Nieuws, Partners

Partner: Shipit Multimodal Logistics nv


SHIPIT gelooft dat onze maatschappij er alle baat bij heeft om maximaal in te zetten op alternatieve vervoersmodi.  Hoewel wegtransport nog steeds een voorname en economisch noodzakelijke rol blijft vervullen, biedt een ‘modal shift’ van vervoer over de weg naar vervoer per schip of per spoor perspectieven voor een milieuvriendelijkere vervoerswijze. Door anders te gaan vervoeren, realiseren we de noodzakelijke reductie van ongevallen, files, luchtverontreiniging en andere maatschappelijke hinder.  

Modal shift betekent daarbij ook vaak een verschuiving van unimodaal naar multimodaal transport waarbij we in plaats van in te zetten op één vervoerswijze gebruik maken van een keten van vervoermodaliteiten voor een zelfde verplaatsing.  SHIPIT heeft de expertise en de middelen om u te helpen deze ‘modal shift’ te realiseren.

We zijn een team van experts op gebied van multimodaal transport en beschikken over:
  – Grondige kennis van alle vervoersmodi, infrastructuur, beschikbare technieken en vigerende wetgeving
  – Een vloot van eigen binnenschepen 
  – Strategisch gelegen binnenvaartterminals. 

Met onze unieke assets zijn we in staat om voor u de meest optimale en toekomstgerichte vervoersoplossing samen te stellen.

BINNENVAART

In al onze dienstverlening is binnenvaart met voorsprong de belangrijkste vervoersmodus.  Vervoer over de binnenwateren kent voor SHIPIT geen geheimen of grenzen. 

SHIPIT werkt voor vele Belgische en buitenlandse bedrijven in de bouw- en recycling sector.  Wij zijn gespecialiseerd in het binnenvaart vervoer van (bouw)grondstoffen, afgewerkte bouwmaterialen, gevaarlijke en verontreinigde goederen, diverse types afval, grond, baggerspecie, etc.  Jaarlijks vervoeren we enkele miljoenen tonnen goederen via de waterwegen doorheen heel Europa, equivalent van meer dan 100.000 vrachtwagens.

Om onze vervoersoplossingen bedrijfszeker te houden, hebben we een uitgebreide vloot relatieschepen gaande van 300T tot 6000T.   Hiernaast beschikken we over een eigen vloot binnenvaartschepen. 

MULTIMODAAL VERVOER

SHIPIT verzorgt het multimodaal vervoer van bulk- en palletladingen van A tot Z.   Wij beperken ons niet tot binnenvaart, maar kunnen voor u ook voor-en natransport via de weg, spoor-en kustvaarttransport en op- en overslag verzorgen.  Voor vergunningen en administratieve bijstand kan u ook bij ons terecht.

Door steeds innovatief te zijn, kunnen we ons op Europees niveau onderscheiden in de uitvoering van complexe multimodale projecten.  Onze inventieve toepassingen maken dikwijls het verschil en hierdoor vinden we voor onze klanten vaak de weg naar het water.

SHIPIT gaat geen uitdaging uit de weg.  Wij zijn vertrouwd met problematieken van geur, stof, toxiciteit, vervloeiing, stabiliteit, schadegevoeligheid, mobiliteit, …  Op maat van uw project bouwen en verbouwen wij kades en schepen, installeren wij speciale machines, enzovoort.   Wij maken geen compromis met betrekking tot veiligheid en sociale omgeving. 

OP- EN OVERSLAG

SHIPIT beschikt over binnenvaart terminals langsheen belangrijke Belgische waterwegen.  In Wielsbeke en Brussel heeft SHIPIT eigen terminals.  In Kallo, Geel en Genk is SHIPIT klanten van dienst op partner terminals.  Onze activiteiten op de terminals worden sterk gedreven door de huidige en toekomstige noden van de bouwsector.

Aan- en afvoer van primaire en secundaire bouwmaterialen in bulk gebeurt steeds meer over lange afstanden en dus bij voorkeur per schip.  Ook voor afgewerkte bouwmaterialen biedt SHIPIT een oplossing: wij creëren vooruitgeschoven voorraden die we milieuvriendelijk én betaalbaar over water aanvoeren.  Van daaruit bedienen we de lokale afnemer sneller en flexibeler dan ooit!

SLIMME BOUWLOGISTIEK

In de haven van Brussel startte SHIPIT in 2019 een ‘Construction Consolidation Centre’.  Het centrum van Brussel kent immense bouwwerken op kleine oppervlaktes.  Door alle aanvoer van bouwmaterialen op voorhand te consolideren op onze terminal en van daaruit accuraat gepland en milieuvriendelijk bouwwerven op het juiste tijdstip en de juiste plaats te bevoorraden, realiseren we een ongekende efficiëntiewinst!  Kortom ‘slimme bouwlogistiek’.

Het ‘Construction Consolidation Centre’ is tegelijk watergebonden en gelegen in het centrum van Brussel.   Bouwmaterialen worden er bij voorkeur per schip geleverd, maar tevens kunnen aanleveringen per vrachtwagen de klok rond gebeuren.  SHIPIT staat in voor ontvangst van de goederen, stockage, voorraadbeheer en de uitlevering naar de bouwwerf.  Just in time, just in place.


SHIPIT MULTIMODAL LOGISTICS NV
Beatrijslaan 29,
2050 Antwerpen,
Belgium 

Telefoon:
+32 (0)3 570 29 80

E-Mail:
bulk@shipit.be


Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Binnenvaart Kennis.