Nieuws, Partners

Partner: Register Holland

Met inmiddels meer dan 30 jaar ervaring is Register Holland dé onafhankelijke organisatie voor certificerende inspecties voor ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport). Register Holland is als een van de eerste bureaus officieel door ILT aangewezen om zelfstandig scheepsinspecties uit te voeren en certificaten van onderzoek af te geven. Dit mandaat geldt voor nagenoeg alle typen binnenvaartschepen, zoals motorvrachtschepen,  hotelschepen,  sleep- en duwboten, (zeilende) passagiersschepen, werkmaterieel en pleziervaartuigen. Omdat Register Holland een bureau is met korte lijnen en zelfstandig certificaten mag afgeven, kan er veel tijdwinst behaald worden. Iets wat zeker niet onbelangrijk is: zonder geldig certificaat mogen schepen immers niet varen. Snelheid is dus geboden.

Een of meerdere inspecties voor uw schip nodig?

Al in 2013 werd Register Holland, als een van de eerste onafhankelijke bureaus, officieel door ILT aangewezen om zelfstandig inspecties van schepen uit te voeren en certificaten van onderzoek af te geven. Dit mandaat geldt voor nagenoeg alle typen binnenvaartschepen. En dat is mooi. Register Holland is een bureau met korte lijnen waardoor veel tijdwinst behaald kan worden. Veel scheepseigenaren weten het bureau dan ook te vinden voor inspecties en andere werkzaamheden ten behoeve van het verkrijgen van het Certificaat van Onderzoek voor de Rijn (CVOR) en het Communautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenvaartschepen (CBB), waaronder:

•    Veiligheidsinspecties
•    Casco-inspecties
•    Herinspecties
•    Tekeningen- en schemakeur
•    Keuren elektrische installaties
•    Keuren stabiliteitsberekening (ook containerstabiliteit)
•    Tuigage-inspecties
•    Proefvaarten
•    Inbouwverklaringen CCR Motoren
•    Nieuwbouwinspecties

AUTOKRAAN KEUREN

Wist u dat uw autokraan volgens de huidige wetgeving voorzien moet zijn van een kraanboek? Dit kraanboek kan alleen worden afgegeven door een erkend deskundige. Register Holland is door Aboma gecertificeerd als erkend deskundige. Wij kunnen dus de benodigde autokraankeuring uitvoeren en een autokraanboek afgeven.
Een vast onderdeel van de inspectie is een gewichtstest. Register Holland heeft de kennis en de uitrusting om uw autokraan jaarlijks te inspecteren, de benodigde gewichtstest uit te voeren en een nieuw kraanboek af te geven of het bestaande kraanboek te verlengen.

Jaarlijkse inspectie

Conform de huidige wetgeving moet een autokraan ieder jaar worden geïnspecteerd door een deskundige en iedere 10 jaar door een erkend deskundige. De deskundige is verantwoordelijk voor de keuring en zal het kraanboek moeten invullen en ondertekenen. Het is dan ook zaak dat de inspectie door een erkend deskundige wordt gedaan.


Register Holland bv

Blankenstein 134 B

7943 PE Meppel

TEL: 0521 – 74 40 16

info@register-holland.nl

www.register-holland.nl

Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Binnenvaart Kennis.