Partner berichten

Nieuws van ACM

Aflos & Crew Management bv in samenwerking met het Tulpenfonds biedt vangnet voor afloskapiteins bij arbeidsongeschiktheid

Het is algemeen bekend dat slechts weinig ZZP-ers een inkomen garantie hebben bij arbeidsongeschiktheid. Bij een ongeval of ziekte voor langere tijd valt een ZZP-er vaak direct terug in zijn maandelijkse inkomsten terwijl de normale kosten als huur/hypotheek, energiekosten, dagelijkse boodschappen, kleding en schoolkosten voor de kinderen gewoon doorlopen. In de binnenvaart bij ZZP-ers, die werken als zelfstandige schipper, stuurman of matroos is dit helaas niet anders. Ook daar is het verlies van inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid een vaak niet te verzekeren probleem.

Ik maak me zorgen als ik dit constateer bij sommige van de aflossers die via ons in de binnenvaart actief zijn.” aldus Leendert van Halst, directeur bij ACM. Voor de oudere ZZP-ers is het vaak onmogelijk om op oudere leeftijd nog een verzekering voor arbeidsongeschiktheid af te sluiten bij een reguliere verzekeraar. Maar ook jonge ZZP-ers in de binnenvaart lopen soms tegen problemen aan bij het afsluiten van verzekeringen. Een uitgebreide medische keuring en hoge maandelijkse premies maken het vaak onmogelijk voor een ZZP-er om een arbeidsongeschiktheid verzekering af te sluiten. Jammer want het weerhoudt veel personeel om actief te worden in de binnenvaart, terwijl de sector iedere arbeidskracht goed kan gebruiken. Ik hoop met ACM en de samenwerking met Tulpenfonds deze barrière te kunnen wegnemen met introductie van crowdsurance.

Een vangnet voor uitval is essentieel en een onderling broodfonds lijkt dan de oplossing. Maar de transparantie van een dergelijk broodfonds wordt te vaak gezien als een voordeel. “Als je iedereen kent en iedereen gaat elkaar controleren is die transparantie eerder een nadeel.” Een vangnet gebaseerd op crowdsurance biedt de voordelen van inkomensdekking bij arbeidsongeschiktheid in juist een volledige anonieme omgeving. Het crowdsurance netwerk dat ACM en Tulpenfonds voor de binnenvaart nu starten is een collectief van ZZP-ers actief in de binnenvaart die elkaar voorzien van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid. We noemen dit een schenkkring. Op basis van solidariteit vormt het collectief van ZZP-ers dus een groot vangnet. Bij crowdsurance zorgen de zelfstandigen voor elkaar maar blijven wel anoniem. Volgens van Halst “Solidariteit zonder dankjewel te hoeven zeggen !”

Hoe werkt het? Je sluit je via de website www.tulpenfonds.nl/acm aan bij de schenkkring en kiest ook direct het bedrag wat je wil ontvangen als uitkering als je ziek bent. Die uitkering kan bijvoorbeeld € 2000 bedragen. Iedereen in de schenkkring draagt bij als een collega deelnemer uitvalt.

Wat kost het? Naast de eenmalige inschrijfkosten (€ 175 maar hierop 75% korting via ACM) betaal je maandelijks een administratieve vergoeding van € 10. Plus de bijdrage aan de schenkkring, die maximaal 5% bedraagt van het bedrag wat je zelf verzekerd hebt. Is het verzuim binnen de kring heel laag betaal je minder dan wanneer het verzuim hoog is. Maar dus nooit meer dan 5% van je eigen verzekerde bedrag. Dus bij € 2000 is dit maximaal € 100. Gemiddeld bij aantal ander schenkkringen is het gemiddelde bedrag ongeveer € 30 (bij een uitkering van € 2000).

Wie kan zich aansluiten? Iedere zelfstandige die actief is in de binnenvaart kan zich aansluiten bij deze schenkkring. Dus zowel voor de ACM medewerkers maar ook voor ZZP-ers die niet werken via ACM. Het is open voor iedereen. Alle deelnemers blijven voor elkaar anoniem én ook voor ACM. Privacy is en blijft dus gewaarborgd!

Tenslotte:

• Keuze uit € 1000 / € 1500 / € 2000 / € 2500 / € 3000 netto uitkering per maand(max2jaar)

  • Claim op uitkering wordt geschikt door onafhankelijke ARBO arts
  • Ben je ziek dan ontvang je van de andere ZZP-ers in de groep na 42 dagen het gekozen bedragvoor het percentage dat je arbeidsongeschikt bent
  • Simpel online te regelen én op te zeggen en te betalen via automatische incasso.

Voor nadere informatie:
Leendert van Halst, Aflos & Crew Management bv, 085 8772324 of leendert@afloscrew.com 

http://www.tulpenfonds.nl/acm/

www.tulpenfonds.nl/

www.afloscrew.com


Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Binnenvaart Kennis.