden goederen gekoeld vervoerd in koelcontainers, z.g. reefers. Als het schip geen eigen stroomvoorziening heeft die daarop is afgestemd, worden generatoren in containerframes tussen de lading gezet.

Het hoog stapelen van containers is niet zonder risico. Om te voorkomen dat containers overboord slaan bij een calamiteit worden de lagen die boven de den uitsteken door middel van stackers aan onderliggende lagen verbonden.

5-Beunschepen

Beunschepen zijn schepen met een dubbele wand. De dubbele wand of beun dient voor drijfvermogen als het schip volledig met zand gevuld wordt. Beunschepen vervoeren dan ook veelal spuitzand en baggerspecie. Het zand is dus vaak gemengd met zout water, en moet gespoeld worden met zoet water vooraleer het gebruikt kan worden als o.a. bestanddeel in cement of in het aanleggen van tuinen. Tijdens het vullen stroomt het overtollige water weg via in de dennenboom aangebrachte overlopen. Hierdoor vloeit overtollig water via het gangboord uit het ruim van het schip. Nadat het zand ingezakt is wordt de rest van het overtollige water en het spoelwater weggepompt zodat het schip weer op zijn ijken ligt en kan afvaren.

Deze schepen hebben een relatief klein ruim, maar omdat de lading die deze schepen vervoeren zwaar is kunnen deze schepen toch volledig afladen. Het zand dat door de zandzuiger in het schip wordt gepompt komt samen met water in het ruim. Dit water wordt door pompen via drainage leidingen, die zich in een goot onder in het ruim bevinden, afgevoerd. Om het water goed naar de goten te geleiden zijn de ruimen van oude schepen in een V-vorm gebouwd. Nieuwe schepen hebben vaak twee of meer goten. Omdat spuitzand soms te zwaar is om af te laden, of omdat er op diepgang geladen moet worden als de waterstand op de bestemming bijvoorbeeld niet hoog genoeg is, zijn er in de meeste beunschepen loospoorten in de den aangebracht. Dit zijn kleppen die tijdens het laden van spuitzand opengezet kunnen worden, zodat de overtollige hoeveelheid zand geloosd wordt.6-Tankschepen

Dit is het soort schip dat de meeste variaties heeft. Deze schepen worden gebruikt voor vloeistoffen, gassen en poedervormige producten. In mei 2010 arriveerde vanuit Shanghai in Rotterdam het casco van het dusver grootste binnenschip, de “Vorstenbosch”, een tanker van de Verenigde Tankrederij. Het schip is 147,5 m lang, 22,80 m breed en kan 13.000 ton bunkerolie vervoeren. Begin 2006 waren er nog ongeveer 1700 tankers en tankbakken ingeschreven in het de Rijnvaartregister. De Nederlandse vloot telde in 2018 1138 tankers. De totale West-Europese tankervloot (inclusief Zwitserland) bestond uit 1825 schepen.

Type Normaal (N)
Dit zijn de traditionele tankschepen. Deze zijn veelal enkelwandig en hebben aan twee kanten ladingtanks. De lading wordt eruit gepompt met wormpompen. Veelal wordt met deze schepen diesel, benzine en andere aardoliedestillaten vervoerd. Verwacht wordt dat er rond 2010 nog maar een beperkt aantal van deze schepen zal varen, omdat veel producten die nu nog met normale tankers wordt vervoerd dan met modernere en gespecialiseerdere tankers moet worden vervoerd. Dit type wordt ook gebruikt voor eetbare oliën. Wel zijn de tanks dan van roestvast staal.

Type Chemie (C)
Dit type kan worden onderverdeeld in twee categorieën: tankers waarvan de tanks uit roestvast staal zijn vervaardigd, zodat ze zware chemie als fenol, zoutzuur enz kunnen vervoeren. Dit is ook het type tanker met de hoogste veiligheidsnormen, omdat de lading vaak zeer gevaarlijk kan zijn voor de bemanning en omgeving. Ook bevinden zich onder de chemietankers de gecoate tankers. De tanks zijn gemaakt van normaal scheepsbouwstaal, maar nadat de tanks zijn gestraald wordt dit staal behandeld met een speciale coating. Deze schepen vervoeren veelal benzeen, cyclohexaan en nafta. Deze schepen zijn dubbelwandig waardoor de schepen na een aanvaring minder kans hebben om lek te raken. Dubbelwandige schepen kunnen hierdoor ook stoffen vervoeren met een stolpunt van boven de 60° Celsius, mits zij voorzien zijn van een tankverwarmingsinstallatie (Spiralen/ducks). Sommige stoffen vereisen volgens het Agrément sur le Transport Dangereux Nautique sur Rhin (ADNR), een internationale overeenkomst waaraan gevaarlijke transporten over de Rijn moeten voldoen, aanvullende bouwvoorschriften zoals het elektrisch verwarmen Heat tracing van de gasretourleiding.

Type Gas (G)
Deze schepen zijn vaak driedubbelwandig uitgevoerd. Naast de dubbele wanden die chemietankers ook hebben zijn deze schepen uitgerust met losse ronde tanks. Dit omdat dit de meest sterke vorm is. Dit is nodig omdat de gassen onder druk vloeibaar zijn gemaakt. Deze schepen zijn te herkennen aan het complexe leidingsysteem en de dichtgeschroefde tankhoofden.

Poedertankers
Deze schepen kunnen hun lading lossen met pompen omdat veel poeders de eigenschap hebben zich als vloeistof te gedragen wanneer deze zich onder een bepaalde druk bevinden. Veel van dit soort schepen vervoeren cement, maar ook vliegas, kalk en meel wordt met deze schepen vervoerd. Deze goederen komen alle in aanmerking voor pneumatisch transport.

7-RoRo schepen

Een roll-on-roll-offschip vervoert rollende lading zoals auto’s, tractoren en vrachtwagens.

Via een laadklep rijden de auto’s van een autocarrier het schip op en af. Vaak hebben deze schepen drie dekken. Het geheel ziet eruit als een varende parkeergarage. Schepen zoals die op nevenstaande foto kunnen ruim 500 auto’s vervoeren en varen meestal voor diverse autofabrikanten. Het vervoer vindt plaats vanaf diverse Duitse steden en de zeehavens Vlissingen, Rotterdam en Antwerpen.

8-Duwboot

Een duwboot kan een gewoon schip zijn met een vierkante kop in plaats van een puntige, zodat een duwbak voor het schip kan worden gekoppeld. Veel schepen varen vast met een bak. Dit wordt dan een koppelverband genoemd. Ook zijn er speciale schepen die geen ruimen hebben maar alleen bestaat uit een achterschip met speciale duwknieën. Dit komt dan achter een of meer bakken en duwt deze naar hun bestemming.

9-Duwbakken


Dit zijn schepen die niet zelfstandig kunnen varen. Ze worden gekoppeld aan een duwboot. Deze bakken bestaan in allerlei varianten. Zo zijn er veel duwbakken die met vier of zes stuks tegelijk van Rotterdam naar Walsum (Duitsland) worden gebracht en geladen zijn met kolen. Ook zijn er veel tankduwbakken die loog en zuur vervoeren. Maar er zijn ook drogeladingbakken met luiken en beunbakken die zand en bagger vervoeren. De duwbakken worden aan andere bakken of schepen gekoppeld door middel van staaldraden die worden aangetrokken door een koppellier.

10-Passagiersschip

De passagiersvaart ken vele verschijningsvormen. Zo zijn er de rondvaarten (zoals in de Amsterdamse grachten en in die van Brugge) en partyschepen, maar ook riviercruises en veerdiensten. De rondvaart op de Amsterdamse grachten is zelfs de op één na grootste toeristische attractie van Nederland. Schepen voor de passagiersvaart kunnen worden onderverdeeld in schepen voor:

 • Dagpassagiersvaart
 • Riviercruisevaart
 • Chartervaart
 • Veerdiensten

De passagiersvaart neemt ongeveer 10% van de omzet van de totale Nederlandse binnenvaart

Dagpassagiersvaart
Op deze schepen wordt met passagiers gevaren die er niet op blijven slapen. Voor rondvaarten en dagtochten, maar ook partyschepen voor evenementen zoals bruiloften en partijen. Vaak wordt in plaats van een zaal te huren voor een congres of tentoonstelling een passagiersschip gehuurd. Nederland, België en veel andere gebieden zijn vanaf het water beter te bekijken dan vanaf de wal. In Brugge vindt men rondvaarten op de Brugse reien, In Amsterdam, Rotterdam (Spido) en veel andere steden – waaronder Den Haag (Ooievaart), Delft, ‘s-Hertogenbosch en Zutphen – varen rondvaartboten met toeristen. Ook in Gent en Antwerpen kan men kennismaken met het historische centrum. Met themarondvaarten bieden de schepen een inzicht in de eeuwenoude folklore van de steden.

Riviercruisevaart
Met deze schepen worden de meerdaagse reizen over de Europese waterwegen gemaakt. Dat kunnen schepen voor normale cruises zijn, maar ook speciale hospitaalschepen zoals de J. Henry Dunant en De Zonnebloem. Dit zijn schepen die bedoeld zijn voor mensen die ziek of minder valide zijn en daartoe speciaal zijn uitgerust. Met cruisschepen op de Rijn kunnen rijnreizen worden gemaakt. Sinds de vaarweg naar de Donau open is, neemt het varen met cruiseschepen flink toe.

Chartervaart
Een speciale vorm van passagiersvaart is het varen met Historische binnenschepen van de bruine vloot, oude zeilschepen die zijn omgebouwd en geschikt gemaakt voor personenvervoer, aangevuld met oudere motorvrachtschepen die werden omgebouwd tot passagiersschip. Bij het zeilen wordt van de passagiers een actieve rol aan boord verwacht, het meewerken aan de bediening van de zeilen. Het verblijf aan boord is met name geschikt voor groepen als families, scholen, jeugdclubs, bedrijven enz. enz.

11-Veerdiensten

Veerdiensten
Een veerpont wordt gebruikt om alleen maar het water over te steken. Links een gierpont, die aan een ketting en staaldraad met een bovenstrooms zwaar anker is verbonden. Door de stroom en het schuin op de stroomrichting manoeuvreren van de pont gaat die zonder andere aandrijving vanzelf naar de overkant. Vanwege de tijdsdruk wordt er tegenwoordig een schroefaandrijving bij gezet.

En ook voor wie geen vakantie aan boord wil vieren, maar toch een stukje wil varen, kan dat met de pont. En als dat te langzaam gaat kan het tegenwoordig ook met de snelle schepen op het Noordzeekanaal. In Nederland zijn echter ook voorbeelden bekend van veerdiensten die meer de rol van openbaar vervoer aannemen, door verschillende plekken die langs een bepaalde rivier liggen aan te doen. Bijvoorbeeld tussen Rotterdam, Krimpen aan den IJssel, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam, Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Gorinchem met de Waterbus of Fast Flying Ferry.

Veerboten varen meestal op zout water, zoals voor het vervoer tussen de vaste wal en de waddeneilanden.

12-Zeevarende binnenschepen en zeeschepen in de binnenvaart

In tegenstelling tot een zeeschip mag een binnenschip niet over zee varen. Daarvoor is normaal gesproken de constructie te licht. Uitzondering zijn de speciaal daarvoor versterkte en verhoogde binnenschepen in de estuaire vaart. De Vlaamse zeehavens zijn onvoldoende aangesloten op het Europese hoofdvaarwegennet en aangepaste binnenschepen mogen wel voor de kust langs naar Zeebrugge en Oostende varen.

Het kan ook voorkomen dat zeeschepen op de binnenwateren varen. Er bestaan zeeschepen die speciaal op Rijnvaarthoogte zijn gebouwd en zowel op zee als op de binnenwateren opereren. Een voorbeeld daarvan zijn de kruiplijncoasters, die vanaf de Noordzee over de Theems tot in Londen, de Seine tot in Parijs, en over de Rijn zelfs tot voorbij het Ruhrgebied komen.

Als ze op de Rijn willen varen hebben ze een aangepast Certificaat van Onderzoek, een Europa- of ENI-nummer en een meetbrief nodig.

13-Soorten schepen


Spits
– Lengte 38,5 meter – breedte 5,05 meter – diepgang 2,20 meter – laadvermogen 350 ton
De spits is een vrachtschip waarvan de afmetingen zijn afgeleid van de maten van de sluizen en kanalen in Frankrijk. De Franse naam is péniche. Deze afmetingen van de kanalen werden in 1879 vastgelegd door minister van openbare werken Charles de Freycinet. De sluiskolken moesten minimaal 5,20 meter breed en 40 meter lang zijn. De minimale waterdiepte bedraagt 2,20 meter en de maximale doorvaarthoogte is 3,50 meter.

Een spits kan maximaal zo’n 300 tot 400 ton vervoeren en heeft een maximale diepgang van gemiddeld 2,50 meter. Eigen gewicht bedraagt rond de 80 ton. Veel spitsen zijn 38,50 meter lang en 5,05 meter breed. Deze maten van de spits komen overeen met CEMT-klasse I. De spits heeft als nadeel dat de vrachtcapaciteit beperkt is. Daar staat tegenover dat deze schepen op vrijwel alle Europese binnenwateren kunnen varen. Een ander nadeel is, dat als gevolg van de stompe voorsteven de snelheid laag is. Een uitspraak in de schipperswereld is dat in een spits geen gang te branden is. Ze zeggen ook wel: geladen niet vooruit en leeg niet achteruit te krijgen.

Kempenaar – Lengte 55 meter – breedte 6,60 meter – diepgang 2,59 meter – laadvermogen 655 ton
De kempenaar is een vrachtschip dat speciaal gebouwd is om de smalle en relatief ondiepe kanalen in Zuid-Nederland en Noordoost-België te bevaren. De afmetingen van dit type binnenschip zijn op deze kanalen afgestemd, vooral in verband met de geringe afmetingen van de sluizen: lengte ongeveer 50 m, breedte 6,60 m en laadvermogen 600 t. De naam verwijst naar de Kempen, een streek die een groot deel beslaat van het gebied waarin die kanalen gelegen zijn, met name de Zuid-Willemsvaart en de Kempense kanalen.

Een kempenaar kan zo’n 400 à 600 ton vervoeren en heeft een maximale diepgang van 2,50 meter. Een originele kempenaar is 50 meter lang en 6,60 meter breed. In de indeling van C.E.M.T heeft het CEMT-klasse II.

Dortmund – Lengte 67 meter – breedte 8,20 meter -diepgang 2,50 meter – laadvermogen 1.000 ton 

Een Dortmunder ook wel Dortmund-Eemskanaalschip is een vrachtschip dat gebouwd is voor de maten van het Dortmund-Eemskanaal (DEK) en andere kanalen in Noord-Duitsland.

Een Dortmunder kan maximaal zo’n 650 à 1000 ton vervoeren en heeft een maximale diepgang van 2,50 meter. Deze schepen zijn maximaal 67 meter lang en 8,20 meter breed.

Rijn-Hernekanaal schip – Lengte 85 meter – breedte 9,50 meter – diepgang 2,50 meter – laadvermogen 1.350 ton 

Het Rijn-Hernekanaalschip, ook wel Rhein-Herne, is ontworpen voor de maten van het Rijn-Hernekanaal (RHK), maar komt op de meeste grote vaarwegen in Europa voor.

Een Rhein-Herne kan maximaal zo’n 1000 à 1350 ton (meestal zo’n max. 1300/1350 ton) vervoeren en heeft een maximale diepgang van 2,50 meter. Deze schepen zijn zo’n 80 meter lang en maximaal 9,50 meter breed.

Een Rhein-Herne kan maximaal zo’n 1000 à 1350 ton (meestal zo’n max. 1300/1350 ton) vervoeren en heeft een maximale diepgang van 2,50 meter. Deze schepen zijn zo’n 80 meter lang en maximaal 9,50 meter breed.

Europaschip – Lengte 85 meter – breedte 9,50 meter – diepgang 2,50 meter – laadvermogen 1.500 ton

Het Europaschip is voortgekomen uit de Rijn-Hernekanaalschepen en is ontwikkeld voor de grotere waterwegen in Europa.

Een Europaschip kan maximaal 1500 ton vervoeren en heeft een maximale diepgang van 2,50 m. Deze schepen zijn maximaal 85 meter lang en 9,50 meter breed.

Groot-Rijnschip – Lengte 110 meter – breedte 11,40 meter – diepgang 3,00 meter – laadvermogen 2.750 ton

Een groot rijnschip, ook wel rijnaak genoemd, is een binnenschip dat is ontworpen voor waterwegen die men tegenwoordig indeelt in CEMT-klasse V.

Een groot rijnschip kan maximaal zo’n 1500 à 4200 ton vervoeren en heeft een diepgang van 2,70 tot 3,60 meter. Deze schepen hebben een lengte van 95 tot 135 meter en een breedte van 11,45 meter. Tevens zijn er schepen tot een breedte van 17,40 meter en met een tonnage van 5200 ton.

Een zee-rijnschip is een schip dat aan dezelfde specificaties voldoet, en bovendien geschikt is om in de kleine handelsvaart, en dan vooral op Groot-Brittannië en naar het Iberisch Schiereiland, gebruikt te worden. Men spreekt meestal van een kruiplijncoaster.

14-Andere soorten schepen

Beunschepen
Beunschepen bestaan juridisch niet, het zijn motorvrachtschepen speciaal gebouwd met twee kleinere laadruimen/ beunen, welke geschikt zijn om vloeibaar zand/ spuizand te laden, vervoer van slib etc.

Neo Kemp
Een Neo Kemp is een speciaal ontwikkeld klein motorvrachtschip (63 x 7,00 meter) geschikt voor vervoer van containers in kleine vaarwegen. Kenmerkend van dit schip is dat de stuurhut voor op het schip is gesitueerd en 32 containers (32 teu) kan vervoeren.

RORO SCHEPEN
Roro staat voor roll-on roll-off. De naam zegt het al, deze schepen zijn speciaal gebouwd voor het vervoer van rollend materieel zoals auto’s.

KOPPELVERBAND
Dat is een motorvrachtschip en een duwbak die aan elkaar gekoppeld zijn, maar ook los van elkaar (beperkt) kunnen varen. Een aantal koppelverbanden hebben de certificaten dat beide delen van het koppelverband ook zelfstandig kunnen varen. Het voorste deel van het koppelverband heeft dan een beperkte stuurhut/woon- verblijf ruimte. Gemiddelde afmetingen voor de combinatie is 180 x 11,45 x 3,60 meter, groot ca. 5500 ton op ca 3,60 m 336 teu op 4 lagen 420 teu op 5 lagen. 

DUWBOOT
Duwboten zijn vaartuigen welke andere vaartuigen zoals duwbakken, pontons, kraanpontons en overige drijvende inrichtingen kunnen duwend kunnen verplaatsen.

De bekende grote Rijn duwboten mogen met 6 bakken varen wat betekend dat er dan zo’n 16.500 ton in één keer wordt verplaatst Er zijn overigens zeer veel maten en vermogens beschikbaar in de duwvaart. 

DUWBAK
De meeste duwbakken hebben geen eigen voorstuwing of stuurinrichting, hebben één ruim en wordt veelal gebruikt voor bulk-vervoer zoals kolen, erts ect. de meest voorkomende afmetingen zijn 76,50 x 11,40 x 4 meter en meet ca. 2780 ton. 

Zelf varende duwbak:
Soort kruising tussen een duwbak en een duwschip. Een duwbak voorzien van een voortstuwingsinstallatie en stuurhut (je) of een duwschip zonder bewoonbare vertrekken.

SLEEPBOTEN
De Nederlandse sleepvaart is wereldwijd bekend, en deze vaartuigen zijn ook in diverse maten, vermogens en toepassingen gebouwd en beschikbaar. Sleepboten zijn gebouwd om vaartuigen te slepen. Een sleepboot is speciaal ontworpen om te slepen en heeft (ten opzichte van de lengte) groot motorvermogen.

In de binnenvaart komen we nog met de traditionele schroefboten in aanrakingen maar voor de zeehaven assistentie zijn de nieuwe Rotortug en Voith-Schneider principes meer toepasbaar. 

PASSAGIERSCHIP
Passagiersschepen, de naam zegt het als worden in verschillende toepassingen gebouwd zoals:
– Schepen voor dag rondvaarten
– Schepen voor riviercruises
– Veerboten, denk dan aan de vaartuigen tussen o.a. Texel en het vaste land. – Veerponten voor het vervoer van mensen en auto daar waar geen bruggen liggen. 

TANKSCHEPEN
Tankschepen zijn speciaal ontwikkelde vaartuigen welke geschikt zijn voor het vervoer van vloeistoffen, gassen en poedervormige producten. 

Tankschepen worden onderverdeeld in Type Normaal (N), Type Chemie (C), Type Gas (G) en Bunkertankers Tankers zijn er in diverse afmetingen;
Enkele soorten afmetingen zijn:

 • 81,30 x 9,60 meter
 • 86 x 9,60 meter
 • 86 x 9,50 meter
 • 110 x 11,45 meter
 • 110 x 13,50 meter
 • 125 x 11,45 meter
 • 135 x 11,45 meter
 • 135 x 13,50 meter
 • 135 x 15,00 meter
 • 135 x 17,50 meter
 • 147 x 22,80 meter 

CONTAINERSCHEPEN
Dit zijn schepen die speciaal gebouwd zijn voor het vervoer van containers. Bij de bouw is rekening gehouden met de standaardmaten van containers om zodoende de ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken. De containers zijn er in gekoelde en niet gekoelde vorm.

CEMT Klasse
De binnen- of rivierscheepvaart is in Europa opgedeeld in CEMT-klasses om de afmetingen van vaarwegen in West-Europa op elkaar af te stemmen. De klasse-indeling is in 1992 bepaald door de Conférence Européenne des Ministres de Transport (vandaar de term CEMT-klasse).

Per klasse zijn de maximale afmetingen van het schip vastgelegd. Hiermee wordt meteen duidelijk welke bruggen al dan niet ondervaarbaar zijn en welke kanalen en rivieren al dan niet bevaarbaar zijn vanwege diepgang en manoeuvreerbaarheid.

De indeling loopt van 0 t/m VIIa. De genoemde namen van het soort schip zijn ontleend aan het schip waarvoor de afmetingen van de vaarweg maximaal geschikt zijn.

CEMT- klasseRWS- klassetypelengtebreedtediepgang geladenstrijkhoogte leeg/geladenlaadvermogen (ton)
0M0Kleinere vaartuigen    <250
IM1Spits38,505,052,54,65/3,35251-400
IIM2Kempenaar50-556,62,65,8/4,6401-650
IIIM3Hagenaar55-707,22,66,3/5,1651-800
IIIM4Dortmund-Eemskanaalschip67-738,22,76,3/5,1901-1050
IIIM5Verl. Dortmund-Eemskanaalschip80-858,22,76,3/5,11051-1250
IVaM6Rijn-Hernekanaalschip80-1059,52,96,7/5,31251-1750
IVaM7Verl. Rijn-Hernekanaalschip1059,53,06,7/5,31751-2050
VaM8Groot Rijnschip11011,43,57,1/5,42051-3300
VaM9Verl. Groot Rijnschip13511,44,07,1/5,43301-4000
Vb Duwkonvooi met 1×2 bakken in de lengte170-19011,43,5-4,09,13951-7050
VIaM10Maatgevend schip11013,54,07-9,14001-4300
VIaM11Maatgevend schip13514,204,07-9,14301-5600
VIaM12Rijnmax schip13517,04,07-9,1>5601
VIb Duwkonvooi met 2×2 bakken naast elkaar185-19522,83,5-4,07-9,16400-12000
VIc Duwkonvooi met 3×2 bakken naast elkaar27022,83,5-4,09,19600-18000
VIIa Duwkonvooi met 2×3 bakken naast elkaar19534,23,5-4,09,114500-27000

Bronnen: Wereld van de binnenvaart, Bureau voorlichting binnenvaart, Wikipedia

Hieronder kunt u heel eenvoudig het bestand downloaden en/of uitprinten 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is einde-bericht-website-1024x137.png