Tag: Vrachtbrief

CMNI Vrachtbrief

► Artikel 11 van de CMNI stelt een aantal voorwaarden waaraan de vrachtbrief in de binnenvaart moet voldoen. De zogenoemde CMNI-vrachtbrief moet de volgende gegevens bevatten: • Het vervoersdocument bevat de aanduiding ‘Vrachtbrief’. • De naam, woonplaats, zetel of verblijfplaats van de vervoerder en van de afzender. • De geadresseerde van[ Lees meer…]

Read More