Partners

Partnercontent: Transafe

TRANSAFE B.V.
PARTNERCONTENT

Transafe B.V. is een onafhankelijke dienstverlener

Transafe B.V. ondersteunt wereldwijd organisaties in de maritieme sector en petrochemische industrie. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd conform de ‘Transafe gedragscode’, waaronder de ‘Transafe Inspection Rules’. We hebben een brede en kritische blik op ontwikkelingen in de maatschappij en staan er zelf midden in. Onze verantwoordelijkheden houden niet op bij onze klantrelaties, medewerkers, leveranciers en toezichthouders, maar we zijn ook betrokken bij anderen in de maatschappij en gaan zorgvuldig om met het milieu.

Transafe B.V. ontzorgt ondernemingen in de maritieme sector en petrochemische industrie op het gebied van veiligheid, welzijn, milieu en kwaliteit. Door continue procesverbetering en risico-optimalisatie fungeert Transafe B.V. als innovatieve businesspartner. De dienstverlening is gebaseerd op verschillende kernwaarden:

Onafhankelijkheid
Transafe B.V. is een onafhankelijke dienstverlener en heeft geen financieel belang bij lading dan wel schepen en is hierdoor in staat om een open en eerlijke dienstverlening te verlenen.

Kenniscentrum
Voor zowel het bedrijfsleven als de overheid is Transafe B.V. een kenniscentrum met zeer specialistische en multidisciplinaire kennis.

Receptief
Transafe B.V. levert maatwerk en is in staat om te anticiperen op de klantbehoeftes.

Integriteit
Transafe B.V. voert haar werkzaamheden ethisch, objectief en transparant uit, bovendien wordt de milieubelasting van de werkzaamheden geminimaliseerd.

Vooruitstrevend
Processen, producten en de dienstverlening worden continue verbeterd door te blijven investeren in mensen en nieuwe ontwikkelingen.

Wij staan achter het creëren en in stand houden van een duurzame samenleving, waarin mensen van nu én de toekomstige generaties gelijke kansen hebben. Onze maatschappelijke betrokkenheid concretiseren we op verschillende terreinen en manieren:

 • We handelen op een maatschappelijk verantwoorde manier met inachtneming van de wetgeving, industriestandaards en richtlijnen waarbij onafhankelijk en eerlijke advisering is gewaarborgd.
 • Wij zijn vastberaden om nationale en internationale inspanningen te ondersteunen om zo de maritieme sector veiliger, kwalitatiever en milieubewuster te maken.
 • We streven ernaar om op een zodanige wijze te handelen dat de schadelijke gevolgen van onze bedrijfsactiviteiten voor het milieu worden beperkt.
 • Wij stimuleren klanten, leveranciers en onze directe omgeving om milieuvriendelijk te handelen.
 • We denken internationaal, maar nemen ook lokaal onze verantwoordelijkheid in de ondersteuning van lokale verenigingen en initiatieven.

Transafe Academy


De Transafe Academy is CCV geregistreerd opleider en biedt een groot aantal opleidingen en trainingen aan. De meeste zijn op basis van een open inschrijving en kunnen ook ‘in company ’ worden verzorgd. Daarnaast kunnen veel trainingen aan boord van uw schip of op locatie worden verzorgd. Alle lessen worden gegeven door ervaren professionals en de cursusgroepen zijn relatief klein (gemiddeld 14 personen).

 • ADN Basis
 • ADN Chemie
 • ADN Herhaling
 • LNG
 • ADN/ADR/RID 1.3
 • Examentrainer


TRANSAFE B.V.

Bezoekadres
Langesteijn 116
3342 LG Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

T +31 (0) 78 682 43 00
E info@transafe.info

Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Binnenvaart Kennis.