Copyright

Tenzij anders vermeld is op de inhoud van deze website Binnenvaart Kennis de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing. Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een foto of document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Hergebruik inhoud

Bij hergebruik van de inhoud van deze website gebruikt u de naamsvermelding “Bron: Binnenvaart Kennis”. Bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat Binnenvaart Kennis zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

Rechten die ongewijzigd blijven

De volgende rechten worden door Creative Commons zero-verklaring niet gewijzigd en blijven dus van kracht: 

•    Octrooirechten en merkrechten. 
•    De rechten van anderen, ofwel op onderdelen van deze website ofwel op de wijze waarop de website wordt gebruikt, zoals het portretrecht of privacyrecht.

Uitleg Creative Commons-licenties