Antwerpen, Archief nieuws, Belgie

WIJZIGING VHF HAVENGEBIED ANTWERPEN

– Nautisch bericht nr 22_136 van 13 april 2022 – 

Maatregelen naar de scheepvaart:

Ten behoeve van een volgende stap in de implementatie van verkeersbegeleiding in de dokken van de haven van Antwerpen, zullen op 20/4/2022 om 08u00 de VHF kanalen en waar deze van toepassing zijn, wijzigen.

Het herschikken van de VHF-kanalen tussen de verschillende VTS sectoren, gebeurt conform de voorwaarden opgelegd door de federale regulator BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie).

De dokken van de Antwerpse haven worden vanaf 20-04-2022 om 08u00 ingedeeld in 4 sectoren met elk een eigen navigatiekanaal.

 1. Sector Polder VHF02: het gebied ten noorden van de Lillobrug.
  VTS-verkeersbegeleiding actief. (Lillobrug bereikbaar op VHF02)
   
 2. Sector Donk VHF22: het gebied ten zuiden van de Lillobrug tot en met de imaginaire lijn in het Hansadok tussen k240 en k415.
  De VTS-verkeersbegeleiding in dit gebied gaat van start op 16-05-2022 om 08u00.
   
 3. Sector Weel VHF62: het gebied ten zuiden van de imaginaire lijn in het Hansadok tussen k240 en k415. (Noordkasteel-, Siberia-, Wilmarsdonk- en Oosterweelbrug bereikbaar op VHF62)
  De VTS-verkeersbegeleiding in dit gebied gaat op een nog te bepalen datum van start.
   
 4. Seector Waasland VHF74: het navigatiekanaal op linkeroever achter de sluizen.
  VTS-verkeersbegeleiding actief.
   

Meer informatie is te vinden op:
https://www.portofantwerp.com/nl/vessel-traffic-vt
email: VTS@portofantwerp.com
tel: +32 3 229 72 50

NAUTISCH PERSBERICHT: Nr. 22_134

Op 18 april 2022 om 12.00u wordt er overgeschakeld van marifoonkanaal 8 naar marifoonkanaal 88 in en rond het Deurganckdok voor de communicatie tussen loodsen, sleepboten, Brabo en Port Authority Officers. 

Als “noodkanaal” tussen de loodsen en de kranen blijft men tot nader order marifoonkanaal 61 (met subtoon) gebruiken. Voor de omschakeling van marifoonkanaal 61(met subtoon) naar marifoonkanaal 88 (met subtoon) wordt nog een datum vastgelegd. 

Meer informatie is te verkrijgen bij:
Port of Antwerp (PoA) ACC, tel. +32 3 229 71 23