ZOEK

find what you’re looking for

Pagina: ZOEK

KNRM

Weet jij wat je moet doen bij pech of noodsituaties op het water? Een kapotte motor, vastlopen op een mooie zomerdag, een aanvaring, lege brandstoftank of gewonde opvarende? Zorg eerst dat alle opvarenden in veiligheid zijn Draag altijd een reddingsvest Blijf op een veilige positie Gooi indien nodig een anker

Partner: Rederij Ringoot

our story began … … back in 1951 when Roger Ringoot puts a 320-ton ship into service for the transport of liquid bulk. A premiere with an aftermath that led to an impressive tonnage, double-walled ships active throughout Europe 7 decades later.  Shipping Company Ringoot can look back on a rich

Partner: OK Maritime

Al sinds 2005 is Op Koers! Maritiem dé adviseur op veiligheidsgebied, waaraan met ingang van 2009 de verzorging van veiligheidstrainingen voor personeel aan boord van riviercruiseschepen volgens de voorwaarden uit het Reglement Scheepvaartpersoneel (RSP) zijn toegevoegd. Sinds 2021 zijn wij ook geheel in lijn met de ES-QIN competentie-eisen klaar om

Partner: MicFil Filters Benelux

MicFil Filters Benelux levert olie en (bio)brandstof filtersystemen en zijn door de grote verscheidenheid aan flowrates en de hoge filterprestaties dé perfecte oplossing voor het filteren van uw olie of brandstof. Onze brandstof filtersystemen bevatten een waterseparator die de brandstof ontdoet van eventueel water en de grotere partikels tot 10 micron. De AL

Port of Antwerp-Bruges

1 Havenkaart( BVK editie) 1a Plooikaart binnenvaart (standaard) 2 VHF kanalen en telefoonnummers sluizen 2a Marifooncommunicatie VTS Port of Antwerp 3 Havengidsen Zeebrugge 4 Spertijden bruggen Antwerpen op werkdagen – Bruggen VHF 62 5 Havenverordeningen( tevens controlelijsten bunkeren en overslag) 6 Havenrechten 7 Nautische berichten 8 Walstroom, drinkwater en afvalinzameling

Waterberichten Rijkswaterstaat

Elke dag zijn de waterstanden belangrijk voor de schipper, hoe komen deze waterstanden tot stand, wie maakt die en waar zijn deze te vinden. De Waterkamer van het Watermanagementcentrum Nederland is verantwoordelijk voor betrouwbare en bruikbare berichtgeving over waterstanden, overstromingsdreiging, watertekorten en/of waterkwaliteit. Dit doen we onder normale omstandigheden en

Partner: Port of Antwerp Bruges

De scheepvaart is het kloppend hart van Port of Antwerp-Bruges. Met moderne nautische infrastructuur, transparante ordehandhaving en proactieve scheepvaartbegeleiding garandeert Port of Antwerp-Bruges een efficiënte en veilige navigatie doorheen de haven. Samen met klanten en partners boeken we goede resultaten: snellere distributie, intelligentere logistiek, vlottere douaneafhandeling, groenere activiteiten en transparantere

Partner: KALKMAN

Kalkman Handelsonderneming heeft al tientallen jaren ervaring als totaalleverancier voor de industrie, scheepvaart en transport in levering van werkkleding, persoonlijke beschermingsmiddelen, gereedschappen en machines. Kalkman is een stabiel familiebedrijf opgericht in 1924. Inmiddels is de 4e generatie in het bedrijf werkzaam.Kalkman Handelsonderneming is totaalleverancier voor werkkleding, persoonlijke beschermingsmiddelen en techniek.

Rederij Ringoot 70 jaar

Samen met de doop van het nieuwste schip Phorcys heeft rederij Ringoot vrijdag 3 juni haar 70 jarig jubileum gevierd. Op een zonovergoten dag, en onder grote belangstelling, heeft aalmoezenier Paul Render de Phorcys ingezegend met de woorden “Ik zegen u dan op een goede komst en goede vaart en

Partner: Bureau Scheepvaart Certificering

Wat is Bureau Scheepvaart Certificering B.V. Bureau Scheepvaart Certificering B.V., afgekort BSC, is een onafhankelijke keuringsinstantie voor de binnenvaart. BSC is als keuringsinstantie aangewezen door Inspectie Leefomgeving en Transport en gemandateerd voor het afgeven van binnencertificaten. Daarnaast is BSC zelfstandig ISO 17020 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Onze werkwijze.

North Sea Port

UPDATE 03-06-2022 Electronisch registreren vanaf 04 juli 2022 1 Kanaal Gent-Terneuzen 1a Elektronisch registreren vanaf 4 juli 2022 2 Bruggen over het Kanaal van Gent naar Terneuzen 2b Begeleiding door RWS 23 3 Contact North Sea Port 4 Veel gestelde vragen 5 Tools 6 Harmonie 7 Sluisplanning 8 Openbare kaaien

Partner: De Jong Marine Service

Opgegroeid met de binnentankvaart is het bijna vanzelfsprekend dat eigenaar Sander de Jong zichzelf zou ontwikkelen in deze branche. “Na mijn middelbare opleiding tot scheepswerktuigbouwkunde, heb ik 6 jaar bij de Marine gediend. Daarna kwam ik in eerste instantie in het tankvaartbedrijf van mijn familie terecht. Ik heb een paar

Drab in de diesel

STEEDS VAKER MOTORUITVAL DOOR BRANDSTOFVERVUILING Drab in de diesel. Vaartuigen die in de problemen komen omdat de motor uitvalt, we zien het helaas steeds vaker. Oorzaak: dichtgeslibde brandstoffilters door vuil in de gasolietank. Hoe komt dit en wat is eraan te doen? De samenstelling van gasolie is de laatste jaren

Partner: Rotterdam Robotics

Rotterdam Robotics Onze naam verhult weinig over onze roots. We kennen de weg in de Rotterdamse haven, onze basis ligt onder de rook van Rotterdam en als we met je in gesprek zijn bespeur je waarschijnlijk een licht Rotterdams accent. Maar onze drones kennen geen grenzen. Ze vliegen overal waar

UAB: Pilot afstemproces vanaf 30 mei 2022

Beste UAB-Online gebruiker, Op continue basis verbeteren wij onze applicatie. Veelal gebeurt dit op de achtergrond, maar in sommige gevallen zijn de verbeteringen dusdanig dat toelichting noodzakelijk is.Naar aanleiding van feedback van gebruikers hebben wij de volgende punten aangepakt: Aanmelden moet op het drukste moment van de vaart; Verschillende werkwijzen

PZI Stackholdersconferentie

Op 18 mei heeft PZI haar jaarlijkse Stakeholderconferentie gehouden.Na 2 jaar van achter een scherm was het geweldig om onze leden en stakeholders weer in levende lijve te ontmoeten! Navigatierisico’s en de context waarin onze bemanningen zich bevinden waren centrale thema’s tijdens de conferentie. Hieronder kunt u de presentaties downloaden.

Man overboord, wat moet ik doen?

Zwemdiploma op zak, reddingsvest aan: het voelt veilig en de kans op verdrinking lijkt klein. Toch is het in de binnenvaart nog altijd oorzaak nummer één van overlijden tijdens het werk. Ook in de watersport verdrinken er jaarlijks tientallen mensen. Dus een man-overboord-oefening is niet overdreven, maar superzinvol. Maurits van der Linde van het Platform

Veilig langs een veerpont

Een veerpont is een vaartuig waarmee mensen en voertuigen water kunnen oversteken. Een pont verbindt twee punten op de oever en vaart daarom dikwijls haaks op het vaarwater. In deze folder leest u hoe u ponten veilig kunt passeren. Nederland telt ruim 200 veerponten. Een deel daarvan vaart alleen in

heb je niet gevonden wat je zocht?

Zoek gewoon hier

Pagina: ZOEK

ZOEK

find what you’re looking for heb je niet gevonden wat je zocht? Zoek gewoon hier PRINT dit bericht of maak er een PDF van. Andere berichten die u misschien ook interessant vind: Reglementen voor de scheepvaart Rijn Pegelstanden Marke l en Marke ll