Tag: Haven Antwerpen

Port of Antwerp

1 Havenkaart( BVK editie) 2 VHF kanalen en telefoonnummers sluizen 3 Plooikaart Antwerpen( Standaard) 4 Spertijden bruggen op werkdagen – Bruggen VHF 62 5 Havenverordeningen( tevens controlelijsten bunkeren en overslag) 6 Havenrechten 7 Nautische berichten 8 Walstroom, drinkwater en afvalinzameling 9 Meldpunt haven 10 Schademeldingen 11 Loket toelatingen 12 APICS[ Lees meer…]

Read More