Nieuws, Partners

Partner: Sensor Maritime

SENSOR MARITIME 

Voortbouwend op 25 jaar historie en diepgaande kennis van sensortechnologie, is Sensor Maritime als succesvolle spin-off van Sensor Invest reeds een gevestigde naam in de maritieme markt. 

In 2017 introduceerde Sensor Maritime het product Bridgescout®, ontwikkeld om het aantal aanvaringen, maar ook het risico op aanvaringen, te verminderen. Inmiddels is Bridgescout® een erkend brughoogtedetectiesysteem op de binnenwateren, welke door rederijen wordt ingezet om de veiligheid aan boord van tankers, containerschepen, droge lading schepen en passagiersschepen door heel Europa te vergroten. Je hebt Bridgescout® aan boord vanaf €16.900 (exclusief installatie). Ondertussen zijn er ook verschillende installatiepartners, waaronder Werkina Werkendam, EMS, C-Systems, Van Tiem Elektro en Kadlec & Brödlin

REAL TIME BRUGHOOGTEDETECTIE DOOR BRIDGESCOUT®

Bridgescout® detecteert of er voldoende doorvaarthoogte is. Het systeem bestaat uit de interface voor de kapitein in de lessenaar en de Bridgescout®-sensor met GPS-antenne op de stuurhut of onder de pet (bakboord of stuurboord). Vanaf 500 meter tot een object licht het paneel in de stuurhut op. Bridgescout® attendeert de kapitein op een naderend object en begint met scannen. Vanaf 300 meter tot een object is Bridgescout® in de mogelijkheid een melding te genereren. Indien de stuurhut te hoog staat en er onvoldoende doorvaarthoogte is, informeert Bridgescout® de kapitein over een potentieel risico tot aanvaring. Naast een buzzer is er een gesproken alarm (“stuurhut te hoog”) te horen. Indien het zicht van de Bridgescout®-sensor langer dan 5 seconden geblokkeerd wordt, bijvoorbeeld door een object op het dek, meldt Bridgescout® dit. 

Bridgescout®-instellingen, bijvoorbeeld de marge tussen de stuurhut en een object, maar ook alarmering, zijn naar wens in te stellen. Bridgescout® is niet afhankelijk van omgevingsfactoren als hoogte van objecten of waterstanden; Bridgescout® maakt een real-time scan. Vooral de alertheid door Bridgescout® en de ondersteuning op kritieke momenten worden positief opgemerkt door klanten. Mocht er een moment van onoplettendheid zijn of mocht de kapitein een inschattingsfout maken, is het Bridgescout®-alarm daar om een aanvaring te voorkomen.

Neemt u contact op voor onze actuele prijzen.

SENSOR MARITIME HUB 

Omdat de sensor oplossingen van Sensor Maritime modulair zijn, is het mogelijk om op elk moment oplossingen aan het systeem toe te voegen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om met Bridgescout® Basic + Height Control (€7.250) te beginnen, dit attendeert de kapitein op een naderend object en biedt real time informatie over de actuele hoogte van z’n schip en de laagst mogelijke kruiplijn, en in de toekomst een Bridgescout®-sensor toe te voegen. Alle producten worden verbonden met de interface in de stuurhut, die de kapitein op het juiste moment van de juiste informatie voorziet.

Neemt u contact op voor onze actuele prijzen.

DOCKSCOUT®

Binnenkort introduceert Sensor Maritime haar nieuwste oplossing, Dockscout®. Bij het aanmeren treden regelmatig schades op. Meestal ontstaat deze schade aan kades, sluizen of aan het schip zelf door het verkeerd inschatten van de snelheid en de afmetingen van het schip. Met automatische kadedetectie met behulp van Dockscout® kan dit voorkomen worden. Dockscout® meet real time de afstand van het schip tot een kade of sluiswand. Voor deze toepassingen wordt een sensor voor- en achterop het schip geplaatst. Op die manier heeft de schipper bij het invaren van de sluis direct een volledig beeld van de zijkanten van het schip. En manoeuvreert de schipper zijwaarts, dan is de afstand tot de kade direct te zien, zowel voor als achter. Op onze interface in de stuurhut leest de kapitein de afstanden langs het schip af. Simpel gezegd: je hebt tot op de centimeter nauwkeurig een lokaal radarbeeld van de hele lengte en breedte van het schip. Oftewel, geen matroos nodig die voor op het schip ongeveer de afstand schat, maar een sensor die de afstand tot op de centimeter nauwkeurig meet.

Neemt u contact op voor onze actuele prijzen.

Nieuwe Linie 9

5264PJ, Vught

T+31 73-2200454

Einfo@sensormaritime.com

Iwww.sensormaritime.com


Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Binnenvaart Kennis.