Antwerpen

Port of Antwerp

1 Havenkaart( BVK editie) 2 VHF kanalen en telefoonnummers sluizen 3 Plooikaart Antwerpen( Standaard) 4 Spertijden bruggen op werkdagen – Bruggen VHF 62 5 Havenverordeningen( tevens controlelijsten bunkeren en overslag) 6 Havenrechten 7 Nautische berichten 8 Walstroom, drinkwater en afvalinzameling 9 Meldpunt haven 10 Schademeldingen 11 Loket toelatingen 12 APICS[ Lees meer…]

Read More

Port of Antwerp: tarieven 2021

Wijzigingen tariefverordeningen voor 2021 1. De tarieven vermeld in volgende verordeningen stijgen met ingang van 1 januari 2021 in overeenstemming met het inflatiepercentage van de CPI augustus 2020, wat neerkomt op een aanpassing van 0,82%:• Tariefverordening op het slepen in de dokken • Tariefverordening op de binnenvaart • Tariefverordening op[ Lees meer…]

Read More

Nieuw Havenreglement Antwerpen

Op 1 december 2020 is de nieuwe havenpolitieverordening van kracht gegaan. De wijzigingen betreffen de toevoeging van een nieuw artikel rond Certified Pick up en enkele kleinere wijzigingen teneinde de havenpolitieverordening in lijn te brengen met het nieuwe HKD-decreet. Voor de bepalingen rond Certified Pick up werd een overgangsregeling voorzien.[ Lees meer…]

Read More