Antwerpen, Nieuws

Nieuw Havenreglement Antwerpen

Op 1 december 2020 is de nieuwe havenpolitieverordening van kracht gegaan.

De wijzigingen betreffen de toevoeging van een nieuw artikel rond Certified Pick up en enkele kleinere wijzigingen teneinde de havenpolitieverordening in lijn te brengen met het nieuwe HKD-decreet.

Voor de bepalingen rond Certified Pick up werd een overgangsregeling voorzien. Deze bepalingen treden in werking vanaf 1 januari 2021.

Herziening van december 2020 van de havenpolitieverordening en van de havenonderrichtingen vind je hier terug: