Tag: Soliqlux

Partner: Soliqlux

Soliqlux combineert goed zeemanschap met gedreven ondernemerschap op het water. Koploper in kwaliteit, koerstrekker in moderne binnenscheepvaart. Bemannen, beheren, organiseren en transporteren, … Als ervaren generatie in de binnenscheepvaart zet Soliqlux de schouders onder de hoogwaardige exploitatie van binnenvaartschepen en transport met eigen vloot. Schippersbloed en ondernemerschap Zoals vele generaties[ Lees meer…]

Read More