Nieuws, Partners

Partner: DARI

Dari is een bedrijf dat actief is in de binnenvaart. Met een zeer moderne vloot zijn wij gespecialiseerd in het vervoer van droge lading, containers, vloeibare chemische -en  minerale producten over het water netwerk van West-Europa. Wij voldoen hiermee aan de transportbehoefte van onze klanten.

In 1985 is Dari opgericht door Dirk Werkman. Na enkele jaren zijn de beide zoons (Danny en Rino) ingestroomd in het bedrijf.
Tot het moment van terugtreden van Dirk Werkman en het overdragen van het bedrijf aan Danny en Rino in 2005, telde de vloot een viertal schepen.

Anno 2015 is de vloot van Dari gegroeid naar een dertigtal schepen van verschillende soorten en maten.

Het doel van Dari is op een veilige en milieu vriendelijke manier goederen te vervoeren van de Benelux tot aan Zwitserland.

De brede expertise en langdurige ervaring maakt Dari dan ook tot een betrouwbare partner in het efficiënt vervoeren van verscheidene producten over de verschillende waterwegen.


FILOSOFIE

Onze filosofie is onderverdeeld in de 7 onderstaande punten:

 • Veiligheid & Gezondheid
  Het doel van de organisatie is “ZERO-INCIDENTS” om de veilige uitvoering van alle processen en diensten voor alle belanghebbenden te waarborgen door middel van preventieve veiligheidsmaatregelen en een zorgvuldige omgang met producten en apparatuur. Het bevordert een open leercultuur en discussies over veiligheid zijn altijd welkom. De lichamelijke en geestelijke gezondheid van iedereen heeft altijd de hoogste prioriteit, met name de naleving van het relevante alcohol- en drugsbeleid.
 • Kwaliteit
  Betrouwbare producten en diensten van hoge kwaliteit voor de klant, om volledig te voldoen aan de verwachtingen van de klant, met als doel het continu verbeteren van onze reputatie.
 • Milieu & Innovatie
  Het doel is “ZERO SPILLS” en verplicht, naast het voorkomen van eventuele incidenten, alle partijen tot een proactieve benadering van milieuvraagstukken door middel van innovatieve benaderingen om de uitstoot in alle bedrijfsactiviteiten permanent te verminderen.
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen & Bedrijfsmanagement
  Het doel van het bedrijf is om een aantrekkelijke, gewaardeerde en gerenommeerde werkgever te zijn voor alle mensen, ongeacht geslacht, afkomst, religie of huidskleur. Toewijding aan het respecteren van alle mensenrechten en bedrijfsethiek is net zo essentieel als het handhaven van een positieve bedrijfscultuur.
 • Onderwijs & Opleiding
  Voortdurende opleiding en bijscholing van alle medewerkers binnen en buiten hun vakgebied zijn kernelementen van de organisatiestructuur.
 • Efficiëntie- & conformiteitsrapportage
  De regelmatige herziening van alle producten en processen om het concurrentievermogen voortdurend te waarborgen en verder te optimaliseren door het creëren van een proactieve leer- en meldingscultuur (leren van incidenten).
 • Betrouwbaarheid, veiligheid en veerkracht
  De organisatie hecht de hoogste waarde aan een veilige, betrouwbare omgang met mensen, gegevens en producten in al haar activiteiten om te voldoen aan de hoogste eisen voor probleemloze, robuuste en veilige toeleverings- en serviceketens.

DARI

AVENTURIJN 300
3316 LB DORDRECHT

Tel: +31 (0) 78 750 16 30

E-Mail: info@daribv.nl

Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Binnenvaart Kennis.