Nederland, Recreatie

Varen in de provincie Overijssel

Provincie Overijssel controleert 155 kilometer provinciaal water, waarvan 137 kilometer vaarweg. Dit is verdeeld over drie gebieden: de Kop van Overijssel (Noord-West Overijssel), kanaal Almelo-De Haandrik en het Reevediep. Provincie Overijssel beheert deze gebieden en zorgt dat iedereen hier veilig kan varen. Vanuit Rayon Beukers regelen wij inspecties, controles en onderhoud. Hier zit ook de Inspectie Scheepvaart.

Inspectie Scheepvaart

De inspectie scheepvaart is actief op het water. Zij controleert of de wet- en regelgeving op en langs het water wordt nageleefd. Denk hierbij aan controle op vaarsnelheid, op ligduur bij de 2x24uur ligplaatsen, vaarbewijscontroles en controle op vergunningen/ontheffingen. Dit doen zij bij de recreatievaart en beroepsvaart. De Inspectie Scheepvaart werkt nauw samen met de politie en andere handhavingsorganisaties.

Houd rekening met de volgende maatregelen (corona):

  1. Meer niet naast elkaar af en volg de aanwijzingen van de brugwachter/sluiswachter op
  2. Houd rekening met langere wachttijden bij bruggen en sluizen
  3. Houd ten minste 1,5 meter afstand en vermijd drukke plekken

De Beukerssluis is het coördinatiecentrum voor bruggen en sluizen in Noordwest-Overijssel.

Bedienregime

Tijdens het vaarseizoen (1 april tot 1 november), worden bruggen en sluizen lokaal bediend. Buiten het vaarseizoen (1 november tot 1 april) worden alle bruggen en sluizen -met uitzondering van de Scheeresluis-op afroep bediend van maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur. De Scheeresluis is van 1 november tot 1 april gestremd.

Let op: uiterlijk 15 minuten voor de uiterste bedientijd aanwezig zijn.

Afstandbediening

  • De Heerenbrug en brug Giethoorn Noord worden op afstand bediend vanuit brug Giethoorn Zuid.
  • De brug Ronduite wordt op afstand vanaf de brug Blauwe Hand bediend.

2 x 24-uurs ligplaatsen

In Noord-West Overijssel zijn iets meer dan 50 ligplaatsen waar je maximaal 2 x 24 uur mag liggen met je vaartuig. Na deze 2 dagen moet je de ligplaats voor tenminste 36 uur verlaten of, indien mogelijk, ten minste 1000 meter opschuiven. Bevestig je vaartuig goed vast aan de afmeerpalen of gebruik een grondpen. Afmeren aan borden en bomen is niet toegestaan.

Waterskigebied

Op de Westelijke Belterwijde vind je het waterskigebied. Hier mag alleen hard gevaren worden als er een waterskiër of wakeboarder wordt voortgetrokken. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • Binnen de periode van 1 april tot 1 november
  • Alleen tussen zonsopgang en zonsondergang
  • Het vaartuig en schipper voldoen aan de regels van het BPR
  • Het vaartuig mag niet meer dan 1,5 m3 waterverplaatsing hebben
  • Het vaartuig mag niet langer dan 6,50 meter zijn

Bedieningstijden sluizen en bruggen vaarwater:

Waterkaart Noord West Overijssel

Waterkaart kanaal Almelo – De Haandrik

Contact scheepvaart

Noord-West Overijssel

Telefoon: 038 499 71 00

Kanaal Almelo-De Haandrik

Telefoon: 038 499 70 40

Bron: Provincie Overijssel