Partners

Partner: Interstream BargingOVER INTERSTREAM BARGING

Interstream Barging is één van de grootste binnenvaartbevrachters in Europa. Met onze moderne vloot verzorgen we een veilig en duurzaam transport van vloeibare chemicaliën, minerale en eetbare oliën.
Interstream Barging heeft kantoren in Nederland, Duitsland, Luxemburg en Zwitserland. Als binnenvaartbevrachter richten wij ons op Europa. In deze regio zijn wij qua vervoerd tonnage, met een totale laadcapaciteit van ongeveer 350.000 ton, de marktleider.


Veilige keuze voor verladers

Verladers kiezen voor ons omdat wij ruime ervaring hebben in het bevrachten van tankschepen, met veiligheid voor mens en milieu als uitgangspunt. Daarnaast hebben wij de beschikking over een gevarieerde vloot zodat we voor elke lading een goede oplossing kunnen bieden. Wij streven een continue verbetering van onze diensten na, onder andere op IT-gebied. De producten van onze klanten zijn bij ons in professionele handen.

Commerciële partner voor scheepseigenaren

Voor particuliere ondernemers behartigen we de commerciële belangen in een sterk wisselende en dynamische markt. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in scheepsgrootte of -type. Interstream Barging is permanent bezig met het vinden van een goede match tussen ladingaanbod en scheepsruimte.

VEILIGHEID & KWALITEIT

Wij zien veiligheidsmanagement als een continu proces. Daarom hebben we een team van interne specialisten samengesteld die zich bezighouden met onder andere:

  • bewaken en verhogen van het veiligheidsniveau binnen de onderneming
  • inspecties van de schepen
  • adviseren van opdrachtgevers, ondernemers en bemanningsleden m.b.t. veilige overslag en transport van gevaarlijke goederen
  • onderzoek van incidenten en het analyseren en rapporteren hiervan
  • streven naar nul incidentenInterstream Barging Netherlands B.V.
Baanhoek 188
3361 GN Sliedrecht
The Netherlands

www.interstreambarging.com

Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Binnenvaart Kennis.