Handig

IJs Berichten

IJsvorming op de vaarweg kan ernstige vertraging veroorzaken voor de scheepvaart. Daarnaast kunnen zogenaamde “ijsdammen” zorgen voor overstromingen. De ijstoestand op de Waddenzee, zeearmen en IJsselmeer is ook afhankelijk van de wind en/of het getij. De berichtgeving op deze pagina omvat de ijsberichtgeving voor de binnenwateren. Op de ijskaart van Nederland is de bevaarbaarheid van vaarroutes aangegeven. De kaart wordt dagelijks ververst zolang er ijs op de binnenwateren ligt en de binnenvaart er mogelijk hinder van ondervindt.

Onder de kaart treft u een legenda aan met de verklaring van de in de kaart gebruikte lijnen, kleuren en codes. De codes worden in onderstaande kaart verklaard.

In de winterperiode kunt u de ijsberichten voor het binnenland ook vinden op NOS teletekstpagina 725

De ijsberichten voor het buitenland kunt u vinden op NOS teletekstpagina 722Kies in de lijst een gebied waarvoor u een ijskaart wilt bekijken.

Bron: Rijkswaterstaat vaarweginformatie