Havens Nederland, Nieuws, Port of Den Helder

Den Helder

1Vessel Traffic Service
2VHF informatie
3VTS Procedures Den Helder
4Havenverordening
5Bruggen en sluizen/ bedieningstijden
6Afvalverwijdering
7Drinkwater
8Haventarieven
9Haven en kade nummers
10Blauwe kegel plaats
11Contactgegevens Nautische Diensten

PROMINENTE OFFSHORE-HAVEN

Tegenwoordig is Den Helder niet alleen een belangrijke defensiehaven, maar ook een prominente offshore-haven. Sinds 1965 – als er enorm veel gas in de Noordzee wordt getapt – ontwikkelt de offshore-industrie zich snel. De Koninklijke Marine, het bedrijfsleven en het havenbedrijf NV Port of Den Helder werken in de moderne tijd samen om de haveneconomie verder te ontwikkelen.


1-Vessel Traffic Service (VTS)

Het operationele scheepvaartverkeer rond Den Helder wordt afgehandeld door het VTS-station in de Vessel Traffic Control Center. Deze verkeersleiding is continu in bedrijf, onder alle weersomstandigheden. Hierdoor is de afhandeling van schepen in het VTS-gebied snel en veilig. Het gebied omvat de bevaarbare geulen het Schulpengat, Molengat, Marsdiep, de vaarwegen van Den Helder, de marinehaven, de rijkszeehaven Het Nieuwe Diep en de veerhaven.


2-VHF informatie

Schepen die zijn uitgerust met VHF moeten daarom overschakelen naar VHF 62 zodra ze het VTS-gebied binnenkomen of verlaten, bruggen passeren, voor anker gaan of andere specifieke activiteiten uitvoeren.

Op verzoek kan informatieve radarondersteuning worden geboden met betrekking tot de positie van het schip. VHF 62 geeft ook regelmatig informatie over weersomstandigheden, waterstanden, zicht, loodsdiensten, etc.

Binnen de VHF 62 range kunnen ETA berichten worden verzonden om de beschikbaarheid van een loods te verzekeren.

De verkeersleiding Den Helder op VHF 62 en het Havenbedrijf op VHF 14 dienen bij aankomst en vertrek door alle schepen te worden gecontacteerd.


3-VTS Procedures Den Helder

BRON: Maritiemfreelancer.nl

BRON: Maritiemfreelancer.nl


4-Havenverordening

In de haven van Den Helder gelden scheepvaartregels. Deze regelgeving draagt ​​bij aan de veiligheid in de haven van Den Helder. De Havenmeester handhaaft internationale, nationale en lokale wet- en regelgeving in de haven van Den Helder.


5-Bruggen en sluizen/ bedieningstijden

Hieronder vindt u relevante informatie over de bruggen en sluizen op de lokale vaarwegen in Port of Den Helder en omgeving.

Moorman brug

Bevaarbare vaarweg van / naar Getijdensluis Koopvaarders
Contact: VHF 18 of +31 (0) 223 65 21 29
Vaarbreedte: 18,00 meter
Hoogte (beweegbare constructie): 3,32 meter NAP
Hoogte ( vaste constructie): 3,15 meter NAP

Buiten dienst op:
maandag t / m donderdag
06.45-08.45 uur (eenmalige opening om 8.15 uur voor maximaal 10 minuten)
16.00-17.00 uur
Vrijdag
06.45-08.45 uur -tijd opening om 8.15 uur voor maximaal 10 minuten)

Van Kinsbergen Brug

Contact: VHF 14 of +31 (0) 223 61 39 55

Brug wordt beheerd door Gemeentelijk Havenbedrijf Den Helder. 


Bevaarbare breedte: 17,00 meter

Bedieningstijden:
maandag t / m donderdag
06.00-07.00 uur
08.10-12.00
uur
12.15-12.45 uur
13.00-16.00 uur 17.00-23.00 uur
Vrijdag
06.00-07.00 uur
08.10-12.00 uur 12.15-12.45
uur
13.00-24.00 uur
zaterdag
24.00-22.00 uur
zon- en feestdagen
08.00-23.00 uur

Burgemeester Visser Brug

Burgemeester Visserbrug
Over de vaarweg naar de Industriehaven (industriehaven), Spoorhaven (spoorhaven) en diverse jachthavens

Contact: VHF 22 of +31 (0) 223 61 32 92

Brug wordt op afstand bediend vanuit de Koopvaarderschutsluis
Bevaarbare breedte: 17 , 00 meter
Hoogte: 3,04 meter NAP  Hoogteverschil
: 5,90 meter NAP

Bedieningstijden:
maandag t / m donderdag
00.00-07.00 uur
08.30-16.00 uur
17.00-24.00 uur
vrijdag
00.00-07.00 uur
08.30- 24.00 uur
zaterdag, zondag en feestdagen
00.00-24.00 uur

Buiten dienst op:
Maandag t / m vrijdag
07.00-08.30 uur

Koopvaarderschutsluis

De Koopvaarder getijdensluis is alleen bedienbaar bij waterstanden tussen +2,00 en –2,00 meter NAP


Contact: +31 (0) 223 61 32 92

Scheepslengte: 85 meter (92 meter op speciaal verzoek)
Bevaarbare breedte: 15,95 meter
Buitenste niveau: 6,45 meter onder NAP
Binnenste niveau: 5,90 meter onder NAP

Bedieningstijden: het hele jaar door
00.00-24.00 uur

Zeedok

De brug wordt bediend door het personeel van Jachtwerf Willemsoord


Contact: +31 (0) 6 54 92 85 47

Bedieningstijden:


april en mei:
maandag t / m vrijdag:

08.00 -17.00 uur
Zaterdag en zondag:

08.00-10.00 uur 18.00-21.00
uur

Juni t / m augustus:
maandag t / m vrijdag:

08.00-11.00 uur
13.00-16.00 uur
18.00-21.00 uur
zaterdag en zondag:

08.00-11.00 uur
13.00-16.00 uur
18.00-21.00 uur

september:
maandag tot en met vrijdag:

Op afroep
zaterdag en zondag:

08.00 – 11.00 uur
13.00-15.00 uur
18.00 – 20.00 uur

Scheepslengte: 32 meter met beide deuren aan beide zijden
Scheepslengte: 37 meter met enkele deuren aan beide zijden

Bevaarbare breedte: 20,10 meter
Buitenste niveau: 8 meter onder NAP (Normaal Amsterdam Niveau)
Binnenste niveau: 7,42 meter onder NAP (Normaal Amsterdam Niveau)

De veerpontbruggen in de Maritieme Binnenhaven en het Werfkanaal en de Willemsoordbrug Weststraat worden bediend door het personeel van Jachtwerf Willemsoord

Andere bruggen

Contact: +31 (0) 6 54 92 85 47

Veerbootdokbrug Zuidstraat
Bevaarbare breedte: 13,10 meter

Bedieningstijden:
1 mei t / m 31 augustus – maandag t / m zondag: 08.00-16.00 uur
1 september t / m 30 april – maandag t / m vrijdag inclusief: 08.00-16.00 uur

Reddingsbootmuseum veerpontdokbrug Bevaarbare
breedte: 13,10 meter

Bedieningstijden:
1 mei t / m 31 augustus – Maandag t / m zondag: 08.00-16.00 uur
1 september t / m 30 april – Maandag t / m vrijdag: 08.00-16.00 uur uur

Weststraat veerpontbrug
Bevaarbare breedte: 9,73 meter

bedieningstijden:
1 mei t / m 31 augustus – maandag t / m zondag: 08.00-16.00 uur
1 september t / m 30 april – maandag t / m vrijdag: 08.00-16.00 uur

Willemsoordbrug Weststraat
Bevaarbare breedte: 11.00 meter

Bedieningstijden:
1 mei t / m 31 augustus – Maandag t / m zondag: 08.00-16.00 uur
1 september t / m 30 april – Maandag t / m vrijdag: 08.00-16.00 uur

Kooysluis met Oostoeverbrug

Contact: +31 (0)223 52 12 20
Openingstijden :

16 april t / m 31 mei:
maandag t / m donderdag

06.00-07.15 uur
08.00-16.00 uur
16.45-22.00 uur
vrijdag

06.00-07.15 uur
08.00-22.00 uur
zaterdag, zondag en feestdagen

09.00-18.00 uur

1 juni t / m 15 september inclusief:
maandag t / m donderdag

06.00-07.15 uur
08.00-16.00 uur
16.45-22.00 uur
vrijdag

06.00-07.15 uur
08.00-22.00 uur
zaterdag, zon- en feestdagen

09.00-19.00 uur

16 september t / m 15 oktober:
maandag t / m donderdag

06.00- 07.15 uur
08.00-16.00 uur
16.45-22.00 uur
vrijdag

06.00-07.15 uur
08.00-22.00 uur
zaterdag, zondag en feestdagen

09.00-18.00 uur

16 oktober t / m 15 april:
maandag t / m donderdag

06.00-07.15 uur
08.00-16.00 uur
16.45-22.00 uur
vrijdag

06.00-07.15 uur uur
08.00-22.00 uur
zaterdag, zondag en nationale feestdagen

buiten dienst.

Deze bruggen worden bediend vanuit de controlecentrum van de Kooysluis

NOORDHOLLANDSKANAAL/BALGZANDKANAAL/KANAAL STOLPEN-SCHAGEN

Contact: VHF 20 or +31 (0)223 52 12 20

Over het Noordhollandskanaal:

Kooy brug bij Den Helder ( hoogte ± 7.00 meter)
Koegrasspoorbrug over fr N9 ( hoogte ± 2.50 meter)

Vlotbrug in ’t Zand
Brug bij “De Stolpen” ( hoogte ± 4.50 metres)
St. Maartensvlotbrug
Burgervlotbrug
Brug bij Schoorldam (hoogte aan de oostzijde voor jachten 2,70 meter)

Over het Balgzandkanaal:

Balgzand brug bij Van Ewijcksluis

Over het Kanaal Stolpen-Schagen:

Stolper ophaalbrug
Zijper ophaalbrug

Deze twee bruggen worden ter plaatse bediend. 

Brugbediening is aan te vragen via VHF 20 of +31 (0) 72 51 98 55.


6-Afvalverwijdering

Gerelateerde documenten

ISD contact informatie


7-Drinkwater

In de Port of Den Helder beschikken wij over zeer grote bufferinstallaties op de Paleis- en Nieuwediepkade die de schepen met een zeer hoge vulsnelheid van 150m3 / uur kunnen vullen met drinkwater. Dit betekent dat een gemiddeld schip met 200m3 drinkwateropslag binnen 2 uur gevuld is. In andere havens duurt het waarschijnlijk langer! In totaal wordt er jaarlijks meer dan 300.000m³ drinkwater via onze systemen geleverd.

Onze wordt geleverd met Hadex, een vorm van chloor die de houdbaarheid in tanks aan boord van schepen en offshore-platforms verbetert. Ook voeren we extra UV-filtering uit op het water, waardoor de waterkwaliteit verbetert.

Wij verhuren onze installaties aan ISD, die het drinkwater aan de schepen levert. Voor de actuele drinkwatertarieven kunt u hieronder naar hun website gaan.

De vulpunten langs Het Nieuwe Diep zuid (kaaien 43 t / m 55) en de Nijverheidskade hebben een veel kleinere capaciteit en geen Hadex-bijvulling. Vissers gebruiken dit vaak, waar Hadex vanwege het ijs ongewenst is voor het conserveren van hun vis.


8-Haventarieven


9-Haven en kade nummers


10-Blauwe kegelplaats

Aan de binnenzijde van de Koopvaarderschutsluis is een blauwe kegelsteiger voor 1 scheepslengte.

Er zijn veel diensten werkzaam in of betrokken bij de haven van Den Helder. Hieronder vind je de belangrijkste contactgegevens van de meest relevante organisaties.


11-Contactgegevens Nautische Diensten

Harbour service NV Port of Den Helder
Het Nieuwe Diep 33
1781 AD Den Helder
+31 (0)223 61 39 55 or +31 (0)6 53 78 15 97
havenmeester@podh.eu

www.portofdenhelder.eu

VHF: 14

National Port Coordination Center

Fort Harsens
Beversierweg 5
1781 AC Den Helder
+31 (0)223 65 75 22

Coastguard center

Gebouw MHKC
Nieuwe Haven
P.O. Box 10.000
1780 CA Den Helder
+31 (0)223 54 23 00
ALARM +31 (0)900 01 11
www.kustwacht.nl

National Police Unit North-West Netherlands
Bastiondreef 2
1784 MR Den Helder
M  +31 (0) 6 52 30 19 91

Dutch Pilotage BV

T: +31 (0) 255 56 45 00
www.loodswezen.nl

Koninklijke Marechaussee
Bastiondreef 2
1784 MR Daman
T  +31 (0) 223 65 72 15 (zeehaven kruispunt)
www.marechaussee.nl

Douane Noord-Holland
+31 (0) 800 05 43

www.douane.nl