Nieuws, Partners

Partner: UnibargeOVER UNIBARGE

Unibarge streeft naar perfectie. Voor Unibarge geen loze kreet, maar een ambitie die wij in een viertal pijlers tot uiting laten komen:

Passie
Bij Unibarge voeren wij 24/7 met passie ons werk uit. Werk waarbij wij extra waarde toevoegen door op inventieve en unieke wijze logistieke vraagstukken op te lossen. Daarnaast stelt de passie voor een gezonde leefomgeving en goed klimaat ons als geen ander in staat te voldoen aan de strenge QHSSE-eisen. Eisen die ons niet remmen, maar die we vertalen naar praktisch toepasbare procedures.

Ondernemerschap
Bij Unibarge zit het ondernemerschap in het bloed. Het werken met onafhankelijke, ervaren kapiteins zorgt voor gedrevenheid en een streven naar een soepel en efficiënt verlopende opdracht. Unibarge ambieert dan ook, met veel energie en vindingrijkheid, om uitdagingen aan te pakken en op te lossen. Kortom… kan niet, bestaat niet!

Betrokkenheid
Het management van Unibarge is altijd beschikbaar voor vragen en opmerkingen van de operationele diensten. Er wordt voortdurend geïnvesteerd in het verkleinen van de afstand tussen de water- en landzijde. Dit resulteert in betrokken partners die weten wat er leeft en speelt bij alle partijen.

Efficiency
Unibarge heeft bewust gekozen voor een relatief kleine kantoororganisatie. Dit draagt bij aan een meer effectieve en efficiënte onderlinge communicatie.

Daarnaast zorgen continue investeringen in automatisering van operationele en QHSSE-processen voor een optimale efficiency.

Dit streven naar perfectie betekent voor Unibarge het streven naar:

 • Nul incidenten;
 • Maximale klant- en medewerkerstevredenheid;
 • Een effectieve en efficiënte ship-shore interface;
 • Welvaart voor alle mensen die bij Unibarge betrokken zijn.

MISSIE EN VISIE

Unibarge wil bij het vervoeren en bunkeren van olieproducten dé schakel zijn die tussen haar partners – ondernemers in de tankvaart, oliemajors en independents in de oliemarkt – de samenwerking in hun keten steeds optimaal laat verlopen. Door voorop te blijven lopen op het gebied van logistieke oplossingen, kwaliteit en veiligheid wil Unibarge een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen van haar partners en daarmee een leidende rol spelen in verbetering van positie en het duurzaamheidsimago van de tankvaart.

Visie

Unibarge wil verder groeien om een schaalgrootte te bereiken waarmee zij kan blijven voldoen aan de voortdurend toenemende behoeften van haar opdrachtgevers. Schaalgrootte zien wij als voorwaarde om stakeholders te binden en om te kunnen blijven investeren in kwaliteit van onze organisatie en dienstverlening.


DUURZAAMHEID

Duurzaamheid betekent voor ons dat wij innovatief en toekomstgericht ondernemen. Hierbij zijn wij ons bewust van onze rol in de maatschappij en in de keten waarin wij werkzaam zijn.

Duurzaamheid is een zeer belangrijk aandachtpunt binnen onze bedrijfsvoering. Dit blijkt onder meer uit het feit dat ons managementsysteem voldoet aan de eisen zoals gesteld in:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • OHSAS 18001
 • Tanker Management and Self Assessment (TMSA)
 • European Barge Inspection Scheme (EBIS)
 • Barge Inspection Questionnaire (BIQ)
 • en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Onze schepen zijn daarnaast gecertificeerd volgens de Green Award. Bovendien voldoen deze aan strenge QHSSE-eisen. Dit houdt in dat eventuele negatieve effecten op het milieu van alle operationele en geautomatiseerde processen zoveel mogelijk worden beperkt en voorkomen. Daarmee dragen wij bij aan een gezonde leefomgeving en de Europese klimaatdoelstellingen.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Daarom gaan wij verder dan het uitsluitend voldoen aan deze eisen. Wij willen voortdurend leren van onze prestaties. Alleen zo bereiken wij een maximale klanttevredenheid!
UNIBARGE

Boompjes 254
3011 XZ Rotterdam
The Netherlands

Telefoon 010 – 313 62 80

Email: cleanproducts@unibarge.com
Email: fuelproducts@unibarge.com
Email: hr@unibarge.com

Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Binnenvaart Kennis.