Nieuws, Partners

Vrienden van de Binnenvaart

Vrienden van de Binnenvaart is een stichting bedoeld ter ondersteuning, bevordering en herkenbaarheid van de binnenvaart. De doelstelling van de stichting is dan ook:

 HET FACILITEREN EN FINANCIEREN VAN PROJECTEN/PROGRAMMA’S MET BETREKKING TOT HET GEVEN VAN VOORLICHTING EN EDUCATIE OVER DE MARITIEME SECTOR, ALSMEDE HET ENTHOUSIASMEREN VAN MENSEN VOOR EN OM TE WERKEN IN DE MARITIEME SECTOR 

Vanuit de gezamenlijke kracht krijgen we veel meer voor elkaar. Gezamenlijk iets ondersteunen geeft meer inbreng en opvolging. Hierdoor krijgen we meer voor elkaar, met elkaar.

De stichting is opgericht in november 2021, in eerste instantie op initiatief van een groep binnenvaartondernemers om de “binnenvaartdagen Zwijndrecht” gefinancierd te krijgen met elkaar in plaats van ieder op zichzelf. Deze dagen bleken immens populair en ook mede onder de scholieren. De ondernemers zien dat er te weinig concrete aandacht is in de samenleving voor de binnenvaart en willen dat graag veranderd zien.

Er zijn al veel projecten en verenigingen die dit voor ogen hebben, echter moeten die allemaal ‘gesponsord’ worden vanuit het bedrijfsleven. Vervolgens is er geen tot weinig effect op het beoogde resultaat door elke individuele sponsor. Vaak worden deze projecten ondersteund vanuit het principe “als hij/zij dit heeft gedaan, zal het wel goed zijn dus doe ik het ook”. Allemaal goede intenties, maar die zouden we juist moeten clusteren en bundelen.

PROJECTEN

VOORLICHTING BINNENVAART

Vrienden van de Binnenvaart organiseert voorlichtingsevenementen om zo mensen te interesseren voor de beroepen in de binnenvaart. Door enthousiasme te creëren over de binnenvaart trachten wij de professionals van morgen te stimuleren.

OPLEIDINGSTRAJECTEN BINNENVAART FACILITEREN

Vrienden van de Binnenvaart ondersteunt en faciliteert opleidingstrajecten in de binnenvaart. Inclusief stage plaatsen op diverse schepen.

FACILITEREN ZWIJNDRECHTSE BINNENVAARTDAGEN

Vrienden van de Binnenvaart zet zich in voor de realisatie van 2-jaarlijkse Zwijndrechtse Binnenvaartdagen. Deze dienen als voorlichting, ontmoetingsplek en aanraking met de binnenvaart. Voor de verrijking van de binnenvaart.


Veerplein 45
3331 LD Zwijndrecht

Telefoonnummer: 078 – 20 32 001
E-mail:  info@vriendenvandebinnenvaart.com


Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Binnenvaart Kennis.