Handig, Nieuws

LWS Toeslag

Laag Water Toeslag
Deze toeslag komt voor in de containervaart.

Lang aanhoudende periodes van laagwater zorgden de afgelopen jaren voor grote problemen in de binnenscheepvaart. Met het dalende waterpeil daalt immers ook de laadcapaciteit van de schepen. Omgekeerd betekent dit, dat voor een gelijke hoeveelheid lading meer scheepsruimte nodig is. De kosten stijgen dan ook aanzienlijk, omdat bij een lagere belastingsmogelijkheid van de beschikbare schepen chartering van extra ruimte noodzakelijk wordt. Deze extra ruimte wordt duurder, naarmate het waterpeil verder daalt, omdat de markt hiervoor dan steeds krapper wordt.

Om de meerkosten te dekken, is vanaf bepaalde waterstanden een laagwatertoeslag nodig. We moeten daarbij rekening houden met zaken, die ons door de natuur en de scheepschartering-markt worden opgelegd. Voor iedereen, die bij het transport van containers betrokken is, vormt de regeling een faire zakelijke grondslag, op basis waarvan we uw containers kunnen blijven vervoeren. Onze laagwatertoeslag oriënteren zich naar het daadwerkelijke gewicht van de container. Dat betekent in de regel ook, dat bij zeer lage waterstanden alleen nog per container en niet meer TEU wordt afgerekend.

Een vaarverbod vanwege laagwater is er overigens niet. Het wordt alleen op een zeker moment verliesgevend om containers nog per binnenschip te vervoeren. Vanaf een bepaald waterpeil moeten de nautische verhoudingen en de situatie op de chartermarkt continu opnieuw beoordeeld worden. Dit moment word in onze LWS-tabellen aangeduid met “vrije afspraak”.

Meer informatie over LWS en de toeslagen vind u op de website van


[gview file=”https://www.binnenvaartkennis.nl/wp-content/uploads/2020/05/Kleinwasser_Info-2017-NL.pdf”]