Nieuws

Menselijk falen

Vrienden,

Bijgaand mijn reactie op het onderzoek van Intergo naar de oorzaken van menselijke factoren m.b.t. incidenten in de binnenvaart. Weekblad Schuttevaer besteedde 19 februari reeds aandacht aan dit onderzoek.

Tegen onderzoeksrapporten op zich heb ik niets, mits deze geen onzin verkondigen en anderen geen onrecht aandoen.  Mocht dit naar mijn mening wel het geval zijn, dan reageer ik, zoals ik ook het onderzoeksrapport inzake de aanvaring met de stuw te Grave hekelde en het Fosfine-rapport tegen het licht hield. Onrecht en onzin kun je nu eenmaal niet vroeg genoeg de kop indrukken, wanneer een officieel onderzoeksrapport de waarheid niet vertelt,  opdat verder onheil wordt voorkomen.

Mocht U de inhoud onderschrijven, aarzel niet anderen eveneens deelgenoot van de open brief te maken.

Het gaat U goed in deze Corona tijd.

Gr.

Ton.

Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Binnenvaart Kennis.