Vaardocumenten

Men heeft vaardocumenten nodig om te kunnen en mogen varen, denk hierbij aan een vaartijdenboek welke men bijhoudt wanneer het schip vaart, een dienstboekje waar de functie van een bemanningslid in staat. Deze vaardocumenten krijgt men niet zomaar, om een dienstboekje te krijgen moet je gekeurd worden bij een bedrijfsarts, maar waar vind je die?
Heb je éénmaal je dienstboekje dan zal je door een leertraject of door vaartijd op een gegeven moment van functie kunnen veranderen. Hiervoor zijn allerlei regels en documenten, wij hebben deze documenten bij elkaar gezocht en in het document Vaardocumenten Algemeen vind je een stappenplan.

Vaardocumenten Algemeen

Binnenvaartkennis geeft je duidelijk uitleg hoe je de juiste formulieren kan aanvragen.

Aanvraagformulier Dienstboekje

Om deel uit te maken van de bemanning van een schip heb je een dienstboekje nodig, hierbij vind je het juiste formulier.

Aanvraagformulier Vaartijdenboek

Om met een schip te mogen varen heb je een vaartijdenboek nodig, hierin worden de reizen van de bemanning bijgehouden.

Aanvraagformulier Stempelen dienstboekje

Als je éénmaal een dienstboekje hebt MOET je deze 1 x per jaar laten afstempelen, doe je dit niet dan vervallen je gemaakte vaardagen.

Instanties voor o.a. afstempelen dienstboekjes

Nu je weet dat je één keer per jaar je dienstboekje moet laten afstempelen of een aanpassing hebt voor het vaartijdenboek moet je ook weten waar dit kan, zie hierbij de Europese lijst.

Werkgeversverklaring vaartijd binnenvaart

Deze vaartijdverklaring mag alleen gebruikt worden als vaartijd moet worden aangetoond aan boord van schepen waarvoor geen dienstboekje/vaartijdenboek verplicht is.

Aangewezen keuringsartsen voor zee- en binnenvaart in Nederland

Om een dienstboekje te verkrijgen of om vaardocumenten zoals een rijnpatent te krijgen moet je gekeurd worden, bereik je de leeftijd van 50 jaar dan moet je voor je vaardocumenten gekeurd worden.

Vuistregels aflaaddiepte

Een handig advies lijstje bij het bepalen van de aflaaddiepte op de Rijn.

Reglementen

De reglementen mag u tegenwoordig ook digitaal aan boord hebben, wel zo dat u deze onmiddellijk kunt raadplegen. Op deze pagina kunt u de reglementen, bestanden of documenten downloaden en opslaan.

Toegestane afmetingen en diepgang vaarweggedeelten

De vaarwegen, en de daarop toegestane grootste lengte, breedte en diepgang van een schip of samenstel.

Duitse kanalen

Er zijn veel kanalen in Duitsland, Rhein Herne Kanal, Dortmund Ems Kanal, Wesel Datteln Kanal, Mittelandkanal, Elbe Seiten Kanaal etc etc

Schrijf je hier in voor onze