Nieuws, Veiligheid

Overboord vallen

Overboord vallen komt regelmatig voor in de binnenvaart en dit kan leiden tot verdrinking. Om dit te voorkomen, is het nemen van maatregelen en bewustzijn bij werkgevers en werknemers in de binnenvaart van de risico’s erg belangrijk. Daarom slaan het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB), Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN) en Platform Zero Incidents (PZI) de handen in één om extra aandacht te vragen voor de risico’s en het voorkomen van deze risico’s bij hun leden en stakeholders, maar ook bij alle werkgevers en werknemers in de binnenvaartsector.
Binnenvaart Kennis sluit zich hier graag bij aan, daar wij veiligheid in de binnenvaart erg belangrijk vinden.

BRON: CBRB, BLN-SCHUTTEVAER, PLATFORM ZERO INCIDENTS

Jaarlijks vinden er in Europa 10 tot 20 verdrinkingen plaats in de binnenvaart. Ondanks het feit dat duidelijk te zien is dat het dragen van het reddingsvest op veel schepen de laatste jaren enorm is toegenomen, vallen er jaarlijks enkele tientallen bemanningsleden overboord. Dit wordt vaak niet gemeld, omdat het ‘goed’ afloopt en dit ‘erbij hoort’. Maar deze opvarenden mogen toch helemaal niet overboord vallen? Het kan namelijk ook heel slecht aflopen en elke verdrinking is er één te veel!

In de herfst- en winterperiode zijn de weeromstandigheden van grote invloed op de veiligheid aan boord van een schip. Regen, ijzel, sneeuw zorgen voor gladheid, mist zorgt voor slechtzicht waardoor kans op uitglijden, struikelen en vallen aanzienlijk toeneemt. Het is belangrijk om in deze donkere maanden extra alert te zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden op het schip.

Het voorkomen van een man of vrouw die overboord valt is de belangrijkste eerste stap. Maar mocht het toch gebeuren na alle genomen voorzorgsmaatregelen, dan moet de schade beperkt blijven. Een reddingsvest is er om de gevolgen te beperken. Een reddingsvest voorkomt het vallen niet, maar vergroot de overlevingskrans bij het overboord vallen. Het dragen van een reddingsvest is van levensbelang.

Handreikingen
Voor praktische handreikingen om veiligheidsrisico’s te voorkomen, kunt u kijken op de website van PZI: www.platformzeroincidents.nl. Er zijn verschillende Safety Flashes en Safety Alerts beschikbaar, ook over man overboord en het gebruik van het reddingsvest. Dit zijn documenten met goede voorbeelden en slechte voorbeelden, met mogelijke gevaren en maatregelen die dan te nemen zijn. Deze documenten zijn beschikbaar in verschillende talen (NL, EN, DU en FR). Ook de Europese binnenvaartorganisaties (EBU en ESO) hebben veiligheid als belangrijk speerpunt in het beleid. In het kader van ‘man overboord’, promoten en stimuleren de binnenvaartbrancheorganisaties het dragen van een reddingsvest. Deze Europese binnenvaartorganisaties hebben een uitgebreid document opgesteld over de goede werking van een reddingsvest. 

Naar aanleiding van het document van de Europese binnenvaartorganisaties heeft IVR in samenwerking met het CBRB, BLN en PZI een technische leaflet gemaakt over het dragen en gebruik van een reddingsvest.

Het CBRB, BLN en PZI hopen dat al deze handreikingen wijdverspreid worden onder de werkgevers en werknemers in de binnenvaartsector.

Branche RI&E
Om als werkgever de arbeidsrisico’s structureel in kaart te brengen en door middel van een plan van aanpak deze risico’s systematisch aan te pakken, verplicht de Arbeidsomstandighedenwet iedere werkgever tot een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Branches kunnen centraal een generieke RI&E op stellen voor de eigen sector. De binnenvaart heeft zo’n branche RI&E, die door het CBRB, BLN en Nautilus geactualiseerd is en dus bijgewerkt voor alle wettelijke wijzigingen. Neem een kijkje op www.arbo-binnenvaart.nl/rie voor meer informatie over de Branche RI&EWees extra alert bij het overstappen naar de kade, steiger of een ander schip, let op orde en netheid op het schip en wees bewust van de (weers)omstandigheden. Bespreek de risico’s met elkaar. Het lijken van die inkoppers, maar het is niet zo van zelfsprekend als het lijkt.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze tekst. U dient zelf de plaatselijke omstandigheden en de daarbij behorende wetten en reglementen te controleren.


Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is einde-bericht-website-1024x137.png