Tag: Vrachtbrief

CMNI Vrachtbrief

Artikel 11 van de CMNI stelt een aantal voorwaarden waaraan de vrachtbrief in de binnenvaart moet voldoen. De zogenoemde CMNI-vrachtbrief moet de volgende gegevens bevatten: Het vervoersdocument bevat de aanduiding ‘Vrachtbrief’. De naam, woonplaats, zetel of verblijfplaats van de vervoerder en van de afzender. De geadresseerde van de goederen. De naam[ Lees meer…]

Read More